Aperio

Mateřská a rodinná centra pomohou při rušení kojeneckých ústavů

02.09.2011 |

Praha 30. 8. 2011, tisková zpráva

Unie center podporuje záměr rušení kojeneckých ústavů

Nejlepším prostředím pro zdravý vývoj dítěte je rodina, a to i ve svých různých podobách. Rodiče v mateřských a rodinných  centrech jsou ti, kteří první zaregistrují signály kritické situace v rodině. Právě různé formy rodinné krize doposud vedly až k odebrání dětí do ústavní péče (45 % sociální důvody).

Unie center nabízí využití dobře organizovaných mateřských a rodinných center pro komunitní a sociální práci. Centra poskytují rodinám základní i specializované poradenství, mentoringovou podporu (fungující rodič pomáhá rodiči v nouzi), fungují jako základny prevence sociálně patologických jevů, jako informační centra o dalších sociálních službách. Centra, kde se lidé navzájem znají, mohou spolupracovat se školou, s pediatry, s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí a dalšími specialisty, kteří s ohroženou rodinou pracují.

Unie center se připojuje k dalšímu budování funkční podpůrné sítě pro pěstounskou péči a dalších institucí, které kvalitou péče o dítě přinejmenším nahradí práci kojeneckých ústavů a zároveň jsou nesrovnatelně méně náročné na dotace z veřejných zdrojů.

Unie center pro rodinu a komunitu hraje vůdčí roli v transformaci a rozšíření činnosti mateřských a rodinných center. Pořádá semináře a konference o tom, jak efektivně propojovat služby v komunitě, a poskytuje centrům podporu, metodické vedení a sdílení dobré praxe v rámci ČR i ve vztahu k zahraničí.

Unie center zajišťuje prevenci

„Kromě pěstounské péče, která řeší důsledky, je nutné nepříznivé životní situaci rodičů předcházet anebo ji pomáhat řešit. Pracujeme proto na transformaci hnutí mateřských a rodinných center, aby poskytovala podpůrné služby ohroženým rodinám," říká  Miroslava Vlčková z Unie center pro rodinu a komunitu.

„Postup Ministerstva práce a sociálních věcí považujeme za citlivý k potřebám náhradních rodičů i dětí, což velmi oceňujeme," dodává Miroslava Vlčková.

kontaktní osoba

Miroslava Vlčková, členka Výkonné rady Unie center pro rodinu a komunitu, miroslava.vlckova@uniecenter.cz, tel.: 603 434 978.

www.UnieCenter.cz


Tisková zpráva Mateřská a rodinná centra pomohou při rušení kojeneckých ústavů ke stažení ZDE (formát DOCX, velikost 343 KB)