Aperio

Dobrodružství prarodiče

16.12.2011 | #prarodiče #rodina

Motto: „Kdykoli se narodí dítě, zrodí se i prarodič."

28. 5. – 2. 6. 2012, Praha, Česká republika

Nabízíme Vám ojedinělou možnost zúčastnit se zdarma mezinárodního workshopu, kde nejenže navážete kontakty se zajímavými lidmi z celé Evropy, ale získáte i řadu informací o aktivním stáří a prarodičovství: například jaká může být role prarodiče v dnešní rodině či jaké jsou zkušenosti prarodičů v ostatních zemích.

Komu je workshop určen

Dobrodružství prarodičeDospělým osobám se zájmem o problematiku seniorů, zejm. o téma aktivního prarodičovství. Zájemcům o téma aktivního a zdravého stárnutí, o téma rodičovství, prarodičovství a výchovy dětí. Nastávajícím i současným prarodičům, prarodičům s handicapem, osamělým seniorům, zástupcům institucí nebo odborníkům pracujícím se seniory. Účastnickou skupinu bude tvořit 10-13 lidí z různých evropských zemí a 3-5 účastníků a účastnic z ČR.

Témata workshopu

  • Prarodičovství a jeho výzvy v dnešní Evropě: srovnání zkušeností účastníků.
  • Jsem prarodičem, a to znamená...: aktivní stárnutí, pozitiva a výzvy stáří, role prarodiče v komunitě, prarodičovské kompetence, genealogie s praktickým workshopem.
  • Prarodiče a ICT.
  • Prarodiče a komunita: jak spojit práci a prarodičovství, aktivní zapojení do komunity; exkurze.
  • Prarodič a rodiče jeho vnoučat: jak se vyrovnat s novými výchovnými trendy; psychologie dětství; rodina v dnešní době; soužití generací.
  • Prarodič a jeho vnoučata: trávení volného času s vnoučaty; děti a ICT; smysluplné trávení volného času; vlastní prarodičovské vzory; zážitkový workshop o hraní s dětmi.

Jazyk workshopu: angličtina

Uzávěrka přihlášek pro účastníky a účastnice z ČR je 31. března 2012.


Přhláška na mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče ke stažení ZDE (formát DOC, velikost 143 KB).


Uskutečnění workshopu je podpořeno grantem Programu celoživotního učení – v rámci programu Grundtvig, jehož cílem je podpora celoživotního vzdělávání dospělých z evropských zemí. Cestovné, ubytování a strava místních účastníků nejsou v grantu zahrnuty.

Více informací: aperio@aperio.cz, tel.222 364 083.