Aperio

Mám to zařízené, jak na ožehavé otázky při pohovoru

Rodiče, kteří vychovávají děti sami, se musejí na výběrová řízení obzvlášť dobře připravit. Rozvádí se polovina manželství, zaměstnavatelé ale nechtějí o vašich problémech s hlídáním dětí nic vědět. Situaci sólo rodičů na trhu práce dobře zná Dagmar Novotná Ouřadová ze Společnosti pro zdravé rodičovství APERIO.

autorka: Štěpánka Matúšková

Ve společnosti APERIO jste se podílela na přípravě seminářů, které měly za cíl ulehčit sólo rodičům návrat na trh práce. V čem vidíte největší odlišnost od situace ostatních rodičů?

Většina sólo rodičů je poznamenána tím, že se jim osobní situace nepovedla. Ze zpětné vazby vyplývalo, že nejdůležitější je pro ně podpora sebevědomí. Na semináře jsme zařadili čistě praktickou část, kde si účastníci vyzkoušeli přijímací pohovor. To byla bomba. Připravili to pro nás zkušení personalisté, "výběrové řízení" probíhalo v menší skupině a kromě osobního tréninku nabídlo i zážitek trémy a náhled na chyby ostatních.

(pozn. redakce: Sólo rodičem je každý, kdo vychovává dítě v neúplné rodině – nezáleží na tom, zda jste se sólo rodičem stali z vlastního rozhodnutí nebo v důsledku úmrtí partnera, odchodu partnera nebo rozvodem, zda máte dětmi ve výhradní péči nebo v péči společné či střídavé.)

Přednáška personalisty na jednom ze seminářů pro sólo rodičeCo personalisté doporučovali změnit?

Zaměřili jsme se na ožehavé otázky. Jak reagovat, když se vás u pohovoru budou ptát na rodinnou situaci. Nestavte se do konfrontace typu: "Do toho vám nic není," ale odpovězte s přehledem: "O děti je postaráno, to mám zařízené." Tečka. Vymezte se – jasně a věcně, neodbíhejte, nevysvětlujte.

Sama jsem se s tím setkávala. Vystudovala jsem španělštinu a pracovala hodně externě, hodně jsem cestovala, ale s dítětem už to nešlo. Neměla jsem místečko, kam se vrátím, a musela jsem práci znovu získat. Od synových dvou let ho vychovávám sama. Moje nejčastější a přitom úplně triviální chyba u přijímacích pohovorů bylo vyklopit na sebe úplně všechno a začít vysvětlovat, že to ale není problém, protože školka má otevřeno až do pěti... Tím odrovnáte úplně každého. Nic takového nemáte s personalisty řešit! Naši lektoři radili, že není nutné uvádět dítě v životopise, nemusíte zmiňovat ani stav a věk.

Jaká hrozí u sólo rodičů další zrádná otázka?

Ptát se na děti je podpásovka, kterou člověk očekává a často na ni také dojde. Jak to zařídíte, až bude dítě nemocné a jak často je nemocné. Tam se rodiče většinou chytnou a zapletou do osobního příběhu. Nesmíte přistoupit na to, že jste jiní a zvláštní. Pro rodiče jsou jejich děti alfa omega a nechápou, že ti, co sedí naproti, to vůbec nezajímá. Akorát je detailní vysvětlování znervózňuje a uvádí do stavu "aha". Zaměstnavatelé neberou děti jako něco, co by do práce patřilo. A když jsem tuto chybu viděla na semináři u ostatních, uvědomila jsem si, že zaměstnavatelům je při prvním setkání jedno, že máte bezva kamarádku, která vám bude hlídat, hlavně nechtějí slyšet o žádném problému.

Mám vůbec stát o zaměstnavatele, který děti vnímá jako problém?

Připravujeme rodiče na reálnou situaci teď a tady. Jestli budou za pět let zaměstnavatelé nabízet sólo rodičům rovnou firemní školku nebo jinou pomoc, tím líp. Ale sólo rodič vesměs práci nezbytně potřebuje, protože je na něm existenčně závislá celá domácnost.

Naši lektoři ale zdůrazňovali, že abyste fungovali, musíte být v práci spokojení. Je dobré zaměřit se na to, co chci doopravdy dělat a pečlivě vyselektovat, do čeho chci svou energii investovat. Z dlouhodobého hlediska se vyplatí hledat o něco déle a nepodléhat stresu a hysterii. Motivace se projeví i u pohovoru a zkušené oko personalisty pozná, jak moc člověk o danou pozici stojí.

U sólo rodičů je navíc specifické zacházení s časem a energií. Jestliže mi ubírá energii zaměstnání, které mě nebaví a nenaplňuje, a dělám ho jen pro to, že v něm mám o něco víc peněz, v celém cyklu je to kontraproduktivní.

Jak ale nepodlehnout hysterii, když už teče do bot?

Aby bylo zaměstnání dlouhodobě udržitelné, musejí si rodiče rozmyslet, jestli ho skutečně zvládnou. S osmihodinovou pracovní dobou a povinnou pauzou na oběd, s hodinovou cestou tam a zpátky, kolik času jim zbyde na výchovu, když jsou na ni sami? Je dobré si to spočítat. Může se stát, že po půl roce odpadnou úplně vyčerpaní, a celá akce bude na nic. Sama jsem kvůli lépe placené náročné práci opustila dobré zaměstnání a s vidinou více peněz jsem se do něj s nadšením vrhla, ale když jsem zjistila, že to nejde utáhnout, předchozí místo už bylo obsazené. Důležitá je rozvaha, na co člověk ještě má. Dlouhodobé přetahování končí nemocí, a když jste jako sólo rodič nemocní, je to opravdu průšvih.

Nácvik pohovoru na jednom ze seminářů pro sólo rodiče Mají se rodiče u pohovoru ptát přímo na možnosti flexibilní pracovní doby? Rovnou si vymezovat prostor?

Spíš ne. Až v momentě, když člověk na sebe přitáhne pozornost a zájem ze strany zaměstnavatele. Když se začnete v první fázi rozhovoru ptát, kdy se končí, v kolik je pauza na oběd a jestli by to nešlo zkrátit, vyšlete dost jasné signály. Ale zase je důležité uvědomit si, co člověk chce. Když hledám poloviční úvazek, tak to musím zkusit. To co rodičům usnadňuje život a je pro ně příjemné, především flexibilní pracovní možnosti, je pro sólo rodiče nutnost, bez které to nejde. Já mám dítě ve výhradní péči, a když druhý rodič chybí, dítě potřebuje mnohem víc vaší pozornosti. Věděla jsem, že nemůžu nastoupit na celý úvazek, že by se to na synovi časem projevilo.

Zaujalo mě také, že otázku peněz máte nechat až úplně na konec. Není to neasertivní. Máte vědět částku, ale celá diskuse o platu má přijít až jako poslední a má ji otevřít zaměstnavatel. Pohovory jsou zkrátka strategická záležitost.

Seminář Aperia nabízel i lekci timemanagementu. Všichni rodiče musejí dobře zacházet s časem, ale sólo rodiče v tom asi musejí být mistři.

Důležitý princip je dělat věci hned, nepočítat s tím, že to udělám až potom, protože když je člověk sám, nemusí to úplně vyjít. Seminář Aperia pro sólo rodiče nabízel i zcela praktické rady typu, uklízejte věci vždy na své místo, nahodile odložené věci vytvářejí nepořádek, který se musí znovu uklízet a navíc ztratíte spoustu času hledáním. Asi všichni rodiče se neustále domlouvají s někým na vyzvedávání dětí, je dobré si nechat vždy dost času, aby to klaplo.

Seminář provázely také psycholožky, které vedly účastnice k uvědomění si svého místa v životě. Člověk v situaci sólo rodiče je často zmatený a trvá mu, než si uvědomí, co vlastně chce a co potřebuje. A do toho si shání zaměstnání. Je toho moc. Zastavení a zamyšlení se nad tím, v jaké životní fázi se nacházím, jde často stranou.

Co je pro sólo rodiče nejtěžší?

Problémy řeší všichni rodiče stejné, ale u sólo rodičů jsou markantnější. Chybí jim podpora. Když mám partnera, který řekne: "To bude dobrý, já ti pomůžu," tak se mi jde vstříct potížím úplně jinak. Sama jsem hodně bojovala s pocity méněcennosti spojené s tím, že jsem rozvedená. Patří k tomu i sebeobviňování se za rozpad vztahu a neustálá závislost na pomoci ostatních, prostě všechno nezvládnete sami. Jako sólo rodič se cítíte přece jenom jinde a problémy ostatních, kteří mají partnera, máte tendenci zlehčovat. Sólo rodiče jsou zvyklí si nestěžovat, stopa méněcennosti v nich ale stále zůstává. Sólo rodič má jen jednu energii, když druhý chybí, je to znát fyzicky, psychicky a výchovně.

Právě výchova jedním rodičem je specifická. Otázek k výchově je tolik a nikdo vám neřekne, co je správně. Málokterý rodič se jde někam poradit, protože "manželská poradna" zní každému jako poslední instance. Chybí tu výchovné poradenství, které by fungovalo komunitně jako sdílení zkušeností. Mateřská centra by mohla do budoucna převzít tuto úlohu a rodiče v krizi nasměrovat. Důležité je, že jsou do něj zvyklí se svými dětmi chodit zcela přirozeně a nemusejí mít pocit, že když potřebují pomoct, je to s nimi vážně špatné. Stačilo by třeba poskytnou profesionálnímu mediátorovi nebo rodinnému terapeutovi pravidelný prostor pro individuální konzultace. Rozvodem prochází polovina manželství, a kdyby měli rodiče odbornou radu nebo pomoc blíž po ruce, celým procesem by prošli snadněji a měli i víc prostoru se zamyslet nad situací dětí. Rodiče mohou být zaplaveni pocitem, že se jim hroutí svět a mohou rozvod prožívat hodně za sebe. Neuvědomí si, kolik toho děti slyší a že to nejsou ony, kdo se chtějí rozvést. Dospělí opouší svého partnera a většinou doufají, že přijde jiný, ale dítěti biologického rodiče, pokud mu zmizí ze života, nikdo nenahradí. O uspořádání porozvodové situace by se měli rodiče radit s odborníky. Děti jsou k rodičům nesmírně milující a loajální a třeba i roky neřeknou, jaké to pro ně bylo. Dbá se na to, aby měly nové tenisky, ale špatný rozvod na dětech může zanechat horší následky.

Dagmar Novotná Ouřadová při organizaci seminářeÚčastnili se seminářů i muži?

Vesměs ženy. Muži mívají odstup od houfných akcí, zvláště když je evidentní, že bude převažovat ženská složka. Muži se vůbec méně hlásí do všech kurzů pro rodiče.

Zahrnuli jsme ale i rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči, není to třeba tak náročné na čas, ale je to specifické. Když máte děti každý druhý týden, jste s nimi vlastně tak málo, že ve společném týdnu nechcete zůstávat do šesti v práci. Tito rodiče nakonec také hledají jiné formy práce než na osm hodin denně.

Jak vám připadá pozice sólo rodičů v České republice – na trhu práce, ve státní podpoře...?

U nás jde státní podpora za celou rodinou, vypadá to, jako bychom byli ultra křesťanský stát. Státní koncepce neladí s vývojem společnosti k čím dál větší individualizaci. A podpora sólo rodičů ministerským úředníkům zavání zřejmě tím, že když budou dostatečně zabezpečení, nebudou si hledat nové partnery a tvořit úplné jednotky. Spousta lidí se domnívá, že když jste na dítě sám či sama, máte na to speciální příplatek. Tak to není. Buď jste ve hmotné nouzi a pak si můžete žádat například o příspěvek na bydlení, ale koukejte si najít někoho, kdo vás zabezpečí, abyste se svým dítětem mohli vést normální život.

(pozn. redakce: Sociální podpora sólo rodičů byla zrušena před několika lety - delší mateřská dovolená, peněžitá pomoc v mateřství, aj. Letos se zrušil sociální příplatek, což byla dávka často využívaná osamělými rodiči. Dávky v hmotné nouzi se vyplácejí málokdy, podléhají velmi přísným podmínkám - příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.)

Jak to vypadá s legislativou týkající se sólo rodičů?

Úplně nijak, sólo rodiče formálně neexistují. Jediná snad výhoda je nárok na delší péči o osobu blízkou, tzv. ošetřovačku. Ale má to háček. V momentě, kdy je dítě nemocné a zůstanete s ním doma, vypadne vám 40% platu, což je hodně nepříjemné. Žádné kompenzace stát nenabízí.

(pozn. redakce: Podpůrčí doba u ošetřovného činí 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku.
Sólo rodiče legislativně existují jako osamělí a, kromě ošetřovného, mají drobné právní úpravy v zákoníku práce: zaměstnaný sólo rodič, pečující o děti do věku 15 let, smí být vyslán na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jeho souhlasem. Zaměstnavatel ho může přeložit jen na jeho žádost.)

Když existuje legislativní podpora zaměstnávání lidí s hendikepem, mohlo by být něco takového pro podporu sólo rodičů?

Jde o masový jev, rozvádí se polovina manželství, sólo rodičů je tolik, že stát péči o ně na sebe vzít nechce, bylo by to pro něj drahé.

Dagmar Novotná OuřadováCo by situaci sólo rodičů mohlo změnit?

Sólo rodiče jsou zakřiknutí a cítí se méněhodnotní, neorganizují se do sdružení, která by lobovala za legislativní změny.

Nejdůležitější změnou ze všeho by bylo vymáhání výživného státem a jeho náhrada. Je dost nefér nechat na rodičích, většinou matkách, aby si platily právníky a vymáhaly výživné občanským soudem s dost nejistým výsledkem. Navíc je to velmi ponižující a často to rozjitří staré rány i v širší rodině, což může mít negativní vliv na vztahy dítěte s jeho příbuznými.

Další forma podpory, která funguje ve více státech, jsou poukázky na hlídání dětí a další služby, skrze které lze sólo rodiče jednoduše zvýhodnit.

Dodnes je pro mě velká záhada, jak má sólo rodič vyřešit dvouměsíční školní prázdniny, když má jen čtyři nebo pět týdnů dovolené. Mělo by být samozřejmostí nabídnout mu možnost bezplatného hlídání třeba právě jako voucher.

A co to je za demotivující systém, který rodičům vezme celý rodičovský příspěvek, když dají dítě na dva dny v týdnu do jeslí? To pak začnu raději pracovat na černo nebo nebudu pracovat vůbec, protože se mi to nevyplatí. V Německu se příspěvek pouze sníží. Nezdá se mi nic dramaticky špatného na tom přispět sólo rodiči, který chodí do práce a snaží se zabezpečit děti.


Dagmar Novotná Ouřadová

Vystudovala FF UK, obor španělština, v současné době pracuje ve sdružení APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství jako manažerka vzdělávacích aktivit.

"Téma sólo rodičů a rozvodů či rozchodů je pro mě osobní a vidím ho jako zásadní, protože v dnešní době v se v této situaci ocitá stále víc rodičů a v neúplných rodinách vyrůstá stále víc dětí. Společnost by na tento jev měla umět zareagovat, protože tím může pozitivně ovlivnit budoucí generace."


Rozhovor vznilk v rámci projektu "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.

Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU


Semináře APERIA pro sólo rodiče

Semináře APERIO pro sólo rodičeAPERIO se již několik let věnuje sólo rodičům, uspořádalo již řadu seminářů pro rodiče i odborník

2009 – Samy mámy (ve spolupráci s firmou L'ORÉAL)

2010 – Sólo rodiče a práce (v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení)

2011 - Rodiče samoživitele a trh práce

2013 - Nové šance pro sólo rodiče Praha

2015 - Doma líp než v domově, i když je rodič sám

2016 - Stronger parents, stronger families

2016 - Tři klíče - program dlouhodobé podpory sólo rodičů, který začně od podzima 2016, sledujte náš web a fb

APERIO provozuje stránky zaměřené na sólo rodiče www.saminadeti.cz

 


Čtěte také Jde o to zvýšit šance uchazeče/uchazečky na získání zaměstnání - rozhovor s personalistou Ing. Vlastimilem Jarošem, který lektoroval řadu našich seminářů pro sólo rodiče.

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ