Aperio

Jak často může dítě navštěvovat mateřskou školu, abychom nepřišli o rodičovský příspěvek?

Rodiče, pobírající rodičovský příspěvek, se často ptají, na kolik hodin denně mohou umístit dítě do předškolního zařízení, aby o příspěvek nepřišli.

Zákon o státní sociální podpoře stanoví při pobírání rodičovského příspěvku omezení docházky do předškolního zařízení (mateřské školy či obdobného zařízení pro děti) následujícím způsobem:

Rodičovský příspěvek rodiči náleží, jestliže

A) dítě, které ještě nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu, nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci.

Návštěvou dítěte v jeslích, mateřské škole, nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním dnu se rozumí každý den, kdy dítě v jeslích nebo v jiném uvedeném zařízení pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu (tj. nezáleží, zda je tam dítě umístěno na celý den či pouze na část dne).

B) dítě, které již dosáhlo 3 let věku, navštěvuje v kalendářním měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů.

Pro návštěvu v rozsahu 5 kalendářních dnů opět platí, že za návštěvu v kalendářním dnu se považuje pobyt dítěte v předškolním zařízení v tom konkrétním dnu bez ohledu na délku tohoto pobytu (tj. nerozhoduje, zda dítě umístíte do školky 5 krát v měsíci pouze na dopoledne či 5 krát v měsíci na celý den).

C) dítě pravidelně navštěvuje  léčebně  rehabilitační  zařízení nebo mateřskou  školu  nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti, nebo  jesle  se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a  mentálně  retardované  v  rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně.

D) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně   postižené  pravidelně  navštěvuje  jesle,  mateřskou  školu  nebo  jiné   obdobné  zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,  a  dítě školního věku, které navštěvuje přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání  v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně.

E) dítě  navštěvuje  jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro  děti  předškolního  věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a  jestliže  stupeň  zdravotního  postižení  zraku nebo sluchu obou rodičů (osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více.

Docházka do MŠ (obdobného zařízení) se zkoumá a musí být splněna za celý kalendářní měsíc. Splnění docházky se dokládá vyplněným formulářem „Potvrzení o návštěvě jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku“, který potvrdí dotyčné zařízení pro děti. Zvolené varianty návštěvy zařízení lze v jednotlivých kalendářních měsících střídat, vždy však lze zvolit pro jeden kalendářní měsíc jednu variantu. To znamená, že dítě může například v lednu chodit 5 krát měsíčně, v únoru 4 hodiny denně atd.

Docházka  podle zvolené délky pobírání rodičovského příspěvku

Tříletá varianta

Pokud máte zvolenou tříletou variantu čerpání rodičovského příspěvku, docházka se v kalendářním měsíci, kdy dítě dovrší tří let, zkoumá pouze do data dovršení tří let (tj. do třetích narozenin), poté již může být neomezená. Při tříleté variantě pobírání rodičovského příspěvku můžete dávat dítě do předškolního zařízení (jeslí, mateřské školy atd.) nejvýše na 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci do data jeho třetích narozenin.

Čtyřletá varianta

Máte-li zvolenou čtyřletou variantu čerpání rodičovského příspěvku, docházka se v tom kalendářním měsíci, kdy dítě dovrší čtyř let, sleduje pouze do data dovršení čtyř let věku dítěte.

Pozor! Pro kalendářní měsíc, kdy dítě dovrší tři roky věku (tj. kdy má 3. narozeniny), je třeba splnit alespoň jednu z následujících podmínek: dítě bude docházet do předškolního zařízení v tomto „narozeninovém“ kalendářním měsíci na 5 dnů, anebo začne navštěvovat předškolní zařízení až po svých 3. narozeninách, v tomto případě pak může docházet i na 4 hodiny denně.

Pro všechny varianty platí, že pokud by dítě v kalendářním měsíci navštěvovalo předškolní, příp. školské či jiné zařízení pro děti ve vyšším rozsahu než je stanoveno, pak vám za tento kalendářní měsíc rodičovský příspěvek nenáleží.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 11

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.