Aperio

Jak často může dítě navštěvovat mateřskou školu, abychom nepřišli o rodičovský příspěvek?

Rodiče, pobírající rodičovský příspěvek, se často ptají, na kolik hodin denně mohou umístit dítě do předškolního zařízení, aby o příspěvek nepřišli.

Zákon o státní sociální podpoře stanoví při pobírání rodičovského příspěvku omezení docházky do předškolního zařízení (mateřské školy či obdobného zařízení pro děti) následujícím způsobem:

Rodičovský příspěvek rodiči náleží, jestliže

A) dítě, které ještě nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu, nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci.

Návštěvou dítěte v jeslích, mateřské škole, nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě v jeslích nebo v jiném uvedeném zařízení pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu (tj. nezáleží, zda je tam dítě umístěno na celý den či pouze na část dne).

B) dítě, které již dosáhlo 3 let věku, navštěvuje v kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů.

Pro návštěvu v rozsahu 5 kalendářních dnů opět platí, že za návštěvu v kalendářním dnu se považuje pobyt dítěte v předškolním zařízení v tom konkrétním dnu bez ohledu na délku tohoto pobytu (tj. nerozhoduje, zda dítě umístíte do školky 5 krát v měsíci pouze na dopoledne či 5 krát v měsíci na celý den).

C) dítě pravidelně navštěvuje  léčebně  rehabilitační  zařízení nebo mateřskou  školu  nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti, nebo  jesle  se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a  mentálně  retardované  v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

D) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně   postižené  pravidelně  navštěvuje  jesle,  mateřskou  školu  nebo  jiné   obdobné  zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,  a  dítě školního věku, které navštěvuje přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání  v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.

E) dítě  navštěvuje  jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro  děti  předškolního  věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a  jestliže  stupeň  zdravotního  postižení  zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více.

Docházka do MŠ (obdobného zařízení) se zkoumá a musí být splněna za celý kalendářní měsíc. Splnění docházky se dokládá vyplněným formulářem „Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku“, který potvrdí dotyčné zařízení pro děti. Zvolené varianty návštěvy zařízení lze v jednotlivých kalendářních měsících střídat, vždy však lze zvolit pro jeden kalendářní měsíc jednu variantu. To znamená, že dítě může například v lednu chodit 5 krát měsíčně, v únoru 4 hodiny denně atd.

Docházka  podle zvolené délky pobírání rodičovského příspěvku

Tříletá varianta

Pokud máte zvolenou tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku, docházka se v kalendářním měsíci, kdy dítě dovrší tří let, zkoumá pouze do data dovršení tří let (tj. do třetích narozenin), poté již může být neomezená. Při tříleté variantě pobírání rodičovského příspěvku můžete dávat dítě do předškolního zařízení (jeslí, mateřské školy atd.) nejvýše na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci do data jeho třetích narozenin.

Čtyřletá varianta

Máte-li zvolenou čtyřletou variantu čerpání rodičovského příspěvku, docházka se v tom kalendářním měsíci, kdy dítě dovrší čtyř let, sleduje pouze do data dovršení čtyř let věku dítěte.

Pozor! Pro kalendářní měsíc, kdy dítě dovrší tři roky věku (tj. kdy má 3. narozeniny), je třeba splnit alespoň jednu z následujících podmínek: dítě bude docházet do předškolního zařízení v tomto „narozeninovém“ kalendářním měsíci na 5 dnů, anebo začne navštěvovat předškolní zařízení až po svých 3. narozeninách, v tomto případě pak může docházet i na 4 hodiny denně.

Pro všechny varianty platí, že pokud by dítě v kalendářním měsíci navštěvovalo předškolní, příp. školské či jiné zařízení pro děti ve vyšším rozsahu než je stanoveno, pak vám za tento kalendářní měsíc rodičovský příspěvek nenáleží.

Objevte další články na téma:

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte i vy nás.

APERIO v TV

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE .
* Nebo objevte jednotlivé články sekci v Rady a informace.

Jsme s Vámi 15 let

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2016 - slavíme 15. narozeniny

2015 - bezplatná webová poradna pro rodiče slaví 10 let

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce

2006 - 2007 - vytvořili jsme
1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou"

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče

2001 - vzniká sdružení APERIO a pořádá konferenci "Přivádíme děti na svět"

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!