Aperio

Průvodce porodnicemi České republiky 2004

Druhé vydání

Druhé vydání Průvodce porodnicemi ČR přináší aktualizované a rozšířené informace. Prostřednictvím tištěného dotazníku, který byl zaslán primářům gynekologicko-porodnických oddělení, bylo v září 2003 osloveno všech 110 v té době existujících porodnic. Do ledna 2004 byly vráceny dotazníky ze 101 porodnických zařízení – 2 porodnice zanikly, 2 se odmítly šetření zúčastnit a z 5 se dotazník ani po opakovaných urgencích nevrátil. Těsně před vydáním knihy zanikly další dvě porodnice.

V knize tedy naleznete nabídku služeb z celkem 99 porodnic. Ačkoliv je publikace strukturována podobně jako při vydání minulém, došlo k několika zásadním změnám:

  • Teoretická část (tj. informativní texty především o přirozeném porodu) a přílohy byly obohaceny o nové kapitoly věnované např. prenatální péči, císařskému řezu, právním předpisům týkajícím se porodnictví, přehledu pomůcek a poloh pro normální porod aj. Autoři tak reagovali na požadavky a připomínky rodičovské veřejnosti.
  • Portréty porodnic byly již v květnu 2004 byly umístěny na webových stránkách Aperia a porodnice měly možnost je až do uzávěrky přípravy knihy aktualizovat.
  • V novém vydání autoři upustili od tzv. srdcového hodnocení, které vycházelo ze zkušeností samotných maminek s porodem v jednotlivých porodnicích. Rodiče mají tentokrát možnost průběžně umísťovat své „porodní příběhy" v elektronické podobě k portrétům jednotlivých porodnic na www.aperio.cz. Tento způsob přináší informace o změnách v porodnicích i v případě, že je zařízení sama nedodají, a průběžně konfrontuje výpověď porodnice s osobními zkušenostmi rodičů.
  • V tzv. hvězdičkovém hodnocení je sledováno celkem 10 kategorií, které představují některé postupy a praktiky, jež Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje jako jednoznačně prospěšné při normálním porodu. Některé kategorie použité v minulém vydání byly tentokrát nahrazeny novými, které mohou lépe odrážet realitu současné porodnické péče.

On-line Průvodce porodnicemi najdete ZDE. Kromě informací o každé porodnici - tzv. medailonu - najdete v on-line Průvodci také sdílené zkušenosti rodičů s jednotlivými porodnicemi.

Informace o přirozeném, normálním porodu z úvodní části tištěného Průvodce postupně zveřejňujeme na našem webu v sekci Zdravý porod.


Slovo úvodem

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

pokud jste vzali do ruky tuto knihu, pak to s velkou pravděpodobností není náhoda. Nejspíš očekáváte narození svého potomka a hledáte informace, jak jej co možná nejlépe přivést na tento svět. Nebo vás jen zajímá daná problematika a chcete se o ní dozvědět víc.

Na úvod vám přiblížíme, jak naše kniha vznikala a co od ní můžete očekávat. Nápad začít na Průvodci pracovat vznikl v době, kdy jsme své děti na svět přiváděly i my. Rozmanité zkušenosti s vlastními porody v různých českých porodnicích a výměna názorů s lidmi z mnoha koutů světa nás – trochu překvapivě – přesvědčily o tom, že přivádění dětí na svět představuje v současné moderní společnosti navzdory své každodennosti velmi choulostivý problém.

Rychlé životní tempo i civilizační proměna všech možných činností vzdalují většinu z nás stále více od prostého a přirozeného života. S pocity přesycenosti hledáme skutečné naplnění. Jen zřídka zažíváme situace, v nichž bez přetvářky sami sobě odpovídáme na otázky, kdo vlastně jsme, jaké hodnoty vyznáváme a jaký smysl má všechno kolem nás.

Porod je v tomto smyslu klíčovou životní situací. Protože ale v naší kultuře přešel do péče vysoce specializované medicíny a zmizel za zdi nemocnic, ztratili jsme možnost čerpat z jeho původního poselství. Víme, čeho se tím zříkáme?

Jsme přesvědčeny o tom, že většina lidí v naší zemi, včetně zdravotníků, nemá už představu o tom, jak vlastně zdravý, medicínsky neovlivněný porod vypadá. Vždyť jako „normální" je běžně označován i takový porod, který je uměle vyvolán nebo urychlen, při kterém jsou ženě podávány léky, provedena dirupce vaku blan a který zahrnuje i další součásti tzv. porodnické rutiny. Naše kniha je určena všem, koho podobná realita děsí, a kdo spolu s námi věří, že na způsobu, jakým (se) rodíme, nesmírně záleží.

Jen tehdy, máme-li dostatek informací, můžeme činit uvážlivé závěry. Průvodce v žádném případě nepřináší úplné poučení o problematice lidského zrození ani o stavu českých porodnic. Poskytuje pouze inspiraci a náměty k přemýšlení. Svůj postoj k porodu musí každý z nás nalézt sám a sami též neseme odpovědnost za svá rozhodnutí.

Bude-li vám naše kniha při řešení otázky, kde a jak přivedete na svět své dítě, alespoň trochu nápomocna, dojde svého cíle. Přejeme vám hluboce prožitou pozitivní porodní zkušenost.

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovstvi

 

Průvodce porodnicemi ČR - obálka

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.