Aperio

APERIO podporuje Výzvu za bezpečný porod

06.10.2011 | #legislativa #porod

Výzva za bezpečný porod, která vznikla pod záštitou České ženské lobby (www.czlobby.cz) a s podporou desítek osobností (viz příloha), kritizuje právě projednávaný zákon o zdravotních službách (v Senátu v rámci 12. schůze od 6. října 2011), důrazně ale poukazuje i na absurdní opatření ministerstva zdravotnictví, která dlouhodobě odporují vědeckým poznatkům o tom, co znamená bezpečný porod.

To, že česká legislativa dostatečně neošetřuje samostatnou primární péči porodních asistentek (která je ostatně v Německu, Rakousku či Polsku běžná a hrazená pojišťovnami), škodí nejen porodním asistentkám, ale v důsledku zejména těhotným ženám a jejich dětem. Ženy sice mají právo (nejen) podle Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku zvolit si jakékoli místo k porodu, český stát jim však dává na výběr pouze jednu možnost – porodnice.

Pokud chtějí rodit jinde, stát jim k porodu poskytuje nulovou odbornou asistenci a každého, kdo by chtěl rodící ženě pomoci mimo nemocniční zařízení, plánuje podle zmiňovaného zákona dokonce trestat vysokou pokutou. Nemožnost získat odbornou pomoc při porodu mimo nemocniční zařízení je také důvod stížnosti na Českou republiku, kterou se aktuálně zabývá Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. V obdobném případu v Maďarsku vyhověl soud stěžující si ženě.

“Možnost volby porodní péče není v rozporu s bezpečím pro dítě ani pro matku. Jak jinak si vysvětlit, že země, kde jsou ženy tradičně respektovány (Německo, Skandinávie, Velká Británie), využívají široce porodní asistence a zároveň mají výborné porodnické výsledky? Efektivitu a bezpečnost porodní asistence potvrzují i závěry WHO a IMBCO,” řekla Eliška Kodyšová, odborná konzultantka České ženské lobby a občanského sdružení Aperio.

“S porodem nemám zatím žádnou zkušenost a pokud k ní v budoucnu dojde, budu zřejmě patřit mezi ty matky, které volí porodnici. Přesto si myslím, že v takto citlivé věci, kterou porod bezpochyby je, by každý měl mít právo volby. Nehledě na to, že tímto zákonem by se v podstatě odsoudila k zániku funkce porodní asistentky, kterou může žena využít, ať už se rozhodne rodit kdekoli,” uvedla jedna z podporovatelek Výzvy za bezpečný porod, herečka Martha Issová.

„Přístup Ministerstva zdravotnictví, který vytlačuje porodní asistentky ze systému poskytovatelů předporodní, porodní a poporodní péče, je krátkozraký a může mít fatální následky, pokud jde o bezpečnost rodících žen a jejich dětí. A to zejména v situaci, kdy Ministerstvo zdravotnictví zároveň avizuje rušení až třetiny malých porodnic,“ uvedla Kateřina Hájková Klíčová, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek.

Výzvu za bezpečný porod podpořila i klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně Michaela Mrowetz: “Dlouhodobě usiluji o to, aby dítě a žena v před-, porodní a poporodní péči byly nedělitelnou jednotkou. Dítě po porodu patří k rodičům - snažím se podpořit českou společnost v tom, že tato starodávná tradice je zdravá a normální. Podle mých i zahraničních výzkumů a pozorování tento způsob péče o rodinu nejlépe zajistí komunitní práce porodních asistentek s výraznou efektivitou zdravotní, psychologickou a ekonomickou.”

Podpisové archy pro podporovatele a podporovatelky Výzvy za bezpečný porod budou k dispozici na demonstraci „Chceme péči porodní asistentky v systému zdravotnictví“ dne 17. října 2011 od 15 hodin na Palackého náměstí v Praze a také na následujících místech: A-centrum, Vítkova 10, Praha 8, Brána k dětem, Náplavní 11, Praha 2, Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka, Jeseniova 19, Praha 3, Brána k dětem, Josefská 1, Brno a na konferenci Aktivní rodičovství 15. října 2011, Joštova 10, Brno.


Podpisový arch ke stažení ZDE - formát DOC, velikost 66 KB.


Výzvu je možné podpořit i na Facebooku nebo online.

SERVIS PRO MÉDIA:


Následující údaje jsou poskytnuty se souhlasem níže jmenovaných pro potřeby komunikace s médii

  • po vydání tiskové zprávy „Výzva za bezpečný porod“ (5.10. 2011)
  • po vydání tiskové zprávy k protestnímu shromáždění „Chceme péči porodní asistentky v systému zdravotnictví“ (17.10. 2011)

Pro další zveřejňování kontaktů pro jiné účely je nutný výslovný souhlas níže jmenovaných.


Mgr. Eliška Kodyšová, odborná konzultantka, psycholožka, APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, o.s., tel.: 739 415 312, eliska.kodysova@aperio.cz

Mgr. Markéta Pavlíková, M.Sc., biostatistička, tel.: 736 788 072, marketa.pavlikova@ucw.cz

Bc. Jana Růžičková, samostatná porodní asistentka, tel.: 724 368 665,  uporodnibaby@gmail.com

Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, socioložka, výkonná ředitelka Unie porodních asistentek, tel.: 734 637 379, klicova@unipa.cz

Mgr. Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně, autorka knihy Bonding - porodní radost a autorka výzkumu „Podpora raného kontaktu v českém porodnictví“, tel.: 777 771 601, michaela.mrowetz@email.cz

Ing. Markéta Šafránková Bejkovská, Hnutí za aktivní mateřství, o.s., místopředsedkyně, tel.: 776 465 461, marketa.safrankova@iham.cz

Ing. Miloslava Kramná, ekonomka, spoluzakladatelka České asociace dul, koordinátorka projektů, tel.: 776 153 123, mila.kramna@gmail.com

Jana Smiggels Kavková, předsedkyně České ženské lobby, kavkova@padesatprocent.cz, tel.: 257 216 170

Zora Javorská, dula, organizátorka konference Aktivní rodičovství, Nesehnutí, tel.:  606 722 988, zora@nesehnuti.cz, (kontakt pro anglicky mluvící média/English speaking)

MUDr. Jana Tomasová Studýnková, Ph. D., lékařka, předsedkyně Sdružení Pro Přirozený Porod, tomasova@propp.cz


VÝZVA ZA BEZPEČNÝ POROD: Zastavme nebezpečný zákon!

1.      Vyzýváme senátory a senátorky (a posléze i poslance a poslankyně), aby řekli jasné NE projednávanému zákonu o zdravotních službách, který vrací české porodnictví do normalizačních dob. V zemích západní Evropy jsou porodní asistentky uznávanými expertkami na péči o zdravé těhotné, rodičky a ženy a jejich děti po porodu. Lékař by měl být přivolán v případě komplikací. Projednávaný zákon však v rozporu se vzrůstající poptávkou a dostupnými výzkumy nijak nedefinuje zdravotní službu porodních asistentek. Péče o matku a dítě je tak nejen méně bezpečná, ale i výrazně dražší.

2.      Vyzýváme odpovědné osoby, aby porodním asistentkám zajistily pro jejich práci odpovídající legislativní podporu, a tím těhotným ženám zároveň umožnily zvolit si místo a způsob porodu tak, jak jim zaručuje nejen Listina základních práv a svobod, ale i Evropská úmluva o ochraně lidských práv a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Je absurdní, že těhotné ženy žijící pouhých 200 km západněji, jižněji či severněji od hlavního města České republiky (Německo, Rakousko, Polsko) mají péči porodní asistentky nejen státem garantovanou, ale i hrazenou ze zdravotního pojištění.

3.      Považujeme za neobhajitelné, že český stát diktuje ženám pouze jediného možného poskytovatele péče během těhotenství a také to, kde porodit dítě. To vše v situaci, kdy v žádném případě nemůže zaručit, že lékařsky vedený porod v porodnici je tím nejlepším pro těhotné a rodící ženy a především jejich děti. Alarmující počet císařských řezů nepřináší zvýšení bezpečnosti péče pro děti, ba spíše naopak. Bezpečná péče pro děti vychází dle analýz WHO a IMBCO v optimálním případě z principů porodní asistence. S plánovaným rušením porodnic lze navíc očekávat vzhledem k vytíženosti lékařského personálu zhoršení dostupnosti a kvality péče o těhotné a rodící ženy.

4.      Nedávnou kauzu porodní asistentky Ivany Königsmarkové považujeme za důsledek nedostatečné právní podpory pro práci porodních asistentek v České republice. Ministerstvo zdravotnictví se již několik let brání důslednější spolupráci s profesními organizacemi porodních asistentek, ale i organizacemi zastupujícími klientky porodnické péče a tvrdošíjně odmítá požadavky na přijetí již existujících mezinárodních standardů pro samostatnou a kontinuální péči poskytovanou porodními asistentkami. Ženy, které chtějí rodit mimo zdravotnické zařízení, tak podle představ ministerstva zůstávají bez odborné pomoci. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se také již zabývá stížností ženy, která v systému českého porodnictví nenašla v roce 2010 žádnou odbornou pomoc pro porod doma. V obdobném případě, který se stal v Maďarsku, soud rozhodl ve prospěch stěžující si ženy.

MÁTE-LI ZÁJEM, ABY PORODNICKÁ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE ODPOVÍDALA ZÁSADÁM BEZPEČNÉHO PORODU, PLNĚ V SOULADU S NEJNOVĚJŠÍMI VĚDECKÝMI POZNATKY, PROSÍME PŘIPOJTE SVŮJ PODPIS K TÉTO VÝZVĚ.


Podpisový arch ke stažení ZDE - formát DOC, velikost 66 KB.


Výzvu za bezpečný porod k 6. říjnu 2011 podpořili:

(Nejedná se o konečný seznam, počet jmen neustále narůstá)

A

MUDr. Jitka Adámková, praktická lékařka

RNDr. Libor Ambrozek, biolog, předseda Českého svazu ochránců přírody

RNDr. Monika Ambrozková, Ph. D., projektová manažerka

Mgr. Martin Ander, Ph. D., člen Zastupitelstva města Brna

B

Simona Babčáková, herečka Dejvického divadla

Mgr. Jitka Bartáková, vyučující na SŠ

Ing. Pavla Bejšáková, stavební inženýrka

PhDr. Věra Břicháčková, psycholožka

Jan Bílý, lektor, kouč a autor knih

C, Č

Lenka Cingrošová, režisérka a dokumentaristka

Mgr. Bc. Michaela Čápová, psycholožka a psychoterapeutka

Ing. Jitka Černá, překladatelka

MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

D

Bc. Martina Dbalá, učitelka, t. č. na mateřské dovolené

Štěpánka Dejmalová, restaurátorka

Jan Dolanský, herec

MUDr. Lukáš Dostal, jednatel soukromé společnosti

Ing. Karel Doubek, ředitel hotelu

Mgr. Dagmar Doubková, psycholožka

Mgr. Terezie Dubinová, Ph. D., kulturoložka a hebraistka

PhDr. Radka Dudová, Ph. D., socioložka

G

PhDr. Jitka Gabašová, vyučující na SŠ

H

Mgr. Martina Hanáčková, zakladatelka poradny pozitivního rodičovství v Jičíně, lektorka

PhDr. Martin Herzán, spisovatel, básník a výtvarný umělec, býv. člen výboru Rady vlády ČR pro lidská práva

Mgr. Monika Horáková, novinářka a překladatelka

Dáša van der Horst, ředitelka Amnesty International

PhDr. Simona Hoskovcová, Ph. D., dětská psycholožka, Katedra psychologie FF UK

Ludvík Hradilek, fotograf

CH

MUDr. Vladislav Chvála, porodník, psychosomatik

I

Martha Issová, herečka

J

PhDr. Martin Jára, psycholog

Prof. Josef Jařab, vysokoškolský učitel, bývalý senátor

Mgr. Kateřina Jechová, radní pro oblast sociální, zdravotní a bytové politiky MČ Praha 2

Mgr. Kateřina Jonášová, novinářka, publicistka a autorka

K

Tereza Kalinová, konzultantka a učitelka vědomého businessu

MUDr. Vratislava Kovářová, nefroložka

Mgr. Silvie Kratochvílová, předsedkyně Finančního výboru MČ P7, na MD, profesně se zabývá vzděláváním

Markéta Krausová, terapeutka a konzultantka v oblasti komunikace

Mgr. Petra Kutálková, zástupkyně ředitelky La Strada Česká republika, o.p.s., sociální pracovnice

L

PhDr. Eva Labusová, nezávislá publicistka

Mgr. Petra Langášková, právnička

Mgr. Klára Laurenčíková, vyučující na VŠ, býv. náměstkyně ministra školství a členka Rady vlády ČR pro lidská práva

Mgr. Ondřej Liška, býv. ministr školství, předseda Strany zelených

Martin Literák, člen představenstva soukromé společnosti

Mgr. Lucie Lucká, psychoterapeutka

M

Mgr. Michaela Marksová-Tominová, stínová ministryně pro lidská práva a rovné příležitosti

MUDr. Martin Matějů, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK

Dr. Dana Moree, vyučující na FHS UK

Mgr. Michaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně, spoluautorka knihy: Bonding - porodní radost, s podtitulem Podpora rodiny jako cesta k ozdravení porodnictví a společnosti?

Mgr. Martin Myšička, herec

N

Barbora Nádvorníková, lektorka seminářů pro ženy, konzultantka a produkční

Antonia Nyass, zpěvačka Yellow Sisters

P

JUDr. Pavel Pešek, právník a podnikatel

Ing. Vladimír Pikora, Ph. D., hlavní ekonom finanční společnosti

Ing. Eva Pocová, učitelka

Ing. Markéta Poskočilová, homeopatka

R

MUDr. Martina Raczová, lékařka, homeopatka

MgA. Klára Raková, učitelka

PhDr. Blanka M. Remešová, Ph. D., etnoložka

MUDr. Michaela Ročňová, praktická lékařka

MUDr. Milan Ročeň, anesteziolog

MUDr. Dagmar Ratajová, psychiatryně

Matouš Ruml, DiS., herec

S, Š

PhDr. Lenka Simerská, socioložka

PhDr. Jaroslav Simon, psychoterapeut

Mgr. Margit Slimáková, Ph. D., poradkyně pro přirozenou péči o zdraví, lektorka a publicistka

Ing. Ivan Smolka, ředitel SŠ

Dagmar Smržová, dokumentaristka a režisérka

Kateřina Stejskalová

Klára Stuchlá Libertová, ředitelka projektu Město pro děti.cz

Ing. Veronika Svobodná, MD

Mgr. Anna Šabatová, Ph. D., vyučující na VŠ

Ing. Markéta Šichtařová, ředitelka finanční společnosti

Josef Šmída, úředník státní správy, vedoucí odborné sekce pro lidská práva Strany zelených

MUDr. Jan Šroubek, neurochirurg

MUDr. Daniela Šroubková, psychiatryně

T

Tereza Tara, režisérka

U

Mgr. Michal Uhl, sociolog a antropolog, člen Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

V

JUDr. Zbyněk Valenta, advokát a vysokoškolský pedagog

Bc. Ludmila Valentová, MD

Ing. Markéta Veljačiková, lektorka manažerských dovedností a kouč

Ing. Pavel Veljačik, manažer v IT společnosti

Veronika Vieweghová, zakladatelka mateřského centra Putti

Lenka Vlasáková, herečka

Luboš Vrba, jednatel firmy

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 0

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA