Aperio

Jak je to s čerpáním dovolené po mateřské a rodičovské dovolené?

Často se ptáte na záležitosti týkající se čerpání dovolené ve spojitosti s mateřskou či rodičovskou dovolenou.

Dotaz: Mám pracovní poměr na dobu neurčitou, v současnosti jsem na mateřské dovolené, pobírám peněžitou pomoc v mateřství. Mám nárok na čerpání dovolené v návaznosti na mateřskou dovolenou?

Čerpání dovolené (přesněji dovolené na zotavenou) upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Nárok na dovolenou za kalendářní rok má zaměstnanec, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli u tohoto zaměstnavatele konal práci alespoň 60 dnů v tomto kalendářním roce. Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely nároku na dovolenou na zotavenou považuje za výkon práce. Čili jste-li v tom kalendářním roce, za který chcete dovolenou čerpat, alespoň 60 pracovních dní na mateřské dovolené, vznikne vám nárok na dovolenou na zotavenou v plném rozsahu.

Pozor! Doba čerpání rodičovské dovolené se však v tomto smyslu za výkon práce „nepočítá“. Je důležité rozlišovat mezi mateřskou dovolenou a rodičovskou dovolenou, občas dochází k záměně těchto dvou pojmů. Mateřská dovolená náleží zaměstnané ženě v souvislosti s porodem a péčí o novorozeně po dobu 28 týdnů (při narození dvojčat a vícerčat 37 týdnů). Rodičovská dovolená je pracovní volno, rovněž podle zákoníku práce, navazující u matky dítěte na mateřskou dovolenou.

Pokud čerpá pracovní volno v souvislosti s narozením dítěte otec, tak jemu toto volno náleží od narození dítěte. U otce se pro účely čerpání dovolené započítává 22 týdnů rodičovské dovolené od narození dítěte jako výkon práce.

Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na zotavenou tak, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Tato situace je jedinou výjimkou, kdy zaměstnavatel žádosti o dovolenou vyhovět musí – v jiných případech určuje čerpání dovolené zaměstnavatel.

Dovolenou vyčerpanou na žádost zaměstnankyně před nástupem na rodičovskou dovolenou nelze ze zákona krátit, tudíž vzniká nárok na čerpání dovolené v plném rozsahu, tj. v takovém, v jakém ji poskytuje zaměstnavatel. O situaci, kdy se dovolená krátí, se dočtete níže.

Když navazuje mateřská dovolená s dalším dítětem na rodičovskou dovolenou

Dotaz: Nastupuji na mateřskou dovolenou bezprostředně po rodičovské dovolené s prvním dítětem, odrazí se to nějak na nároku na čerpání dovolené v návaznosti na aktuální  mateřskou dovolenou?

Jde o situaci, kdy žena v tomtéž kalendářním roce byla na rodičovské dovolené s jedním dítětem a po jejím ukončení nastoupila na mateřskou dovolenou s dítětem dalším. V tomto případě se předcházející rodičovská dovolená považuje za překážky v práci, které se pro účely čerpání dovolené neposuzují jako výkon práce. Dovolená se tedy bude z tohoto důvodu krátit, a sice za prvních 100 takto „zameškaných“ pracovních dní (tj. dní na rodičovské dovolené) v daném kalendářním roce o 1/12 (jednu dvanáctinu) a za každých dalších 21 takto „zameškaných“ pracovních dnů rovněž o 1/12. To v praxi znamená, že krácení se bude týkat nástupu na mateřskou dovolenou koncem května a později v daném kalendářním roce, při dřívějším nástupu se „nestíhá“ oněch 100 dní zameškat. Nezamešká-li se alespoň 100 dní pro daný kalendářní rok, dovolená na zotavenou se nekrátí.

Čerpání neplaceného volna po rodičovské dovolené

Dotaz:  Rodičovská dovolená mi skončí 31. května. Dítě mi však vezmou do školky až od září. Mohu požádat zaměstnavatele o poskytnutí neplaceného volna do konce srpna?

Podle zákona vám je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou dovolenou maximálně do věku 3 let dítěte. Po skončení této doby jej můžete požádat o poskytnutí neplaceného volna, vyhovět vám však není povinen. Tudíž zcela záleží na dohodě mezi vámi a vaším zaměstnavatelem, zda, na jakou dobu a za jakých podmínek vám umožní čerpání neplaceného volna.

Nevyhoví-li zaměstnavatel vaší žádosti o neplacené volno, jste povinen/povinna nastoupit do zaměstnání. V případě, že do práce nenastoupíte, je zaměstnavatel oprávněn dát vám výpověď.

Dotaz: Po rodičovské dovolené budu po domluvě se zaměstnavatelem čerpat neplacené volno.  Kdo za mě bude platit zdravotní a sociální pojištění v době tohoto neplaceného volna? Jsem povinna někoho v této souvislosti o nástupu na neplacené volno informovat?

Pokud v době neplaceného volna osobně, celodenně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě mladší 7 let, platí za vás zdravotní pojištění stát. Je vhodné kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu a situaci jí oznámit.

Sociální pojištění se v době neplaceného volna neplatí.  Avšak doba péče o dítě do 4 let se považuje za tzv. náhradní dobu, tudíž se vám toto období bude započítávat do doby důchodového pojištění. Tato doba se prokazuje až při podání žádosti o důchod, tedy nic hlásit nemusíte.

V době neplaceného volna nemohou být vypláceny nemocenské dávky.

Objevte další články na téma:

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte i vy nás.

APERIO v TV

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE .
* Nebo objevte jednotlivé články sekci v Rady a informace.

Jsme s Vámi 15 let

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2016 - slavíme 15. narozeniny

2015 - bezplatná webová poradna pro rodiče slaví 10 let

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce

2006 - 2007 - vytvořili jsme
1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou"

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče

2001 - vzniká sdružení APERIO a pořádá konferenci "Přivádíme děti na svět"

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!