Aperio

Sociální aspekty porodu - zpráva z výzkumu 2001

20.03.2011 | #porod #porodnice

agentura STEM, Nadace OSF Praha - program Zdravé rodičovství (později APERIO), 2000

Záměr výzkumu

Ve spolupráci se Střediskem empirických výzkumů (STEM) proběhlo v roce 2000 pod záštitou Nadace Open Society Fund Praha dotazníkové výzkumné šetření zaměřené na aktuální stav českého porodnictví.

V rámci výzkumu byly osloveny čtyři cílové skupiny:

  • Tazatelé agentury STEM provedli 810 standardizovaných rozhovorů s bezdětnými těhotnými ženami,
  • 818 standardizovaných rozhovorů s matkami s alespoň jedním dítětem mladším jednoho a půl roku a
  • 234 standardizovaných rozhovorů s lékaři - porodníky.
  • Kromě toho bylo provedeno dotazníkové šetření ve většině porodnic fungujících na území ČR v roce 2000. Ze 118 porodnických zařízení odmítli vyplnění dotazníků pouze 3 primáři.

Datové soubory bezdětných těhotných žen a matek s alespoň jedním dítětem do jednoho a půl roku jsou reprezentativní podle struktury vzdělání, věku, velikosti místa bydliště a dříve platného krajského rozdělení. Oporu výběru poskytl ÚZIS. Kvóty pro datový soubor lékařů - porodníků byly stanoveny a naplněny dle pohlaví, věku a dříve platného kraje, ve kterém se nachází porodnice, v níž je porodník zaměstnán. Oporou výběru byla struktura porodníků v porodnicích zahrnutých do výzkumu porodnic. Seznam a adresy porodnic poskytl ÚZIS.

Otázky uvedené v dotaznících byly soustředěny na současné možnosti přirozeného porodu v ČR. Účelem dotazníků bylo zachycení postojů vybraných cílových skupin k novým trendům v českém porodnictví a zmapování současné situace. Výzkum napomohl identifikovat příznivce a odpůrce přirozeného porodu v naší zemi a ukázal na problémy při jeho prosazování.

Dotazování bezdětných těhotných žen a matek s dětmi mladšími jednoho a půl roku přineslo poznatky o názorech těchto žen na služby, které nabízí současné české porodnictví. Ženy hodnotily předporodní přípravu i způsob vedení vlastního porodu. Při výzkumu byly zohledněny rozdíly v prožívání těhotenství a porodu ženami s předchozí porodní zkušeností a prvorodičkami. Zkoumán byl též vliv dalších sociálních a demografických aspektů na zkušenost těhotenství a porodu.

Šetření gynekologů-porodníků bylo zaměřeno na celkovou informovanost lékařů votázkách přirozeného porodu a na možnosti získávat nové poznatky v této u nás dosud velmi opomíjené oblasti. Zkoumána byla otevřenost porodníků vůči nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Zjišťovány byly také stávající zákonitosti pracovních vztahů mezi porodními asistentkami a lékaři stejně jako problémy, s nimiž se obě tyto profesní skupiny ve svém pracovním prostředí potýkají.

V dotaznících určených porodnickým zařízením se výzkum zaměřil též na reálné možnosti jednotlivých porodnic ve věci nabízených služeb rodícím ženám, novorozencům a jejich rodinným příslušníkům.

Výsledky výzkumu

Výzkum poodhalil, které metody a porodnické pomůcky jsou v českém porodnictví dobře zavedené a které se naopak užívají spíše sporadicky. Naznačil dále, vůči kterým postupům a pomůckám vládne mezi odbornou i laickou veřejností spíše nedůvěra, a které, ač dosud neobvyklé, nejsou odmítané.

Ukázalo se, že mezi odbornou i laickou veřejností existují významné rozdíly vpostojích k nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Dle názoru porodníků jsou přirozenému porodu nakloněny spíše porodní asistentky než lékaři, zprvorodiček přirozený porod preferují spíše vzdělanější ženy.

Porodníci se rozcházejí v názorech na to, jaké aspekty českého porodnictví je potřeba vylepšovat především. Za důležité považují spíše investice do vybavení porodnic moderním technickým zařízením a zlepšení přístupu zdravotníků k rodičkám, za méně významnou demedikalizaci porodů a prosazování přirozených způsobů jejich vedení.

Výsledky výzkumu naznačily, že současný paternalistický a medikalizovaný model našeho porodnictví zdaleka není všeobecně vyhovující.

Zpráva ke stažení

Celá zpráva z výzkumu Sociální aspekty porodu, 2001. ZDE. Formát PDF, velikost 1,1 MB.

Shrnutí zprávy Sociální aspekty porodu a názvem Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu. 7 stran. ZDE. Formát PDF, velikost 340 KB.

Obsah

1. ZÁMĚR A CÍLE VÝZKUMU
2. TEORETICKÝ ÚVOD
2.1. Porod jako sociálně konstruovaný jev – historický pohled
2.2. Lékařsky vedený a přirozený porod – vymezení pojmů
3. DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ
3.1. Metodologický postup
3.2. Výsledky dotazníkových šetření
3.2.1. Porodnice
Zařízení
Služby
Problémy a změny
3.2.2. Matky

Přístup k porodu a poporodní péči.
Způsoby získávání informací
Hodnocení porodní péče
3.2.3. Poprvé těhotné ženy

Přístup k porodu a poporodní péči
Způsoby získávání informací
Rozsah znalostí o nabídce služeb porodnic a její hodnocení
3.2.4. Porodníci

Porod z pohledu lékařů a jejich přístup k alternativám aktivně lékařsky vedeného porodu
Přístup k rodičkám
3.2.5. Rozpory a shody - shrnutí výsledků dotazníkových šetření

Realita v rozporu s požadavky aktérů a názorové rozdíly mezi jednotlivými aktéry
Zkušenost porodu jako zdroj změny mínění
4. NOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPŮSOB VEDENÍ PORODU

4.1. Snahy o redefinici úlohy porodních asistentek
4.2. Tržní prostředí a konkurence
4.3. Cesta k občanské společnosti, vznik občanských sdružení a hnutí
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO NOVÉ VÝZKUMY
SEZNAM LITERATURY
DALŠÍ ZDROJE

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.