Aperio

Služby v porodnictví - Víte z čeho vybírat?

03.06.2011 |

Časopis Aperio I/2005

Z obsahu:

Časopis Aperio I/2005 - obálkaEva Labusová - Víte, jak chcete přivést na svět své dítě?

Článek přináší základní informace o rozdílu mezi tzv. přirozeným a lékařsky vedeným porodem a o výhodách a nevýhodách obou porodnických modelů. Informuje o rozdílu ve službách poskytovaných porodními asistentkami a lékaři a shrnuje možnosti v nabídce těchto služeb v České republice i jinde ve světě. Text vznikl podle knihy Průvodce porodnicemi ČR, kterou sdružení Aperio nedávno vydalo ve spolupráci s nakladatelstvím Argo.

Lucie Suchochlebová Ryntová - Věřím, že se ženy dočkají skutečného práva volby

Rozhovor s Henci Goer, americkou publicistkou
Henci Goer je autorkou řady prací s medicínskou tématikou, zejména z oblasti porodnictví. Její vědecké články a především její kniha "Porodnické mýty versus vědecká realita" jsou považovány za vyhledávané a vysoce ceněné zdroje informací pro porodnické profesionály. V rozhovoru poskytuje informace o svém nejnovějším výzkumu zaměřeném na organizace usilující o humanizaci porodnictví různě po světě a provedeném konkrétně mezi 24 organizacemi Severní i Jižní Ameriky, Evropy, Afriky a Austrálie. Výzkum prozrazuje, že přání žen rodit děti podle vlastních představ vlastně nezná hranic v kulturním, náboženském ani geografickém smyslu. Dále odpovídá na některé otázky k tématu čísla a vyjadřuje se např. k otázkám, jak může v porodnictví škodit přemíra lékařských intervencí, zda je rizikový porod po 35. věku života ženy a proč snahy o humanizaci v porodnictví patří do oblasti lidských práv.

Robin Schwerdtfeger, Německo - Dojít k vlastnímu rozhodnutí

Nedílnou součástí současné předporodní péče je tzv. screening neboli prenatální diagnostika. Jejím hlavním smyslem je včasná identifikace těhotenství, která s sebou přinášejí nějaká nebezpečí pro matku či dítě. Rozděluje ženy do různých rizikových kategorií a pomáhá zefektivnit potřebnou léčbu. Rodiče možnosti screeningu nezřídka přeceňují. Chtějí mít jistotu, že se jejich dítě narodí zdravé. Lékaři se snaží na jejich otázky zodpovědně odpovídat, jenže co lze tvrdit s jistotou a kdy je lépe přiznat, že jasná odpověď neexistuje? Odhalí-li screening poškození plodu, dochází k jedné z nejsložitějších situací, která v porodnictví může nastat, a to jak pro rodiče, tak i pro lékaře, kteří mají rodičům pomoci zlou zprávu pochopit a přijmout, ale nikoliv je ovlivňovat v rozhodnutí, co dál. V  článku nabízí zkušený lékař pohled do složitého světa prenatální diagnostiky.

Vlasta Jirásková - Epiziotomie

Chirurgický nástřih hráze, se provádí ke konci druhé doby porodní kvůli zvětšení vaginálního otvoru pro snadnější průchod hlavičky dítěte na svět. Jedná se o druhý nejběžnější chirurgický zásah při porodu, hned za podvázáním pupeční šňůry a jejím přetnutím. O její rutinní aplikaci se však hojně diskutuje v odborných kruzích i mezi rodičkami. Kdy je opravdu nutná a kdy jen svědčí o snaze porodníků urychlit porod?

Lucie Suchochlebová Ryntová - Je 35 rizikové číslo?

Článek se snaží nalézt odpovědi na otázky, které jsou v souvislosti se staršími rodičkami nejčastěji kladeny: Ovlivňuje mateřský věk průběh těhotenství a porodu? Od 80. let minulého století stále více žen po celém světě rodí své děti po 35. roce věku. V některých zemích jsou jejich těhotenství od začátku automaticky označena jako "riziková vzhledem k věku", což posléze může ovlivnit jejich zkušenost z porodu. Jaká je situace u nás a jaká v jiných zemích? Článek přináší i autentické výpovědi žen, které v různých zemích rodily po 35. roce svého věku.

Simona Hoskovcová - Ovlivňuje prenatální vývoj a způsob porodu náš život?

Porod je nepochybně stěžejním bodem ve vývoji dítěte, ale i v životě ženy, která se stává matkou. Každá zásadní životní změna má důsledky pro psychiku jedince. V průběhu vývoje člověka a zvláště dítěte se postupně, jako na miskách vah, ukládají rizikové a ochranné faktory, které nám nakládají různé životní události a konstelace. Vyváženost těchto pomyslných vah pak má vliv na náš celkový psychický stav. Porod je závažím, které se může ocitnout jak na "rizikové", tak na "ochranné" misce vah. Je důležité učinit vše pro to, aby porod proběhl v co největší pohodě pro matku i dítě. Pokud se to z nějakého důvodu nepodaří, existuje pro dítě, matku a další pečující osoby dostatek příležitostí, jak takto vzniklou zátěž vyrovnat.

Simona Hoskovcová - Hypnóza v přípravě na porod a v jeho průběhu

Hypnóza je jednou z psychologických metod, která může být využita při přípravě na porod, v jeho průběhu i v šestinedělí. Je to šetrná metoda, která při správném vedení nemá nežádoucí vedlejší účinky ani na matku, ani na dítě. Hypnóza může ženě pomoci ve všech fázích, kdy se "stává matkou" - při posílení vlastních vnitřních zdrojů a především při jejím pozitivním posilování. Představuje především alternativu k farmakologickým metodám mírnění bolesti.

Anketa Aperia - "Těhotenství a porod při zpětném pohledu"

V posledních desetiletích je v moderní společnosti zcela běžné, že těhotenství je doprovázeno celou řadou vyšetření, odběrů a testů, které mají vést ke zjištění, zda jsou dítě a matka v pořádku. Rovněž k porodu patří mnohé procedury či zásahy, které rodičky vnímají se smíšenými pocity. V anketě čísla věnovaného intervenčním a neintervenčním metodám v porodnictví se Aperio zeptalo svých čtenářů, jak s odstupem času hodnotí medicínský dohled nad svým těhotenstvím a porodem, jak zpětně vnímají zásahy zdravotníků, k nimž došlo, které zásahy hodnotí jako oprávněné a účinné a které za nadbytečné či rušivé a v čem by si přáli změny, pokud by dítě na svět přiváděly/i znovu...

Helena Máslová, Eva Labusová - Tajemství pupečníkové krve

Většina dnešních žen v průběhu těhotenství a nebo již dávno před ním narazí na termín pupečníková krev. Článek vysvětluje, co pupečníková krev je, jak se provádějí její odběry, jaký je rozdíl mezi komerčním a nekomerčním odběrem a jaké jsou v této oblasti medicíny vyhlídky do budoucna. Připojena je malá anketa mezi čtenáři, kteří u porodu svému dítěti odběr pupečníkové krve nechali provést.

Gerd Eldering, Německo - I v nemocnici lze pro porod vytvořit atmosféru důvěry, intimity a bezpečí

Článek přináší zkušenosti s přirozenými porody v nemocnici Vinzenta Pallotiho v německém Bensbergu. Porodní péče tu za posledních 30 let urazila dlouhou cestu a doznala zásadních změn. Nový přístup k rodičkám zahájili bensberští již v době, kdy přetechnizovaný lékařsky vedený porod zažíval vrchol své slávy a kdy porod nebyl považován za víc než za pouhé vybavení dítěte z porodních cest matky s dobrým Apgar skóre a hodnotami pH. Bensberská porodní klinika se za posledních třicet let změnila k nepoznání a dnes zde personál, hrdý na svou práci, poskytuje to, čemu se říká "celostní porodnická péče".

Vlasta Jirásková - Každý porod má své vlastní tempo

Rozhovor s Věrou Novákovou
Věra Nováková pracuje jako porodní asistentka v porodnici v Neratovicích a zároveň působí jako soukromá porodní asistentka, dula a laktační poradkyně. Patří k zakladatelkám někdejšího Centra aktivního porodu v pražské nemocnici na Bulovce a k známým českým propagátorkám přirozeného porodu. V rozhovoru vysvětluje, zda existuje něco jako „pomalu postupující" porod, jaké jsou nejčastější důvody takového porodu, jak porod ovlivňuje medikace i co je pro práci porodní asistentky opravdu důležité.

Angelika Ensel, Německo - Učit se od sebe a vidět společný cíl

V České republice prozatím není zvykem, že by si ženy do porodnice přivedly „svoji" porodní asistentku. V jiných státech EU jsou ovšem porody s vlastní porodní asistentkou na vzestupu. To samozřejmě souvisí s tím, jak tam přibývá porodních asistentek se soukromou praxí, které nabízejí individuální a osobněji pojatou celostní porodnickou péči. Doprovod vybrané porodní asistentky do porodnice, kde je v záloze kompletní lékařský servis a případně i specializovaná dětská klinika, se pro mnoho žen jeví jako ta nejlepší kombinace z aktuální nabídky porodnických služeb. Z pohledu klinického personálu ovšem nejde zrovna o snadnou situaci. Více o tom lze najít v našem článku, který v českých podmínkách může čtenáře přivést i k lepšímu chápání problematiky vztahů mezi tzv. klinickými a tzv. soukromými porodními asistentkami.

Hana Doležalová - Zapomenuté slzy

Článek je velmi osobitou recenzí na knihu německé autorky Elisabeth Geisel Slzy po porodu aneb Jak překonat depresivní nálady, kterou nedávno vydalo nakladatelství One Woman Press

MUDr. Vladimíra Strnadelová - Plísně a lidský organismus: prevence a léčba přirozenými prostředky a stravou

Plísně jsou spolu s bakteriemi, viry a jinými mikroorganismy nedílnou součástí našeho životního prostředí. Za normálních okolností nám nejen nevadí, ale jsou nám i prospěšné. Ve zdravém organismu je malé množství plísní důležitou součástí střevní mikroflóry, pomáhají nám zde s dokončením trávení potravin, zbavují nás těžkých kovů, zajišťují rovnováhu mezi jednotlivými mikroorganismy sídlícími v našem zažívacím traktu. Problém nastává tehdy, když se jejich množství v organismu zvětší a vznikne nerovnováha mezi nimi a ostatní osidlující mikroflórou. Článek informuje o nejčastějších problémech a navrhuje možnosti pro jejich řešení.

Hana Zemanová - Nebojte se nezvyklých nápojů!

Článek přináší informaci o některých zdravých nápojích, např. o japonských pražených čajích, o obilných náhražkách kávy, o obilných nápojích.

Hana Zemanová - Jarní kúra aneb výlet na mez

Divoké byliny jsou všechny jedlé natě, kořínky, listy, které nacházíme ve volné - pampelišky, sedmikrásky,řebříček, mateřídoušky, bršlice-kozí noha, jitrocel, lopuch, podběl, listy lípy, břízy, maliník, jahodník nebo hluchavka... Divoké byliny nám dávají něco, co žádná jiná pěstovaná zelenina neobsahuje: houževnatost, vytrvalost, životaschopnost a odolnost. Jsou největší zásobárnou minerálních látek a nenásilně povzbuzují vylučování žaludečních šťáv, aktivují i plnou funkci jater a žlučníku a tím podporují dobré trávení a silnou imunitu. Kromě teoretických informací přináší článek i některé recepty.

Hana Zemanová - Desatero proti jarní únavě

Článek přivítají všichni, kdo se už po zimě cítí unavení a nevědí, jak se až do jara udržet fit, ať už přes jídelníček, půst, detoxikační kůru, zvýšený příjem vitaminů a minerálů, pobyt venku, cvičení apod. Netradiční náměty k tradičním receptům...

Hana Doležalová - Děti neznají zimní spánek ani jarní únavu

Přemýšlíte, jak zabavit děti od března do května? Máte pocit, že zejména v době od dvou do čtyř odpoledne to s kloudnou zábavou občas drhne? Nechejte se inspirovat naším článkem!

Čtenáři v časopise najdou pravidelné rubriky, informace o činnosti sdružení Aperio i spoustu neokoukaných fotografií k tématům článků. Těšíme se na vaše ohlasy a zkušenosti!

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.