Aperio

Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti

Úvod

V ČR převažuje model rodin, ve kterých oba rodiče pracují na plný úvazek, s výjimkou období mateřské a rodičovské dovolené. Přitom jsou nuceni, tradičně zejména ženy, skloubit svůj pracovní život s rodinnými povinnostmi, což pro mnoho z nich při současném nastavení podmínek představuje neúměrnou zátěž. Ta se pak odráží v mnoha aspektech, např. ve špatné pozici pečujících rodičů na trhu práce, v rodinných problémech a v neposlední řadě na natalitním chování reproduktivní populace. Podpora rodin s dětmi by měla být jedním z prvořadých úkolů státu, mimo jiné proto, že má z důvodu stárnutí populace zájem na zvýšení porodnosti. Je tedy třeba, aby v rámci své politiky kontinuálně přijímal takovou legislativu, která by skloubení povinností rodičům s dětmi co nejvíce ulehčila a zároveň je stimulovala k rovnoprávnému rozdělení rolí mezi muži a ženami v rámci rodiny.

V oblasti rovných příležitostí ČR usiluje o plnění svých závazků, které jí vyplývají jak z přijatých mezinárodních dokumentů, tak i z členství v Evropské unii (viz níže). I přesto mají v současné době některé právní úpravy v našem právním řádu diskriminující dopad, neboť u některých dávek a úlev spojených s péčí o děti jsou podmínky pro jejich přiznání pro muže a ženy nastaveny odlišně. Nedostatečně je také naplňován požadavek přijímat pozitivní opatření, která by inspirovala jak zaměstnavatele, tak organizace či instituce k podpoře rodin s děmi. Zatím jsou opatření ze strany státu činěna z valné věšiny spíše formou přikazujících a restriktivních norem, přičemž realita dokazuje, že jejich efektivita se v praxi příliš neprojevuje. Pokud se jedná např. o zaměstnavatele, je prorodinná politika z jejich strany z valné většiny opomíjena (výjimkou jsou některé nadnárodní korporace pohybující se na našem pracovním trhu). Činnost zaměstnavatelů se v této oblasti omezuje spíše na pasivní dodržování, či v horším případě obcházení právních předpisů.

V řadě případů nijak neusilují o artikulaci programů pro usnadnění dvojí role pracujících rodičů ani samotné odbory. V kolektivních smlouvách se většinou objevují pouze formulace o rovných příležitostech a případně zákaz práce přesčas pro matky s malými dětmi. Zodpovědnost péče o rodinu je tedy z pohledu zaměstnavatelů i odborů zatím plně zodpovědností rodičů, kteří mohou pouze využívat zákonem daných ustanovení.

Děti však nejsou jen soukromou záležitostí rodičů, je třeba brát v potaz také jejich přínos do budoucna pro celou společnost, a rodiny s dětmi proto chránit a podporovat.

S ohledem na výše uvedenou situaci a potřeby z ní vyplývající byl proveden průzkum zaměřený na nejčastější zdroje problémů rodin s dětmi. Z průzkumu, který byl směřován na úřady, občanské poradny, instituce i soukromé poradce v oblasti rodičovských práv, vyplynuly následující nejzávažnůjší nedostatky:

 1. problém v nastavení podmínek pro poskytování dávek ve spojení s mateřskou resp. rodičovskou dovolenou (konkrétně se zaměřením na možnost střídání obou rodičů při péči o dítě a na možnost pečujících rodičů udržet si kontakt s pracovním procesem);
 2. nemožnost rodičů střídat se v péči o dítě při jeho nemoci při současném zachování podpory při ošetřování člena rodiny pro oba rodiče;
 3. diskriminace mužů pečujících o děti na rodičovské dovolené ohledně jejich nároku na starobní důchod;
 4. nerovnost v přístupu k sociálním dávkám pro osoby samostatně výdělečně činné oproti zaměstnancům;
 5. nedostatečné využívání flexibilních pracovních režimů pro rodiče pečující o děti;
 6. nedostatečná síť a nabídka služeb péče o děti zaměstnaných rodičů;
 7. nedostatečná možnost rodičů na mateřské resp. rodičovské dovolené udržovat či obnovit si svoji kvalifkaci potřebnou k návratu do pracovního procesu.

Zatímco nedostatky uvedené v bodech 1–4 vyplývají přímo z podmínek stanovených právní úpravou a k jejich odstranění je tak nezbytná změna příslušných právních předpisů, u oblastí uvedených v bodech 5–7 je právní úprava v podstatě dostatečná, a tyto problémy jsou způsobovány spíše nedostatečnou praxí. K jejich odstranění jsou tak potřeba různá pozitivní opatření, například opatření motivující zaměstnavatele, aby začali provádět prorodinnou politiku a uvědomili si, že taková politika je výhodná nejen pro zaměstnance, ale i pro ně samotné. Nezanedbatelným důsledkem, vedle spokojenosti dotčených stran a snadnějšího zapojení rodičů do pracovního procesu, by měly být také menší náklady státu na organizaci i vyplácení různých dávek pro rodiče s dětmi.

Vyřešení nastíněných problémů by mělo přispět k větší podpoře rodičů s dětmi oproti bezdětné populaci. Dále též alespoň k částečnému odstranění nerovnoprávně rozdělených rolí ve věšině českých rodin, konkrétně především ke zmenšení dvojího zatížení (péče o děti a práce) žen. Tyto změny by pak mohly mít částečně i pronatalitní efekt v situaci, kdy porodnost v ČR je na nízké úrovni a populace stárne.

 


Celá publikace Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení ke stažení ZDE - formát PDF, velikost 156 KB.


Obsah

 

A. Úvod

B. Mezinárodní právní úprava

C. Popis faktické situace, právní úprava v České republice a příklady ze zahraničí

 1. Mateřská a rodičovská dovolená a dávky s nimi spojené
 2. Podpora př ošetřování člena rodiny – zavedení možnosti střídání rodičů v průběhu ošetřování dítěte
 3. Nárok na starobní důchod – diskriminace mužů pečujících o děti
 4. Zrovnoprávnění osob samostatně výdělečně činných se zaměstnanci v přístupu k dávkám nemocenského pojištění
 5. Flexibilní pracovní režimy
 6. Zlepšení sítě a služeb péče o děti zaměstnaných rodičů
 7. Udržení a obnovení kvalifikace osob pečujících o děti na mateřské nebo rodičovské dovolené

D. Postup k prosazení změn

E. Závěr

Seznam osob, organizací a institucí

Seznam použité literatury

Rychlé odkazy

 


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA