Aperio

Programy work-life balance pro každého! Utopie nebo blížící se realita?

Work-life balance (WLB) v českém užívaném překladu znamená slaďování osobního a pracovního života. Do České republiky koncept přichází spolu s aktivitami spojenými s kultivací návratu žen z rodičovské/mateřské dovolené. Potřeba umožnit ženám návrat na trh práce rozhýbala do té doby více méně stojaté vody HR managementu. Téma slaďování práce a rodiny je v současné době jedním z nejfrevenktovanějších témat odborných konferencí, debat a diskuzí. Poslední dobou se potřeba slaďování rozšiřuje z rodičů na další skupiny zaměstnanců a zaměstnankyň, např. na ty skupiny, které potřebují věnovat více času péči o osobu blízkou (nemocné rodiče), nebo na ty skupiny, které chtějí v produktivním věku věnovat určitý čas dalšímu studiu či prostě potřebují jiný pracovní režim než je obvyklé.

Jak začít s programy work-life balance?

Při zavádění nástrojů podporujících možnosti sladění práce a rodiny/osobního života je důležité si uvědomit, že nástroje a programy by měly být zaváděny s rozmyslem a s jasným vědomím toho, co a pro koho zavádíme. Na základě našich zkušeností (APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství) jsme připravili malého průvodce pro zavedení programů WLB.

1. Vytvoření pracovní skupiny

Program WLB je náročným úkolem. Prvním krokem by proto mělo být vytvoření pracovní skupiny, která bude program připravovat a implementovat. Je důležité, aby na přípravě programu spolupracovali lidé, kteří mají přístup k rozhodovacím pozicím a důležitým oblastem, například oddělení HR, oddělení komunikace a marketingu, oddělení vzdělávání zaměstnanců/kyň a hlavně vedení firmy.

2. Data, data, data

Druhým krokem je zjištění situace. Pro to, abyste byli úspěšní, musíte vědět, pro kolik lidí program připravujete, kdo a jaké možnosti by mohl využívat, jaké formy jsou nejvhodnější pro provoz firmy. Ptejte se svých zaměstnanců a zaměstnankyň, ptejte se svých evidencí a databází, udělejte zaměstnanecký průzkum.

3. Rozhlédněte se kolem sebe a inspirujte se

Jako třetí krok doporučujeme podívat se, jaké programy již existují u vaší konkurence a zjistit, co funguje a co bylo zamítnuto, třeba proto, že nástroj byl příliš drahý, nevhodný anebo neoblíbený. Pro příklady dobré praxe nemusíte chodit daleko, ve vašem okolí určitě existuje poradenská organizace, která má zkušenosti se zaváděním WLB. Můžete využít zkušenosti neziskových organizací a přizvat je jako partnery do projektu. Nezapomeňte také, že program WLB není vhodný pouze pro rodiče předškolních a školních dětí, ale i pro ty zaměstnance a zaměstnankyně, kteří potřebují pečovat o své rodiče či blízké nebo jenom mají rádi svoje koníčky.

4. Náklady a zisky

Spočítejte si, kolik vás to bude stát. Spočítejte si také, kolik zisků vám přinese úspěšně zapojený/á zaměstnanec/kyně po svém návratu (např. po rodičovské dovolené). Odhalte všechny náklady a zisky. Připravte si strategii pro komunikaci a implementaci programu WLB.

5. Získejte podporu vedení

V pracovní skupině již máte alespoň jednoho člena/členku vedení, teď je důležité přesvědčit i ostatní. Už máte připravený program, vybrány vhodné nástroje slaďování a spočítané náklady a zisky. Teď vás čeká jeden z nejtěžších úkolů - přesvědčit vedení, že slaďovat je pro firmu přínosem.

6. Co je psáno, to je dáno

Program WLB nesmí viset ve vzduchoprázdnu, proto jej zapracujte do směrnic a pracovních manuálů.

7. Naučte klíčové manažery a manažerky pracovat s programem WLB

Právě jste úspěšně vytvořili program, o kterém víte, že je přínosem pro firmu a se kterým vedení souhlasí, ale co když ho nikdo nepoužije? Proto je důležité sejít se s klíčovými osobami (vedoucí manažeři/ky, regionální manažeři/ky atd.) a vysvětlit jim, proč byl program připraven, jaké nové možnosti program přináší, kde je zakotven v politice firmy a jakými pravidly se řídí. Zde je důležité, aby klíčové osoby byly srozuměny s možností sladění pracovního a soukromého života pro všechny.

8. Představte program WLB svým zaměstnancům a zaměstnankyním

Ve vhodnou chvíli spusťte kampaň ve firmě. Cílem kampaně je, aby všichni věděli, jaké možnosti firma nově nabízí. Najděte vhodný termín (např. u příležitosti výročí založení firmy) a co největšímu množství svých zaměstnanců/kyň program WLB představte.

9. Zkontaktujte rodiče, kteří jsou na rodičovské dovolené

Určitě už máte zaměstnance/kyně, kteří jsou na rodičovské dovolené, nezapomeňte jim zavolat, setkat se s nimi a představit jim nové možnosti, které firma nabízí a domluvit se s nimi, které nástroje využijí.

10. Příklady táhnou

Zveřejňujte osobní příběhy zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří díky programu WLB žijí spokojenější život ve vaší firmě! Nezapomeňte, že v každém newsletteru vždy zbývá kousek místa, kam se vejde medailonek spokojeného zaměstnance nebo zaměstnankyně. A když se vám na vánočním večírku podaří , že po firmě běhá spousta malých capartů, uspěli jste!

Poznámka závěrem

Jako název článku jsem použila otázku, zda programy work-life balance jsou pro každého a zda tento požadavek není utopií. Není! Požadavky uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců a zaměstnankyň se mění. A stejně jako ve svém soukromém životě si čím dál větší skupina lidí zvolí, že bude třídit odpad, že bude nakupovat v bio obchodech nebo navštěvovat farmářské trhy, tak stejně velká skupina si zvolí takového zaměstnavatele, který jim umožní bez výčitek svědomí sladit svoji roli rodiče s uspokojením touhy po realizaci v práci.

Petra Kubálková, APERIO


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU


Tento text byl zveřejněn na stránkách http://www.hrexpert.cz/

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.