Aperio

Jedním z rizik flexibility je, že lidé pracují víc než mají

Rozhovor s Marií Smedmark, HR manažerkou státní organizace Financial Supervisory Authority, vedený Kateřinou Boháčovou a Lucií Ryntovou 25. 5. 2011 v kanceláři FSA ve švédském Stockholmu.

Maria SmedmarkCo má vaše organizace na starosti?

Máme podobnou roli jako národní banka. Stanovujeme pravidla pro finanční společnosti, kontrolujeme, jak je dodržují a když je to třeba, udělujeme sankce. Také nabízíme organizacím vzdělávání a podporu. Nyní u nás pracuje téměř 300 lidí a organizace stále roste.

Jaká je vaše pracovní pozice?

Jsem HR manažerka. Tady jsem zaměstnaná 2 roky a v oblasti HR pracuji už 15 let, ovšem dříve v soukromém sektoru.

Kdy jste u vás začali výrazně podporovat slaďování práce a rodiny?

Těžko říct, kdy jsme začali. Většina Švédů by vám řekla, že podpora slaďování je přirozenou součástí švédského pracovního trhu, jak ve státních organizacích, tak v soukromých firmách. Rodiče mají právo na rodičovskou dovolenou a na zkrácené úvazky v době, kdy mají děti. Tato pravidla samozřejmě platí všude. Pak existuje ale odlišná kultura v každé organizaci. Například někoho nemusejí povýšit, když pracuje jen na částečný úvazek. Některé právní firmy mají takto špatnou pověst, ačkoli ty větší se už snaží zlepšovat. Někdy zaměstnavatelé diskriminují skrytým způsobem, nepřímo, ačkoli by vám tvrdili, že to pochopitelně nedělají.
Naše organizace je často vnímána jako příklad v této oblasti. Stává se, že lidé pracují 10 let pro nějakou právní firmu, pak mají děti a potom přijdou pracovat k nám, protože jim nabízíme lepší podmínky ke slaďování než mnoho soukromých firem.

A co rodičům nabízíte?

Mohou mít flexibilní pracovní režim. A také samozřejmě mohou pracovat na částečný úvazek.

V jakékoli pozici?

Ano. U některých pozic by to asi bylo obtížné, ale neodmítli bychom nikoho, kdo by o to požádal.

A dali byste takovou šanci i nově přijímaným?

Ano. Neptáme se u pohovorů lidí, jestli si plánují zkrátit úvazek. Mají na to právo. Ale ve skutečnosti nemáme mnoho lidí se zkrácenými úvazky, protože nabízíme tak velkou flexibiitu. Většina lidí pracuje na plný úvazek ve flexibilním režimu. Pokud jde například o mě, vyzvedávám své děti ze školky dva dny v týdnu a v dalších dnech je vyzvedává můj manžel a prarodiče. V těch dvou dnech odcházím z práce ve tři hodiny odpoledne a pak často pracuji několik hodin večer nebo brzy ráno z domova. V mé pozici je mou zodpovědností, abych splnila všechny své povinnosti. Když si zkrátím jeden pracovní den, tak zas natáhnu jiný.

Jak je to smluvně zajištěno, když lidi pracují flexibilně? Máte nějaký systém evidence odvedené práce?

Ne. Evidujeme sice odpracovaný čas, ale je jedno, jestli była práce udělána doma nebo v kanceláři. Snažíme se zaměřovat víc na splnění úkolů, než na evidenci pracovní doby. Zaměstnanci a zaměstnankyně mají pravidelné schůzky se svými nadřízenými, kde se probírá, na čem právě pracují. Není nutné lidi příliš kontrolovat, důležitější je, jakou odvádějí práci. Stojí to na důvěře.

"I když vám poskytneme nástroje jako jsou notebook nebo mobilní telefon, nečekáváme od vás, že budete pracovat neustále nebo kdykoli."

 

A řešíte nějak otázky bezpečnosti? Bezpečný přenos dat, pojištění lidí, kteří pracují z domova a podobně? To je něco, čeho se obávají firmy u nás.

Tady jsou některé nedořešené věci, například naše pojištění nepokrývá případ, kdy by se někdo zranil při práci z domova. Ale není to žádný velký problém, protože obecně švédský sociální systém funguje dobře. A co se týká bezpečí dat, máme zaheslované počítače, logovací kódy a také psaná pravidla. Například že nesmíte vytisknout kdykoli jakýkoli dokument.

Pracuje ve FSA mnoho lidí převážně z domova?

Ne. Někteří tak pracují pravidelně, jeden den v týdnu, ale to je asi nejvíc. Přítomnost v kanceláři má stále mnoho výhod – spolupráce s kolegy, výměna informací, zkrátka sledování věcí. Práce z domova by neměla být využívána běžně, hodí se spíše pro specifické úkoly, třeba když potřebujete napsat nějaký materiál, přečíst v klidu 200 stránek nebo se zrovna necítíte moc dobře.

Vidíte nějaká úskalí práce z domova?

Pochopitelně máte menší kontrolu nad tím, jak se lidé cítí a jak jejich práce postupuje. Manažeři by měli být schopni poskytovat podřízeným podporu. Ale většina zaměstnaných využívá možnost flexibility dobře. Často odcházejí z pracoviště dříve a dokončují práci večer z domova. Já například obvykle odpovídám na emaily z domova. Jedním z rizik flexibility ale je, že lidé ve skutečnosti pracují víc než mají. Je tak snadné pracovat z domova, že někdy sedíte u počítače celou noc a vůbec nevnímáte, že jste udělali spoustu práce.

Nabízíte vašim zaměstnancům a zaměstnankyním nějakou pomoc v tom, jak mají flexibilitu zvládat z jejich strany?

Ne. Ale mluvíme o tom mezi manažery a dáváme si navzájem doporučení typu "když pracujete večer, uložte si napsané emaily a pošlete je až ráno". Je to důležité pro firemní kulturu. Vedoucí pracovníci by měli být příkladem v tom, aby lidé nepracovali pozdě v noci. Abychom umožnili ještě větší flexibilitu, plánujeme nyní poskytnout mobilní telefony a laptopy domů všem zaměstnaným.
Zároveň ale nyní vytváříme firemní pravidla o tzv. mobilní práci, kde se mj. praví ´I když vám poskytneme nástroje jako jsou notebook nebo mobilní telefon, nečekáváme od vás, že budete pracovat neustále nebo kdykoli´. Vnímáme riziko v tom, když lidé pracují víc než mají. Chceme podporovat jejich zdravý životní styl.

Prováděli jste nějaký průzkum v Nokii, kde jste dříve pracovala, o přínosech podpory slaďování práce a rodiny v soukromé firmě?

Neprováděli, ale ve Švédsku se běžně tato podpora od zaměstnavatelů očekává. Kdyby to někde neumožňovali, nikdo by tam nechtěl pracovat. Pro naši organizaci je jednou z největších výzev udržet si lidi. Najímáme je zejména z finančního odvětví a z právních firem. A říkáme jim: ´Chceme vám umožnit, abyste viděli vaše děti vyrůstat. Neočekáváme, že budete pracovat 60 hodin týdně.´ To je jeden z důvodů, proč u nás lidé žádají o práci, i když třeba dostanou menší plat než v soukromých firmách.

Jak je to nyní s rodičovskou dovolenou ve Švédsku?

Každý rodič má právo zůstat doma s dítětem po dobu 18 měsiců. Většina lidí zůstává doma 12-18 měsíců a běžné je sdílení péče mezi matkami a otci. Někdy využije každý rodič 8 nebo 9 měsíců, ale běžněji zůstávají matky doma rok a otcové půl roku. V rodinách, kde jsou žena i muž vzdělaní a mají srovnatelné platy, je pravděpodobnější, že si rozdělí rodičovskou dovolenou rovnocenněji. Také existují daňové úlevy pro toho rodiče, který vydělává víc než druhý rodič a zůstane s dítětem doma. Ve věku 18 měsíců jde většina dětí do školky. Ty jsou hrazené státem a rodiče na ně drobně přispívají. Pokud se rodič rozhodne zůstat s dítětem doma déle než 18 měsíců, musí pak rodina přežívat na jednom platu, neboť nadále dostávají už jen malý příspěvek ve výši zhruba 300-400 EUR měsíčně.

Kdo platí ty rodičovské příspěvky?

Stát platí do určité výše. Pokud vyděláváte víc než 2500 EUR měsíčně (což je asi tak švédský průměrný plat, ačkoli ve Stockholmu je to mnohem víc), pak vám stát nahrazuje rodičovským příspěvkem mzdu jen do této úrovně. Mnoho zaměstnavatelů ale příspěvek rodičům doplácí až na 100% jejich platu po dobu 12 měsíců a později na 90%.

Plánujete se svými zaměstnanými jejich odchod na rodičovskou dovolenou?

Zrovna v současné době začínáme zavádět program nazvaný "Kariérní rozvoj pro rodiče." Je to v podstatě koučování pro rodiče, kteří se vracejí po rodičovské dovolené do práce.

A udržujete s nimi kontakt během rodičovské dovolené?

Zveme je pochopitelně na různé akce jako jsou vánoční setkání a podobně. Ale je to na nich. Zůstává jim po tu dobu firemní notebook a mohou sledovat pracovní emaily. Nechceme na ně ale vyvíjet žádný tlak v podobě pracovních nároků. Není běžné, že by po dobu rodičovské dovolené pro nás vykonávali nějakou práci.

"Chceme vám umožnit, abyste viděli vaše děti vyrůstat. Neočekáváme, že budete pracovat 60 hodin týdně."

 

A jak obvykle vypadá jejich návrat do práce?

Většina z nich se k nám po rodičovské dovolené vrací. A pokud vím, tak se to děje u všech firem ve Švédsku. Je to přeci jen pohodlné vrátit se ke své původní práci v době, kdy v rodině musíte řešit spoustu nových věcí. V práci vás znají, vědí, že jste schopní, nemusíte nic dokazovat. Mnoho lidí je proto přesvědčeno, že období po rodičovské dovolené není vhodné pro změnu zaměstnání.

Jaký je nejčastější typ částečného úvazku u vás?

75-80%. Dle zákona musíme umožnit 75%. Ve většině případů bychom neodmítli ani nikoho, kdo by žádal jen o 50%, ale není naší povinností tomu vyhovět.

Kdybyste využívali poloviční úvazky, mohli by lidé sdílet pozice. To tady není běžné?

V naší organizaci ne. Za dobu co tady pracuji, jsme ani při náboru nikomu částečný úvazek nenabízeli. Když pak o ně lidé požádají, tak jejich pozice pro částečné úvazky upravíme.

Máte u vás rozdíly v odměňování žen a mužů na stejných pozicích?

Děláme v této věci průzkum každý druhý rok. Na srovnatelných pozicích nemáme žádné genderově dané rozdíly. Ve vyšších pozicích, na lépe placených místech, máme ovšem více mužů.

Kdy se začali ve Švédsku otcové zapojovat více do péče o děti?

Myslím, že výrazná změna nastala až mojí generací, tedy u lidí narozených na konci 60. let. Když jsem byla malá, moje maminka se mnou ještě byla doma 3 roky a v tu dobu ji tatínek nikdy nevystřídal. Takže ke změně došlo pravděpodobně v osmdesátých letech. Ale až v posledních 5-10 letech došlo opravdu k velkému zapojení otců do péče. Odbory tyto změny hodně podpořily a feministické hnutí k tomu také hodně přispělo.

A proč myslíte, že k tak velké změně došlo?

Souvisí to s rovností. Já považuji svou práci za stejně důležitou, jako práci svého manžela. Tak proč bych měla zůstávat doma jen já? A on je zase přesvědčen, že děti jsou důležité a chce se o ně starat. Ředitel naší organizace dokonce zůstal doma se svým synem během prvního týdne, kdy k nám nastoupil. Přišel řídit naši firmu a když byl třetí den v práci, jeho syn onemocněl, tak s ním zůstal doma. Takže to není jen rodičovská dovolená, jde o tu samou rovnost i v péči o nemocné děti. V naší rodině si to dělíme rovnoměrně, když jsou děti nemocné: „Ty buď doma v pondělí, já v úterý, středu si rozdělíme, a tak dále." V dnešní době absolvuje studium na švédských univerzitách více žen než mužů. A švédské ženy jsou toho názoru, že jejich zodpovědnost pečovat o děti není o nic větší, než zodpovědnost jejich manželů. Samozřejmě, k větší změně potřebujete dobré příklady, potřebujete vidět, že to tak dělají lidé kolem vás. A také nesmí docházet k platové diskriminaci žen, jinak se otcové do péče nezapojí a ta změna nemůže fungovat.

Podporujete také slaďování osobního života a práce u vašich bezdětných zaměstnaných?

Samozřejmě. Celý náš koncept flexibility není podmíněn tím, že musíte mít děti. A není potřeba o to speciálně žádat, lidé jen informují své nadřízené, že například v úterý odejdou dřív, pokud je to možné.

A co sólo rodiče? Mají u vás nějakou speciální podporu?

Nic výjimečného. My totiž ani nevíme, kdo je sólo rodič, kdo vychovává dítě sám nebo sama. Tedy nevedeme o tom žádnou evidenci. Nikdy bychom při náboru takové otázky nekladli.

Vyměňujete si zkušenosti o slaďování práce a rodiny s jinými firmami?

Ani moc ne, ale využíváme to při našem marketingu. Otevřeně se k tomu hlásíme.

Jak se vám osobně daří slaďovat práci a rodinu?

Mám tři děti, dvojčata a třetí mladší, takže jsem byla na rodičovské dovolené dvakrát. V obou případech byl i můj muž doma s dětmi, vždy po dobu šesti měsíců, a zároveň v ten čas pečoval i o domácnost. Také nám hodně pomáhají prarodiče. Nikdy jsem nepracovala na částečný úvazek. Děti a práci jde zvládat docela dobře, ale udržovat k tomu domácnost je náročné. Nejtěžší je to tehdy, kdy se oba rodiče vystřídali na rodičovské a najednou oba zase pracují. Mnoho lidí využívá pro domácnost úklidové služby. Před časem były zavedeny daňové úlevy na služby v domácnosti, takže si je více lidí může dovolit. Také je běžné, že některé tyto služby platí zaměstnavatel. V některých firmách mohou zaměstnanci vyměnit část svého platu za úklidové nebo nákupní služby, i třeba za službu vyzvedávání dětí. Tento benefit nabízí řada bank a neplatí se z toho žádné daně.

Ještě nám řekněte, jaká je zde situace s firemními školkami.

My žádnou nemáme. Některé firmy je mají, ale není to moc běžné. Ve Švédsku je vlastně moc nepotřebujeme. Všichni rodiče mají garantováno, že získají ve školce místo pro své dítě do tří měsíců od podání žádosti. Do školek pak jen málo dětí chodí na celý den. Zní to divně, když většina rodičů pracuje na plný úvazek. Ale právě díky té flexibilitě vyzvedne dítě ze školky jednou dříve jeden rodič a jindy zas druhý.


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU


Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ