Aperio

Rodina a zaměstnání: Jak najít a udržet rovnováhu

Časopis Aperio IV./2005

Eva Labusová a kolektiv

časopis Aperio IV./2005 - obálkaTéma nového časopisu Aperio se týká všech moderních žen a mužů, kteří usilují o skloubení pracovních a rodinných povinností. O tom, že to není lehké, svědčí rozmanitost příspěvků i množství osobních příběhů, které se k tématu v Aperiu sešly.

Pojem „work-family balance" neboli slaďování práce a rodiny skloňují vyspělé demokracie už nejméně dvě desetiletí. Kupodivu se pořád týká hlavně žen, muži jako by neměli co slaďovat. Jenže zdání klame. Česká republika nyní dohání, co z důvodu složitějšího historického vývoje zanedbala: Rovné příležitosti ve veřejném, pracovním i soukromém životě, flexibilní pracovní režimy a zkrácené úvazky pro osoby pečující o děti, služby usnadňující rodinné povinnosti i možnost dělené péče mezi oba rodiče...

Je dobře, že se v tomto směru konečně i u nás hýbou ledy. Čím více možností, tím větší šance, že každá rodina najde svůj optimální model soužití a fungování.

I vy pátráte, jak na to? Inspiraci možná najdete právě v novém Aperiu!

V posledním čísle roku 2005 najdete např. tyto články:

Martin Jára: Rovní muži

Nakolik se slaďování práce a rodiny týká mužů? Tradičně očekáváme, že otcové především živí rodinu. I oni však mívají s kloubením práce a soukromí potíže. Kolik mužů si připadá hodnotněji díky přímé péči o rodinu? Může rodinný život nahradit pracovní kariéru nebo aspoň nabídnout nějaký její ekvivalent? Nakolik jsou tradiční role překonané a proměnlivé? Jak sladit potřeby a možnosti moderních mužů a žen? Autor si klade tyto i další otázky a zkouší nabídnout možná řešení.

Eva Labusová: Mateřská vina

Ojedinělé psychologické výzkumy i dotazníková šetření potvrzují, že výčitky svědomí různého druhu trápí v souvislosti s mateřstvím trvale nebo dočasně velkou většinu žen. Ačkoliv jde o jev běžný a všudypřítomný, není mu věnována téměř žádná pozornost. Od žen se všeobecně očekává nadšení a loajalita vůči rodině a schopnost vše zorganizovat tak, aby ani rodina, ani zaměstnání nestrádaly. Platí nepsané pravidlo přirozené mateřské lásky, která má ženu přenést přes všechna úskalí, ale také pravidlo, že ženy, které se vydají do pracovního světa a chtějí tu dosáhnout úspěchu, stojí na startovací čáře spolu s muži...Článek se pokouší nahlédnout do utajovaného světa mateřských pochybností, výčitek a pocitů provinění a hledá z nich východisko.

Jitka Bartáková: Místo slečen na hlídání babičky

Život na venkově se od městského liší. Jinak tu fungují také „rovné příležitosti". Nejsou k mání firmy na úklid domácnosti ani agentury na hlídání dětí. Jak vypadá slaďování práce a rodiny ve venkovských podmínkách? Autorka článku žije v městečku s 3,5 tisící obyvateli a kromě svých pozorování přináší i příběhy několika tamních rodin.

Rozhovory

Velké dobrodružství lidského zrání a rozvoje

Rozhovor s PhDr. Jaroslavem Šturmou o rodině, rodičovském poslání, významu prvního roku života, o slaďování hodnot a o potřebách současných dětí i rodičů.

Rovné příležitosti? Ve světě většinou neznámý pojem...

Rozhovor s cestovatelkou Milenou Holcovou o rozdílech mezi muži a ženami a o "rovných příležitostech" jinde ve světě.

Táňa Chudáčková: Rodiče na trhu práce

Víte, jak je v české legislativě ošetřena oblast rovného postavení žen a mužů pečujících o děti? Znáte svá zákonná práva pro slaďování rodičovství a zaměstnání? Pokud ne, pak je článek určen právě vám.

Štěpánka Matúšková: Rodiče v rukou firem

S možnostmi zkráceného úvazku je v ČR potíž. Přitom jde o jedno z jednoduchých řešení, která v mnoha zemích EU pomáhají rodičům snadněji skloubit pracovní a rodinný život. Firmy navíc vytvářejí pro zaměstnance i celou škálu dalších možností, které se souhrnně nazývají programy „work-life balance". Jak v tomto ohledu vypadá situace u nás? Více o tom v článku.

Gabriela Bachárová: Služby pro rodinu-Zázraky nečekejte

Šedesát procent českých žen zvládá rodinu i povinnosti na pracovišti. Takové zjištění přinesl průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění. Jak ale vše zvládnout? Jednou z cest je využití některé ze služeb, které stát, obec nebo soukromé společnosti či jednotlivci rodinám nabízejí. Ne všechny služby jsou ovšem dostupné každému. Některé jsou drahé, jiných je jen poskrovnu. Článek přináší základní přehled služeb pro rodiče v ČR.

Bärbel Kerber, Německo: Odvaha změnit směr

Stává se, že člověka vyhodí z práce. Nebo je jeho pracovní místo ohroženo. Jindy je prací zavalen po uši, ale nevnímá její smysl. Čas od času se každému vyplatí poctivá otázka sobě samému: Dělá mi to, čím se doposud živím, radost? Rozvíjí to moji osobnost? A chci tuhle práci vůbec dělat? V současné západní společnosti dochází k proměně pracovního myšlení. Přibývá lidí, jimž osobní zaujetí a radost z práce připadají důležitější než velkolepá, ale nudná kariéra a tučný plat...

Eva Labusová: Uvažujete o práci z domova?

Přibývá lidí, kteří si na živobytí vydělávají v prostředí vlastního domova. Zejména pro rodiče s dětmi se tato varianta jeví jako lákavá, protože práce usnadňující kloubení pracovních a rodinných povinností se v ČR stále ještě hledá obtížně. Rozhodnutí pracovat z domova může být uspokojivým řešením, může však také přinést enormní zátěž a stres.

Simona Hoskovcová: Když na výchovu nejsou dva

„Vymožeností" současné civilizace je, že díky vysoké rozvodovosti na výchovu dítěte často zůstane jen jeden člověk. Když už k rozvodu dojde a dítě je svěřeno do péče jednoho z rodičů, pak je dobré poučit se ze zkušenosti a vyhnout se v zájmu dítěte některým typickým výchovným chybám. Článek přináší několik pravidel, kterých by se dospělí v zájmu dítěte měli držet.

Gabriela Bachárová: Byl jsem na mateřské

Muž na rodičovské dovolené - další možnost, jak může žena sladit práci a rodinu. Ovšem jen jedno procento českých mužů si v dotaznících do kolonky rodičovská dovolená píše „ano". Doma navíc většinou nezůstávají jen kvůli touze být s dítětem. Obvykle žena lépe vydělává nebo muž může pracovat i z domu. Po skončení rodičovské dovolené mívají však otcové stejný problém jako ženy - najít si dobrou práci. Článek přináší několik autentických příběhů.

Lucie Suchochlebová Ryntová: Jak slaďují jinde

Při podzimní cestě Evropou autorka na dětských hřištích a v parcích různých zemí a měst oslovila lidi, kteří vypadali jako rodiče malých dětí. Článek přináší úryvky z osobních příběhů zahraničních rodičů, kteří též usilují o soulad pracovního a rodinného života.

Otakar Flégr, Eva Labusová: Existuje „mužské" a „ženské" myšlení?

Irena Smetáčková: Jak se z nás stávají muži / ženy?

Odpověďmi na tyto otázky si lámalo a láme hlavu mnoho vědců. Výsledky jejich snažení zůstávají plny otazníků a v každém případě platí, že jednoznačné závěry působí dogmaticky a nepřesvědčivě. Na druhou stranu jsou obecné rozdíly mezi myšlením i konáním většiny žen a většiny mužů poměrně markantní.

Zůstává otázkou, nakolik je typ mozku svého nositele ovlivněn biologií a nakolik výchovou a kulturním prostředím, v němž dotyčný vyrostl, zvláště když typické charakteristiky mužství a ženství jsou časově a místně proměnlivé...

Eva Kandertová: Bolest zad

K dnešním často sedavým zaměstnáním či k práci s počítačem patří kromě nedostatku pohybu a namáhání očí i křivení zad. Do již připraveného „podhoubí" pak stačí třeba jen prudce zvednout něco těžkého a objeví se bolest, nejčastěji v kříži. Tuto zdravotní potíž za život, často opakovaně, prodělá naprostá většina lidí. Co se s tím dá dělat a jaká je optimální prevence?

Petr Pudil: Homeopatická lékárnička

V minulém čísle jsme přinesli článek o domácí lékárničce, v tomto nabízíme pokračování - homeopatické minimum, a pro příští chystáme informace o lékárničce přírodní, tedy o bylinných čajích, sirupech, olejích a dalších přírodních produktech, které nabízejí první pomoc při běžných zdravotních potížích.

Vladimíra Strnadelová: Jak na nemoci sychravého období

Podzim a jaro jsou tzv. přechodná období, která jsou v přírodě spojená s očistou organismu. Jelikož i člověk je součástí přírody, „sezónní úklid" v nás samých znamená zbavování se toxinů. S těmi, jak známo, tělo bojuje zejména horečkou a projevy „nachlazení". Článek přináší tipy, jak povzbudit imunitní systém, jak „využít horečku" a jak si neškodit nadužíváním antibiotik.

Pavla Bejšáková: Když v zimě onemocní dítě

Článek přináší neobvyklé, ale účinné rady, jak pečovat o nemocné děti - včetně praktických receptů na svépomocné domácí léčení.

Vlasta Jirásková: Přirozené porody v Berlíně (postřehy z exkurze)

Začátkem léta autorka spolu se třemi porodními asistentkami navštívila koordinační centrum porodních domů a dva porodní domy v Berlíně. V článku informuje o porodních domech, představuje konkrétní německá pracoviště a zmiňuje se o situaci v ČR.

Hana Zemanová: Desatero pro zdravější vánoční pečení

Jak se vyhnout surovinám, které nesvědčí zdraví, jako např. cukru, bílé mouce či těžko stravitelným tukům? Jak nenápadně ozdravit tradiční postupy, aniž by to kdokoli poznal? Není to nic nepřekonatelně složitého...

Jana Průšová: Je libo šunčičku?

Šunka dušená, light, pizza, toastová, od kosti, pražská, bio... Nabídka je, jak si dnes doba žádá, veliká a rozdíly přímo propastné. Víte, podle čeho šunku kupovat a která je nejlepší?

Zuzana Hubinková: Co s dětmi v zimě? Zkuste galerii!

Programy Národní Galerie šité na míru předškolním a školním dětem se těší velkému zájmu. Děti se tu přístupnou formou seznamují s uměním a historií, a poté samy tvoří originální umělecká dílka. Více informací v posledním Aperiu!

Rychlé odkazy

 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA