Aperio

Jak je to s čerpáním dovolené po mateřské a rodičovské dovolené?

Často se ptáte na záležitosti týkající se čerpání dovolené ve spojitosti s mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Dotaz: Mám pracovní poměr na dobu neurčitou, v současnosti jsem na mateřské dovolené, pobírám peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou?

Čerpání dovolené (přesněji dovolené na zotavenou) upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli u tohoto zaměstnavatele konal práci alespoň 60 dnů v tomto kalendářním roce. Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely nároku na dovolenou na zotavenou považuje za výkon práce. Čili jste-li v tom kalendářním roce, za který chcete dovolenou čerpat, alespoň 60 pracovních dní na mateřské dovolené, vznikne vám nárok na dovolenou na zotavenou v plném rozsahu.

Pozor! Doba čerpání rodičovské dovolené se však v tomto smyslu za výkon práce „nepočítá“. Je důležité rozlišovat mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, občas dochází k záměně těchto dvou pojmů. Mateřská dovolená náleží zaměstnané ženě v souvislosti s porodem a péčí o novorozeně po dobu 28 týdnů (při narození dvojčat a vícerčat 37 týdnů). Rodičovská dovolená je pracovní volno, rovněž podle zákoníku práce, navazující u matky dítěte na mateřskou dovolenou.

Pokud čerpá pracovní volno v souvislosti s narozením dítěte otec, tak jemu toto volno náleží od narození dítěte. U otce se pro účely čerpání dovolené započítává 22 týdnů rodičovské dovolené od narození dítěte jako výkon práce.

Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na zotavenou tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Tato situace je jedinou výjimkou, kdy zaměstnavatel žádosti o dovolenou vyhovět musí – v jiných případech určuje čerpání dovolené zaměstnavatel.

Dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem na rodičovskou dovolenou nelze ze zákona krátit, tudíž vzniká nárok na čerpání dovolené v plném rozsahu, tj. v takovém, v jakém ji poskytuje zaměstnavatel. O situaci, kdy se dovolená krátí, se dočtete níže.

Když navazuje mateřská dovolená s dalším dítětem na rodičovskou dovolenou

Dotaz: Nastupuji na mateřskou dovolenou bezprostředně po rodičovské dovolené s prvním dítětem, odrazí se to nějak na nároku na čerpání dovolené v návaznosti na aktuální  mateřskou dovolenou?

Jde o situaci, kdy žena v tomtéž kalendářním roce byla na rodičovské dovolené s jedním dítětem a po jejím ukončení nastoupila na mateřskou dovolenou s dítětem dalším. V tomto případě se předcházející rodičovská dovolená považuje za překážky v práci, které se pro účely čerpání dovolené neposuzují jako výkon práce. Dovolená se tedy bude z tohoto důvodu krátit, a sice za prvních 100 takto „zameškaných“ pracovních dní (tj. dní na rodičovské dovolené) v daném kalendářním roce o 1/12 (jednu dvanáctinu) a za každých dalších 21 takto „zameškaných“ pracovních dnů rovněž o 1/12. To v praxi znamená, že krácení se bude týkat nástupu na mateřskou dovolenou koncem května a později v daném kalendářním roce, při dřívějším nástupu se „nestíhá“ oněch 100 dní zameškat. Nezamešká-li se alespoň 100 dní pro daný kalendářní rok, dovolená na zotavenou se nekrátí.

Čerpání neplaceného volna po rodičovské dovolené

Dotaz:  Rodičovská dovolená mi skončí 31. května. Dítě mi však vezmou do školky až od září. Mohu požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna do konce srpna?

Podle zákona vám je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou maximálně do věku 3 let dítěte. Po skončení této doby jej můžete požádat o poskytnutí neplaceného volna, vyhovět vám však není povinen. Tudíž zcela záleží na dohodě mezi vámi a vaším zaměstnavatelem, zda, na jakou dobu a za jakých podmínek vám umožní čerpání neplaceného volna.

Nevyhoví-li zaměstnavatel vaší žádosti o neplacené volno, jste povinen/povinna nastoupit do zaměstnání. V případě, že do práce nenastoupíte, je zaměstnavatel oprávněn dát vám výpověď.

Dotaz: Po rodičovské dovolené budu po domluvě se zaměstnavatelem čerpat neplacené volno.  Kdo za mě bude platit zdravotní a sociální pojištění v době tohoto neplaceného volna? Jsem povinna někoho v této souvislosti o nástupu na neplacené volno informovat?

Pokud v době neplaceného volna osobně, celodenně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě mladší 7 let, platí za vás zdravotní pojištění stát. Je vhodné kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a situaci jí oznámit.

Sociální pojištění se v době neplaceného volna neplatí.  Avšak doba péče o dítě do 4 let se považuje za tzv. náhradní dobu, tudíž se vám toto období bude započítávat do doby důchodového pojištění. Tato doba se prokazuje až při podání žádosti o důchod, tedy nic hlásit nemusíte.

V době neplaceného volna nemohou být vypláceny nemocenské dávky.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 58

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.