Aperio

Genderový audit ve firmě Status stavební, a.s.

V roce 2008 stavební firma Status stavební a.s., Humpolec absolvoval pilotní genderový audit v projektu Prolomit vlny – realizátorem auditu bylo APERIO. Po určité době jsme se zeptali Evy Pausarové na to, jaký přínos a dopady auditu a přínos pro firmu.

Eva Pausarová, manažerka ISO, TDO, STATUS stavební a.s. Humpolec

V procesu genderového auditu bylo pro nás cenné, že ho prováděl externí odborný tým. Oblasti ke zlepšení, které nám auditorský tým v závěrečné zprávě pojmenoval, se shodovaly s tématy, která potřebujeme ve firmě dlouhodobě řešit. Externí zdůvodnění a konkrétní návrhy doporučených změn nám posloužily jako vhodná argumentace pro představenstvo, které má ve společnosti rozhodovací pravomoci.

V celém oboru stavebnictví, a stejně tak i v naší firmě, převažují muži. Jsem ráda, že také audit potvrdil nutnost vyrovnaných šancí pro ženy a muže v tomto oboru. Naše firma se bude snažit zajišťovat rovné příležitosti žen a mužů na odborných pozicích a také podporu kariérního postupu žen.

Konkrétní realizované změny:

  • Při zpracovávání náborových materiálů používat oba rody.
  • Další systémové změny – větší formalizace vnitropodnikové komunikace jsou plánovány na zimu.

Pokud vás příklad praxe zaujal, budeme rádi, když nás kontaktujete.

Jako první si můžete vyzkoušet Test rovných příležitostí: http://www.aperio.cz/test-rp/index.htm

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ