Aperio

Kolik poradenství potřebuje rodina

03.06.2011 |

Časopis Aperio II/2005

Obálka časopisu Aperio II/2005Číslo k tématu Kolik poradenství potřebuje rodina přináší v pravidelných i nových rubrikách např. následující články a rozhovory:

Helena Máslová
Jak si vybrat ženského lékaře/ženskou lékařku

Gynekologové patří spolu s praktickými lékaři a stomatology mezi poskytovatele tzv. primární péče. V praxi to znamená, že si každá žena musí sama vybrat svého gynekologa a u něj se zaregistrovat. Je v zájmu ženy, aby volba byla dlouhodobá, trvající řadu let. Důvod je ten, že gynekolog, který zná ženu důkladně, může lépe odhadnout případná rizika. Jde tedy o rozhodnutí nanejvýš důležité, k němuž je třeba přistupovat uvážlivě a nespokojit se s náhodným výběrem jen podle místa bydliště. S čím vším dobrý gynekolog ženě pomáhá a jaké vlastnosti a schopnosti by měl mít?

Gabriela Bachárová
Raná péče: pomoc pro potřebné děti i jejich rodiče

Přestože mozek je schopen vytvářet nová nervová spojení po celý život, člověk se nejrychleji rozvíjí a nejlépe přizpůsobuje změnám v raném dětství. Zásadní roli ve vývoji dítěte hrají zejména první tři roky života. Právě v tomto období jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Pokud se toto období zanedbá, možnosti vývoje dítěte v určitých oblastech se mohou zcela uzavřít nebo extrémně snížit. Článek přináší informace i o tom, jak funguje v ČR systém rané péče a uvádí konkrétní příklady rodin, jimž raná péče pomohla. Připojeny jsou i kontakty na konkrétní střediska rané péče v naší zemi a rozhovor s ředitelkou Společnosti pro ranou péči v Praze Terezií Hradilkovou.

Martina Gogolová
Sledovat oči (Příběh Elišky)

Existují případy, kdy dítě přijde na svět a vše s jeho duševním i tělesným zdravím vypadá naprosto v pořádku. Přesto však po určité době začne svým vývojem rodiče v něčem znepokojovat a až dodatečně vyjde najevo více či méně závažná porucha nebo poškození. Aperio hodlá v budoucnosti přinášet rodičovské zkušenosti s ponejprv skrytými vadami u jejich dětí. Článek M. Gogolové je první z nich a týká se kombinované oční vady. Zároveň přináší zasvěcené slovo lékaře o dětských očních vadách obecně (astigmatismus, tupozrakost, šilhání atd.)

Simona Hoskovcová
Potřebujete psychologa?

V životě každého člověka přijde chvíle, kdy se ocitá na životní křižovatce, musí zvládnout krizi nebo náročné období. Jsou to situace, ve kterých je člověk vystaven velkému stresu a nevidí východisko. Tehdy je možné vyhledat odborníka, jakým může být především psycholog pracující v oblasti psychologického poradenství. To dnes nabízí opravdu široké spektrum pomoci. Článek informuje o tom, jak funguje psychoterapie, koučing, psychoporadenství v oblasti zdravotnictví, státem organizovaného psychologického poradenství, pedagogicko-psychologické poradny, soukromé poradenství atd. Zároveň upozorňuje, podle jakých kritérií si různé typy poradenství máme vybírat.

Václav Mertin
Kdo poradí dětem a o dětech?

Článek podrobně informuje o možnostech pedagogicko-psychologického poradenství (PPP). Jeho systém v současné době tvoří výchovní poradci na školách, školní psychologická pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. S jakými problémy a za jakých finančních podmínek lze PPP využívat?

Štěpánka Gray Marková
Občanské poradny

Předmětem činnosti občanských poraden je seznamovat občany s jejich zákonnými právy a povinnostmi a pomáhat jim zorientovat se ve spleti úřadů, institucí, předpisů a nařízení. Občanské poradny pomáhají občanům řešit i jejich individuální problémy, poskytují obecné a právní informace ve srozumitelné formě, informace o nárocích, které vyplývají z jednotlivých systémů sociální ochrany občana, informace a pomoc při legislativních změnách apod.

Gabriela Bachárová
Každé druhé manželství krachuje

Každé druhé manželství v České republice krachuje. Ze statistik evropského statistického úřadu Eurostat dokonce vyplývá, že země má nejvyšší počet rozvodů v Evropě v přepočtu na tisíc obyvatel. Na tento počet připadají ročně tři rozvedená manželství. Jaké mají čeští manželé nejčastější důvody pro rozvod? A jaké jsou vyhlídky do budoucna?

Eva Labusová
I o fungující vztah je zapotřebí průběžně pečovat

Rozhovor s psychologem Jeronýmem Klimešem volně navazuje na předchozí článek. Známý psychoterapeut odpovídá např. na otázky, jakých chyb se lidé při volbě životního partnera nejčastěji dopouštějí, jakých pochybení se nejčastěji dopouštějí při řešení svých konfliktů, které zásadní lidské vlastnosti/charakteristiky vztahů předurčují trvalost či naopak rozpad vztahu, kolik toho může zachránit psychologické poradenství, jak tento typ poradenství v ČR funguje atd.

Jan Gruber
Možnosti a meze psychologického internetového poradenství

Článek srovnává poradnu na Internetu s klasickou, „kamennou poradnou" a uvádí konkrétní příklady problémů, s nimiž se klienti na internetovou poradnu obracejí i možnosti, které má pro pomoc klientům internetový psycho terapeut. Rovněž nabádá k ostražitosti při výběru tohoto typu psychoporadenství a uvádí vlastnosti kvalitních poradenských www stránek.

Otakar Flégr
Internetové poradenství v České republice

Navzdory dílčím úspěchům je u nás ve srovnání s některými jinými zeměmi (zejména USA) forma internetového poradenství v oblasti psychologie i zdravovědy stále v plenkách. Nicméně otevřená povaha a rozmanitost webových technologií umožňuje dávat poradenskému servisu různé podoby jak na profesionální, tak i na amatérské úrovni. Článek informuje o tom, jak internetové poradenství v ČR funguje a jak lze jeho služeb využívat.

Lukáš Dostal
Na čem nejvíc záleží u předškolních dětí

Poté, co rodiče zvládnou úskalí prvních vývojových etap dítěte - věku kojeneckého a batolecího - nastává z jejich pohledu klidnější období. To však s sebou přináší další výzvy a otazníky nad výchovou a správným vedením. Co dítě nejvíc potřebuje, aby z něj vyrostla samostatná a zodpovědná osobnost?

Simona Hoskovcová
Jak zacházet s úspěchem a neúspěchem předškoláčka

Pro své děti toho chceme víc, než jen zdravé tělo. Přejeme si, aby žily aktivní život plný přátelství a lásky. Mají být zvídavé a přijímat životní výzvy. Způsob, jakým se dítě naučí tyto výzvy přijímat a jak se s nimi bude vyrovnávat, se výrazně utváří v předškolním věku a z velké části ho můžeme ovlivnit tím, jak budeme reagovat na úspěchy a neúspěchy svého dítěte. Co je při tom důležité?

Lucie Suchochlebová Ryntová
Víte o alternativách při výběru základní školy?

Je všeobecně známo, že pro děti lze dnes vybrat základní školu státní, soukromou nebo církevní. Kromě toho však existuje u nás také nabídka základního školství specifického a většinou dosti odlišného od školních zkušeností mnoha dnešních rodičů. Článek informuje o následujících typech tzv. alternativních škol: Waldorfská škola, Škola Montessori, Daltonská výuka, Začít spolu, Zdravá škola, Integrovaná tematická výuka, Domácí výuka - Individuální vzdělávání.

Petr Tichý
Školní balíček pro zodpovědné rodiče

Zkušený učitel připravil pro čtenáře několik námětů k přemýšlení, týkajících se problematiky prvního stupně základní školy. Co je pro malé školáčky důležité? Co by měli umět než do školy nastoupí a co nejpodstatnějšího by jim škola měla dát?

Katrin Brenner
Puberta: Nacházet normálnost v chaosu

Období dospívání patří k nejtěžším v utváření i udržení vztahu mezi rodiči a dětmi. Mnoho dospívajících se cítí být nepochopeno a před dospělými se se svými pocity, starostmi i sny uzavírají. Rozhovor s německou psycholožkou Christiane Tramitz, autorkou ojedinělé knihy „Kindergeheimnisse" (Dětská tajemství), nabízející intimní pohledy do skrytého světa jedenáctiletých až osmnáctiletých, je inspirativní nejen pro rodiče, jimž právě dospívají jejich potomci.

Eva Labusová
Jak pomoci dětem vybrat vhodnou profesi

Co by rodiče měli vědět o svém dítěti, když mu pomáhají při rozhodování s výběrem profese? Podle jakých kritérií se mají děti rozhodovat? Jak lze podpořit a rozvinout přirozené vlohy dětí? A jaké vyhlídky mají jednolivé profese na pracovním trhu?

Irena Smetáčková
Vliv genderových streotypů

Máte dceru, kterou baví počítače? Máte syna, kterého těší být s malými dětmi? Zvažujte pozorně, jakou školu jim doporučíte a nepodléhejte přitom zastaralým stereotypům!

Vlasta Jirásková
Perinatální poradenství

Článek přináší stručné informace o několika občanských sdruženích a profesní asociaci porodních asistentek, které ve svých aktivitách zahrnují poradenství k období před narozením dítěte, porod a první rok jeho života.

Vlasta Jirásková
Stručně o předporodní přípravě

Na co je dobré dbát, než si konkrétní kurz vybereme? A co by měl dobrý kurz předporodní přípravy rodičům přinést?

Magdalena Mikulandová
Jak číst v těhotenské průkazce

Článek pečlivě vysvětluje, jak je současná TP koncipována a co znamenají jednotlivé pojmy, zkratky a kolonky v ní.

Vladimíra Strnadelová
Jak na alergii

Článek odpovídá na otázky, co alergii způsobuje a jak ji lze léčit nebo jí efektivně předcházet.

Jana Průšová
Žhavé tipy na léto

Článek informuje o přírodní kosmetice a opalovacích krémech pro děti, odpovídá na otázky bezpečného koupání v řekách a rybnících ve volné přírodě a představuje důležitý doplněk letních pikniků a posezení - biokečup.

Rychlé odkazy

 


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA