Aperio

Dobrá praxe v IBM Praha

IBM Česká republika, pobočka Praha

IBM je firmou, která je průkopnicí v oblasti rovných příležitostí žen a mužů na českém pracovním trhu. Dokazuje, že rovné příležitosti jsou koncept, který lze velmi dobře aplikovat v oboru, který je doposud v českém prostředí považován za doménu mužů. Opatření IBM na podporu rovných příležitostí zahrnují mimo jiné například úspěšné programy pro rodiče na rodičovské dovolené. Po absolvování genderového auditu byla přijata některá opatření, která by měla rovné příležitosti ve firmě dále posílit. Nejprve byl zaveden genderově korektní jazyk v interních dokumentech, bezprostředně po auditu a představení zprávy IBM také iniciovala skupiny zaměstnankyň-matek pracujících na zkrácené úvazky, kde si mohou předávat své zkušenosti s prací ve flexibilním pracovním režimu. Dalším doporučením, které IBM ČR zvažuje zavést dobudoucna, je zřízení pozice ombudsmana.

Držíme IBM palce v dalších krocích!

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ