Aperio

Podnět k řešení nedostatku služeb péče o děti

20.03.2011 | #rodina

Lobovací materiál Podnět občanského sdružení APERIO k řešení nedostatku služeb péče o děti předškolního věku vznikl v roce 2008 v souvislosti se změnou vyhlášky MŠMT.

Český babyboom

V současné době zažívá Česká republika "babyboom". Do produktivního věku dospěla generace tzv. Husákových dětí, což po letech zvrátilo negativní trend nízké porodnosti české populace. Tento demografický trend je bezesporu důvodem k radosti, ovšem nese s sebou i určité problémy a komplikace, a to především pro rodiče malých dětí. O jaké problémy se konkrétně jedná?

Abychom mohli nalézt odpověď na tuto otázku, zeptali jsme se samotných rodičů na to, co je nejvíc pálí. Zrealizovali jsme sociologický průzkum, kde nám sdělovali nejen to, jakým problémům čelí, ale i své osobní konkrétní zkušenosti a návrhy možných řešení. Výsledky tohoto průzkumu (dostupné ZDE) mohou posloužit jako podklad, či inspirace pro osoby zabývající se problematikou služeb pro rodiny a rodinnou politikou jako takovou. Právě dostupnost těchto služeb se totiž ukázala být jedním z hlavních problémů, se kterými se mladé rodiny potýkají.

Kam s dětmi?

Více než polovina rodičů, konkrétně 58 %, se potýká s problémem nedostatečné nabídky služeb pro rodiny. Nejcitlivěji jej vnímají rodiče předškoláků, tedy dětí do šesti let. Tomuto problému čelí téměř dvě třetiny rodičů - 64 % rodičů s dětmi do tří let a 61 % rodičů s dětmi ve věku 3-6 let. Konkrétně se jedná především o nedostatek zařízení péče o děti, tj. jeslí a školek. Podle rodičů v současnosti není dostatek jeslí a školek, mnohé byly zbytečně zrušeny a ty existující mají nedostatečnou kapacitu. Soukromá zařízení jsou pak pro většinu rodin finančně nedostupná. Sehnat místo ve školce je už nyní obtížné, a navíc se tento trend bude v následujících letech výrazně stupňovat.

Řešení tohoto problému rozhodně není jednoduché a bude vyžadovat promyšlené systémové změny. V úvahu musíme brát nejen pouhé zvýšení kapacity a množství zařízení pro předškolní péči o děti, ale zároveň je nutné v maximální míře zachovat i jejich vysokou kvalitu.

Podnět k lepšímu využití kapacity mateřských škol

Aperio přichází s návrhem, jak alespoň částečně přispět k vyřešení problému s nedostatkem míst ve školkách. Tento návrh je z právního hlediska velmi jednoduchý a zaměřuje se na efektivnější využití kapacity existujících zařízení. O co se konkrétně jedná?

Podle současné legislativy mohou rodiče dávat dítě ve věku do 4 let do školky na 4 hodiny denně (případně pět dní v měsíci) bez toho, aby ztratili nárok na rodičovský příspěvek. Vzhledem k přetíženosti většiny mateřských škol však často nelze tuto možnost reálně využít. Přednostně jsou totiž přijímány děti na celý den, a to především díky dotacím, které školka obdrží ve větším objemu než na děti přihlášené na část dne. Rodiče pak, aby mohli alespoň částečně pracovat, přihlašují děti formálně na celý den, ty pak de facto chodí jen na zákonem omezený počet hodin. To má dva negativní důsledky: 1) Rodiče platí celodenní školné, ačkoliv mají zákonný nárok na nižší. 2) Místa ve školkách nejsou plně využita - po část dne bývají volné třídy (většinou odpoledne).

V současné době právní předpis stanovuje, že maximální počet přijatých dětí na třídu mateřské školy je 24. Konkrétně se jedná o vyhlášku Ministerstva školství č. 14/2005 Sb., § 2. Stačí změnit její znění tak, aby stanovila, že třída se naplňuje do aktuálního počtu 24 dětí. Aktuálním počtem se rozumí počet dětí ve třídě v daném okamžiku. To by umožnilo školkám přijímat celkově větší počet dětí na zkrácenou dobu (např. 4 hodiny denně), přičemž některé z nich by docházely dopoledne a jiné odpoledne. Na jedné straně by to pro mateřské školy znamenalo vyšší organizační nároky, ovšem na straně druhé by se lépe využila jejich stávající kapacita.

Takto přesně by vypadalo nové znění vyhlášky (změny jsou zvýrazněny):

§ 2 Počty přijatých dětí ve třídách mateřské školy

(1) Mateřská škola s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská škola se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Je-li v obci pouze jedna mateřská škola s jednou třídou, má nejméně 13 dětí, jediná mateřská škola v obci se dvěma a více třídami má nejméně v prů- měru 16 dětí ve třídě.

(2) Třída mateřské školy se naplňuje do aktuálního počtu 24 dětí.

(3) Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením má nejméně 12 dětí a naplňuje se do aktuálního počtu 19 dětí.

(4) Aktuálním počtem se rozumí počet dětí ve třídě v daném okamžiku.

Tato změna by umožnila školkám přijímat více dětí na zkrácený režim, aniž by přitom přicházely o dotace. Rodiče by získali možnost skloubit práci na částečný úvazek s péčí o dítě při současném zachování nároku na rodičovský příspěvek. Ostatní platné předpisy by zůstaly nedotčené, a stejně tak kvalita výchovy v mateřských školách, neboť skutečné počty dětí ve třídách by se neměnily. Tato změna sice nemůže vyřešit problém nedostatečné kapacity mateřských škol, ale pomohla by alespoň některým rodinám vypořádat se s nelehkou situací v případě, že chtějí pracovat.


 

„Tato aktivita proběhla v rámci projektu podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti."

loga EEA + Norway grants logo NROS

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.