Aperio

Právní minimum v období před porodem, během a po porodu

Legislativní analýza Právní minimum v období před porodem, během a po porodu se věnuje v první řadě právům rodiček a novopečených rodičů. Můžete se seznámit se základními právy klientek. Těmi jsou zejména právo na informovaný souhlas se zákrokem, včetně poučení o povaze zákroku, rizicích a alternativách, dále rodičovská práva a povinnosti a práva rodičky v nemocnici. Najdete zde také informace ke zdravotnické dokumentace včetně příkladů.

Dále se analýza zabývá související problematikou profese dul. Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Dula neposkytuje zdravotnické služby, není porodní asistentkou ani lékařem, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Ačkoliv nejsou vyloučeny situace, kdy by byla pomoc či porada poskytnuta bezplatně, duly obecně poskytují své služby soustavně a za úplatu.

Dalším tématem analýzy jsou právní předpisy oboru porodní asistentky. Pokud jde o právní úpravu profese porodní asistentky, je třeba na úvod zmínit povinnosti, které členským státům EU ukládá evropské právo, konkrétně Směrnice Rady 80/155/EHS, jejímž cílem je v zásadě harmonizovat postup členských států EU při regulaci profese porodní asistentky v rámci jednotného trhu. Vnitrostátním (českým) právem je stanovena potřebná odborná způsobilost porodních asistentek, definice výkonu povolání, úprava činností, které mohou porodní asistentky s plnou kvalifikací vykonávat samostatně, včetně specifického výčtu těchto činností. V analýze je rozebrán současný, v mnoha ohledech nedostačující stav právní úpravy oboru porodní asistence v ČR, včetně jeho konkrétních dopadů v praxi. Na závěr je zařazena podrobná informace týkající se registrací zdravotnických zařízení porodních asistentek, především je popsán pojem nestátního zdravotnického zařízení a rozebrána současná praxe českých správních úřadů v této oblasti, včetně rozboru jejich konkrétních rozhodnutí.

Text vychází z právních norem platných a účinných v roce 2007.


 

Celý text si můžete do svého počítače stáhnout ve formátu PDF (velikost 1,5 MB) nebo ve formátu DOC (velikost 1,7 MB).

V případě aktuálních dotazů je Vám k dispozici naše bezplatná právní poradna pro rodiče.


Obsah analýzy:

 

 1. Práva klientek / rodiček
  • 1.1. Právo na informovaný souhlas se zákrokem
  • 1.2. Rodičovská práva a propouštění novorozenců do domácí péče
 2. Zdravotnická dokumentace
 3. Doprovod při porodu a právní regulace profese duly
 4. Porodní asistentky
  • 4.1. Právní úprava profese porodní asistentky
  • 4.2. Registrace zdravotnických zařízení porodních asistentek
  • 4.3. Úhrady za činnosti prováděné porodními asistentkami
  • 4.4. Právní odpovědnost porodní asistentky
  • 4.5. Seznam nejvýznamnějších právních předpisů souvisejících s porodní asistencí

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme

Potkejte se s námi osobně

Na veletrhu porodnic 2. a 3. prosince 2017 v Praze Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

CO DOKÁŽU SÁM! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pět pondělků v říjnu 2016 - právě proběhlo další cyklus Jaro 2017 pro sólo rodiče zdarma


Praktické

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF

Otevřená registrace, počet míst omezen

Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE (formát PDF, velikost 1 MB).

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz