Aperio

Zpráva z workshopu Čas na změnu aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života

logo projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného životaVe dnech 11. a 12. října 2011 proběhl v Praze mezinárodní workshop Čas na změnu aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života. Workshop pořádaný APERIEM – Společností pro zdravé rodičovství, se konal v rámci realizace projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života, který je podpořen grantem ESF ČR, operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost.

Během dvou dnů se jeho účastníci a účastnice dozvěděli, jakým způsobem slaďují práci a rodinu v České republice, Německu, Švédsku a Polsku. Na workshopu byly promítnuty videorozhovory natočené v zahraničních firmách, které podporují slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců a zaměstnankyň.

Workshop zahájila výkonná ředitelka APERIA, Veronika Šindelářová a z videozáznamu Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí.

První den vystoupili čtyři hlavní prezentující. Jako první Petra Kubálková z APERIA. Všem českým i zahraničním hostům představila, jak se slaďuje pracovní a rodinný život v České republice, jaké jsou v tomto ohledu naše silné a slabé stránky, na jaké narážíme překážky a kde máme potenciál pro zlepšení. Tyto poznatky byly podloženy zkušenostmi z genderových auditů, které APERIO realizuje již od roku 2007. Další prezentují Petr Skondrojanis z LMC ukázal v číslech, jaké jsou v ČR představy uchazečů a uchazeček o práci; například jaké procento z nich cíleně vyhledává firmy nabízející alternativní pracovní režimy. Představil ale také, jaká očekávání mají zaměstnavatelé, proč ne/podporují slaďování a jaké pozitivní a negativní zkušenosti jim podpora slaďování přináší.

Prvním zahraničím příspěvkem byla prezentace Eleny de Graat a Astrid G. Lethert z německé poradenské společnosti work & life. Expertky z Německa se zaměřují především na výpočet nákladů a zisků plynoucích z podpory slaďování u zaměstnavatele. Na konkrétních příkladech německých firem ukázaly, kolik ročně ušetří díky programům podpory slaďování – například pokud umožňují pracovat z domova, zřizují/pomáhají nalézt zařízení péče o dítě atd. Během odpolední pracovní skupiny „Ekonomické aspekty slaďování práce a rodiny" si mohli účastníci a účastnice workshopu pod vedením odbornic z Německa spočítat, jaké by byly v tomto ohledu náklady a zisky jejich firem.

mezinárodní workshop Čas na změnu - zahájenímezinárodní workshop Čas na změnu - prezentace Eleny de Graat a Astrid G. Lethert

 

Druhý den zahájila svou prezentací Maria Wahl, HR manažerka ze švédské národní banky (Sveriges Riksbank). Slaďování vidí jako otázku efektivity a profitu, jako konkurenční výhodu na trhu. Ve své prezentaci mimo jiné představila, jak se pohled na slaďování práce a rodiny ve Švédsku vyvíjel a změnil v posledních deseti letech. Zatímco před deseti nebylo především pro mladé lidi na trhu práce příliš podstatné mít možnost slaďovat práci a rodinu, dnes je tento požadavek na prvním místě pro 49% z nich.

Odlišná situace panuje v Polsku, kde chce flexibilní pracovní režimy využívat jen 32% zaměstnanců/kyň, jak na workshopu informovaly Alicja Kostecka a Anna Jancewicz z Fundacje Centrum Promocji Kobiet. Důvodem je jak nedostatek flexibilních pracovních režimů, tak nezájem ze strany zaměstnanců/kyň. Ti se obávají, že například při práci na částečný úvazek nedostanou stejně zajímavou práci, adekvátní finanční odměnu, že přijdou o firemní benefity a možnost rozvíjet svou kariéru v rámci firmy.

Součástí druhého dne byla také pracovní skupina nejen pro HR manažery a manažerky o řízení návratu z mateřské/rodičovské dovolené. Během této pracovní skupiny byly živě diskutovány otázky stereotypů a reality návratu z MD/RD. Účastníci a účastnice z řad HR manažerů/ek, rodičů a zástupců/kyň státních úřadů si tak mohli přímo na workshopu vyměnit názory a diskutovat témata, která je zajímají.

Mezinárodní workshop ukončil Tomáš Hajzler ze vzdělávací společnosti Peoplecomm. Mluvil o svobodě v práci, o tom, „jak nechat lidi dělat, co chtějí a tím zvýšit zisk, vášeň a růst".

Workshop se konal pod záštitou Stále komise pro rodinu a rovné příležitosti a její předsedkyně Heleny Langšádlové.

Hodnocení workshopu účastníky/účastnicemi:

„Děkuji za vzácné hosty, informace ze zahraničí byly velmi inspirující".

„Bylo by skvělé, kdyby se podařilo prosadit v parlamentu evropské standardy slaďování".

„Děkuji za velmi podnětné a příjemné dva dny. Mám o čem přemýšlet a co aplikovat do praxe :) ".


mezinárodní workshop Čas na změnu - Petra Kubálková a Petr Skondrojanismezinárodní workshop Čas na změnu - účastníci a účastnice

 


Informační brožura k workshopu ke stažení. Najdete v ní:

  • úvodní slovo Veroniky Šindelářové, výkonné ředitelky o. s. APERIO
  • úvodní slovo Heleny Langšádlové, poslankyně Parlamentu ČR a předsedkyně Stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti
  • informace o projektu
  • program workshopu
  • medailonky lektorů a lektorek
  • popis pracovních skupin
  • medailonky APERIA a partnerských organizací
  • tematické rozhovory

Informační brožura mezinárodního workshopu Čas na změnu aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života v českém jazyce ke stažení ZDE.

Informační brožura mezinárodního workshopu Čas na změnu aneb podpora slaďování pracovního a rodinného života v anglickém jazyce ke stažení ZDE.


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ