Aperio

Výpověď a rodičovská dovolená – nepřistupujte na nevýhodné podmínky

Zaměstnavatel pro vás po skončení RD nemá práci

Končí vám rodičovská dovolená a pracovní pozice, kterou jste vykonával/a před nástupem na MD/RD, je „obsazená“, případně zanikla. Platí, že po skončení rodičovské dovolené vás zaměstnavatel sice nemusí zařadit na původní práci a pracoviště, ale je povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Pokud pro vás takovou práci nemá, jedná se o překážku v práci na jeho straně a po dobu jejího trvání vám náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. V této situaci se můžete se zaměstnavatelem dohodnout na změně pracovní smlouvy, nebo může dojít k ukončení pracovního poměru.

Rozvázání pracovního poměru – na co si dát pozor

Bez dohody s vámi vám nemůže zaměstnavatel přidělovat práci jinou a ani provádět další změny pracovní smlouvy (snížení úvazku apod.), ani vás nemůže nutit k podání výpovědi.  Je důležité zdůraznit, že jakákoliv dohoda je oboustranný akt, se kterým souhlasí obě strany.

rozvázání pracovního poměru může dojít

1. výpovědí ze strany zaměstnavatele

2. dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

3. výpovědí ze strany zaměstnance

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Pokud nebudete chtít přistoupit na dohodu, zaměstnavatel, který pro vás nemá práci, vám může dát výpověď pro nadbytečnost v důsledku organizačních změn. Při výpovědi ze strany zaměstnavatele skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby, která počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Výpovědní doba je dvouměsíční, po tuto dobu je zaměstnavatel povinen přidělovat vám práci podle pracovní smlouvy. Nemá-li pro vás odpovídající práci, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a náleží vám náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Je dobré mít tuto skutečnost potvrzenou zaměstnavatelem písemně i např. s tím, že zaměstnanec nemusí docházet do práce.

Výpověď ze strany zaměstnavatele může být výhodnější než rozvázání pracovního poměru dohodou. Důvody jsou tyto:

  • Pojištění. Po dobu trvání zaměstnání vám trvá účast na nemocenském, důchodovém a zdravotním pojištění. Tudíž po tuto dobu nemusíte pojištění řešit a v případě nemoci vám vzniká nárok na nemocenské, resp. náhradu mzdy od zaměstnavatele.
  • Výše podpory v nezaměstnanosti. Při ukončení pracovního poměru výpovědí se vám bude vypočítávat případná podpora v nezaměstnanosti z dosaženého výdělku (mzdy, náhrady mzdy ve výpovědní době, příp. pravděpodobného výdělku). To znamená, že podpora bude první a druhý měsíc činit 65% tohoto výdělku, třetí a čtvrtý měsíc 50% a od pátého měsíce 45%.

Ochranná doba u rodičů na RD

POZOR! Rodič, který je stále na RD (do tří let věku dítěte), je chráněn proti výpovědi ze strany zaměstnavatele, jelikož se jedná o ochrannou dobu. Výpověď tedy můžete obdržet teprve po skončení rodičovské dovolené. Naproti tomu dohodu o rozvázání pracovního poměru můžete uzavřít kdykoliv, i v době rodičovské dovolené.

Výpověď na základě dohody

Ukončíte-li pracovní poměr dohodou z důvodu, že pro vás zaměstnavatel nemá místo, jde i v tomto případě o nadbytečnost v důsledku organizačních změn. Je důležité, aby tento důvod byl v dohodě výslovně uveden. Zaměstnavatel má povinnost jej tam podrobně uvést, pokud o to požádáte. Toto je potřeba kvůli vyplacení odstupného, které vám i v tomto případě náleží. Při ukončení pracovního poměru dohodou skončí pracovní poměr sjednaným dnem.

Doporučujeme vám, aby veškerá vaše komunikace se zaměstnavatelem týkající se ukončení pracovního poměru probíhala písemně. Nedostanete se tak do důkazní nouze při případném sporu. Podání posílejte doporučenou poštou, ještě lepší je nechávat si u zaměstnavatele potvrdit příjem písemností.

Domníváte-li se, že zaměstnavatel nejedná v souladu se zákonem, je možné se obrátit se žádostí o pomoc na Státní úřad inspekce práce – místně příslušný oblastní inspektorát práce. Ten je pověřen dohledem nad dodržováním zákoníku práce jednotlivými zaměstnavateli. Může provést kontrolu, případně uložit pokutu. Tomu se zaměstnavatelé většinou chtějí vyhnout, tudíž někdy pomůže samotný oznámení faktu, že se na inspektorát hodláte obrátit.

POZOR! Při skončení pracovního poměru dohodou ke dni ukončení rodičovské dovolené vám náleží podpora v nezaměstnanosti v minimální výši. Minimální podpora činí první dva měsíce 3662 Kč měsíčně, další dva měsíce 2929 Kč a zbývající měsíc 2685 Kč měsíčně.

I při skončení pracovního poměru dohodu můžete však dosáhnout na nesníženou výši podpory v nezaměstnanosti. I proto je potřeba mít uvedeny v dohodě tzv. vážné důvody, mezi něž kromě v článku skloňovaných organizačních důvodů na straně zaměstnavatele patří nezbytná osobní péče o dítě do 4 let (jde např. o případy, kdy matka nemá jak dítě zajistit v době, kdy je v zaměstnání).

Odstupné

Jak již bylo uvedeno, jak v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele, tak v případě skončení pracovního poměru dohodou pro nadbytečnost vám náleží odstupné.

Výše odstupného je odstupňována podle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele. To v praxi znamená, že

  • pokud budete mít odpracováno u zaměstnavatele méně než 1 rok, náleží vám odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku
  • budete-li mít odpracováno alespoň 1 rok a méně než 2 roky, náleží vám odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku
  • pokud zaměstnání trvalo alespoň 2 roky, bude vám náležet odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti


Silvie Novotná


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 31

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Právě vyšlo

Nebojujte se zákony.
Příručka pro rodiče 2016

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).
* Pokud si přeje příručku zaslat poštou, bude vás stát cenu poštovného.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ