Aperio

Otec u porodu – placený nadstandard?

APERIO se v rámci své činnosti setkává s reakcemi na to, že řada porodnic u nás vyžaduje za přítomnost otce dítěte u porodu (eventuelně jiné doprovázející osoby) poplatek. Ten se obvykle pohybuje kolem 500 Kč, ale může dosáhnout až 1000 Kč. To nesou nelibě rodiče, kteří nerozumí tomu, proč za účast otce u porodu platit, poplatek ale zaráží i organizace věnující se porodnictví z jiných zemí. České porodnice jsou totiž díky němu pravděpodobně světovou raritou. Přítomnost partnera nebo jiné osoby, kterou si rodička zvolí, přitom prokazatelně rodící ženě prospívá, podobně jako návštěvy blízkých pomáhají hospitalizovaným pacientům. Za vstup na lůžkové oddělení se však žádný poplatek naštěstí ještě nevybírá.

otec u poroduK čemu vlastně poplatek slouží? Někdy je deklarován jako úhrada nákladů spojených s přítomností další osoby u porodu. Nemocnice doprovodu ale pouze zapůjčí plášť, pokrývku hlavy a přezůvky a poskytne pití, a tak si lze stěží představit, že tyto náklady dosáhnou výše 500 korun či více. V některých porodnicích poplatek za doprovod splývá s poplatkem za předporodní kurz,  bez jehož absolvování však otce k porodu nepustí. To je možná pochopitelná snaha otce na někdy drsný porodní proces připravit. Někdy však dochází k podivné praxi, kdy je poplatek vybírán coby povinné kurzovné, účast na kurzu se však ve skutečnosti nevyžaduje.

 

Poplatek u porodu v té či oné formě je univerzální praxe a rodiče, kteří se proti němu ohradí, někdy narážejí na odpor. „Řekli nám, ať jedeme rodit jinam, když se nám to nelíbí," popisuje maminka malého Kubíka naštěstí poměrně vzácnou reakci zdravotníků. Jiné porodnice se odvolávají na vnitřní směrnice. Většina rodičů však přijímá podmínky porodnic bez dalších otázek – narození dítěte je pro ně událost natolik významná a emočně nabitá, že si nepřejí vyvolávat zbytečné konflikty, které by mohly ovlivnit chování personálu k rodičce během porodu.

Mohou však porodnice, jako smluvní porodnická zařízení napojená na systém veřejného pojištění, vyžadovat poplatek nebo účast na předporodním kursu jako podmínku přítomnosti otce u porodu? Musí rodiče zaplatit?

Především je třeba si uvědomit, že povinnost platit za přítomnost doprovodu u porodu nestanovuje žádný zákon ani jiný obecně závazný předpis. Odmítá-li porodnice přijmout k porodu ženu, která se rozhodla daný poplatek nezaplatit, těžko z pohledu zákona obstojí s argumentem, že poplatek za otce je součástí vnitřních předpisů toho konkrétního zařízení. Podobně jako u povinných registrací v pražských porodnicích i zde platí, že pojištěnec musí být přijat do ústavní péče, jestliže by nepřijetím nebo odložením přijetí do ústavní péče byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví, a jestliže jde o porod. Tudíž odmítnutí zaplatit poplatek za přítomnost otce u porodu není legitimním důvodem poslat nastávající rodiče „o dům dál". Každé odmítnutí převzít pojištěnce do péče musí lékař pojištěnci písemně potvrdit.

To samé platí i pro vyžadování platby za doprovod u porodu.  Vnitřní předpisy zdravotnických zařízení jsou sice pro pacienty do jisté míry závazné, nicméně pokud by se dostaly do rozporu se zákonem nebo nadměrným způsobem zasahovaly do práv jednotlivce, jsou v tomto rozsahu neplatné a není nutné se jimi řídit. Zde je možné argumentovat tím, že zpoplatnění doprovodu otce dítěte při porodu zasahuje do práva na nerušený soukromý a rodinný život, které je garantováno Listinou základních práv a svobod ČR a do kterého porod, a tedy příchod nového člena rodiny, nepochybně patří. Kromě toho ze zákona vyplývá rodičovská zodpovědnost. Ta je souhrnem práv a povinností rodičů vůči nezletilému dítěti, sestávající z péče o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, dále zastupování dítěte a správu jeho jmění. Do okamžiku narození je dítě podle zákona součástí těla matky, narozením získává dítě právní subjektivitu a rodičům, tedy matce i otci, k dítěti vznikne rodičovská zodpovědnost. Oprávnění rodičů coby zákonných zástupců jednat za dítě vzniká již v momentu narození. Od tohoto momentu rodiče mohou např. zásadně rozhodovat o tom, zda a ve kterém zdravotnickém zařízení bude novorozenec čerpat zdravotnické služby. Je tedy nadmíru vhodné, aby otec u porodu byl, aby mohl vykonávat svou rodičovskou zodpovědnost k dítěti co možná nejdříve po jejím vzniku.

Poplatek bývá vybírán se zdůvodněním, že jde o nadstandardní službu. V tuto chvíli neexistuje obecně závazný právní předpis, který by přesně vymezil, co je a co není nadstandard a kdy se má za takovou službu platit. Zákon o péči o zdraví lidu v podstatě umožňuje, aby zdravotnická zařízení požadovala úhradu za pobyt v nemocnici za tzv. nadstandardní služby, ale je otázkou, zda mezi takové služby lze zahrnout i přítomnost otce při porodu. Pokud pojištěnkyně akceptuje, že přítomnost otce u porodu by mohla být za nadstandardní službu považována, má možnost po porodnickém zařízení žádat vyúčtování veškerých nákladů spojených s přítomností otce u porodu a na základě těchto nákladů objasnění, jakým způsobem stanovuje výši platby. Toto by se mohlo stát podkladem pro stížnost, která by mohla být formulována třeba s poukazem na to, že výše platby neodpovídá skutečným nákladům a že tento postup odporuje dobrým mravům.

Jak tedy došlo k tomu, že poplatek za doprovod u porodu se u nás stal normou? Byla důvodem k jeho zavedení nechuť zdravotníků „pustit si" k porodu další osoby zvenčí? Většina lékařů a porodních asistentek však dnes potvrzuje, že přítomnost tatínka jim často práci ulehčuje, nikoli komplikuje. Co si o poplatku myslíte vy? Napište nám svůj názor do diskuse nebo hlasujte v naší anketě.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 10

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství