Aperio

Právní minimum v období před porodem, během a po porodu

Legislativní analýza Právní minimum v období před porodem, během a po porodu se věnuje v první řadě právům rodiček a novopečených rodičů. Můžete se seznámit se základními právy klientek. Těmi jsou zejména právo na informovaný souhlas se zákrokem, včetně poučení o povaze zákroku, rizicích a alternativách, dále rodičovská práva a povinnosti a práva rodičky v nemocnici. Najdete zde také informace ke zdravotnické dokumentace včetně příkladů.

Dále se analýza zabývá související problematikou profese dul. Dula ženě poskytuje emocionální podporu a potřebné informace během těhotenství, porodu a šestinedělí. Těžištěm její práce je nepřetržitá psychická i fyzická podpora ženy během porodu. Dula neposkytuje zdravotnické služby, není porodní asistentkou ani lékařem, nezasahuje do jejich kompetencí, ale spolupracuje s nimi, stejně jako s otcem a dalšími členy rodiny. Ačkoliv nejsou vyloučeny situace, kdy by byla pomoc či porada poskytnuta bezplatně, duly obecně poskytují své služby soustavně a za úplatu.

Dalším tématem analýzy jsou právní předpisy oboru porodní asistentky. Pokud jde o právní úpravu profese porodní asistentky, je třeba na úvod zmínit povinnosti, které členským státům EU ukládá evropské právo, konkrétně Směrnice Rady 80/155/EHS, jejímž cílem je v zásadě harmonizovat postup členských států EU při regulaci profese porodní asistentky v rámci jednotného trhu. Vnitrostátním (českým) právem je stanovena potřebná odborná způsobilost porodních asistentek, definice výkonu povolání, úprava činností, které mohou porodní asistentky s plnou kvalifikací vykonávat samostatně, včetně specifického výčtu těchto činností. V analýze je rozebrán současný, v mnoha ohledech nedostačující stav právní úpravy oboru porodní asistence v ČR, včetně jeho konkrétních dopadů v praxi. Na závěr je zařazena podrobná informace týkající se registrací zdravotnických zařízení porodních asistentek, především je popsán pojem nestátního zdravotnického zařízení a rozebrána současná praxe českých správních úřadů v této oblasti, včetně rozboru jejich konkrétních rozhodnutí.

Text vychází z právních norem platných a účinných v roce 2007.


 

Celý text si můžete do svého počítače stáhnout ve formátu PDF (velikost 1,5 MB) nebo ve formátu DOC (velikost 1,7 MB).

V případě aktuálních dotazů je Vám k dispozici naše bezplatná právní poradna pro rodiče.


Obsah analýzy:

 

 1. Práva klientek / rodiček
  • 1.1. Právo na informovaný souhlas se zákrokem
  • 1.2. Rodičovská práva a propouštění novorozenců do domácí péče
 2. Zdravotnická dokumentace
 3. Doprovod při porodu a právní regulace profese duly
 4. Porodní asistentky
  • 4.1. Právní úprava profese porodní asistentky
  • 4.2. Registrace zdravotnických zařízení porodních asistentek
  • 4.3. Úhrady za činnosti prováděné porodními asistentkami
  • 4.4. Právní odpovědnost porodní asistentky
  • 4.5. Seznam nejvýznamnějších právních předpisů souvisejících s porodní asistencí

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz