Aperio

WHO - Péče v průběhu normálního porodu: praktická příručka

Zpráva technické pracovní skupiny, Světová zdravotnická organizace, Ženeva

Odbor reprodukčního zdraví a výzkumu, © WHO, 1999

Celá příručka ke stažení - formát PDF, velikost 426 KB

Předmluva ke zprávě

Navzdory všem zasvěceným debatám a dlouhodobému výzkumu, které si kladou za cíl definovat „normální průběh" I. a II. doby porodní, není dosud možné přijmout určitou definici jako univerzální nebo standardní. Poslední desetiletí se stala svědky rychlého rozvoje a užívání různých praktik, které mají sloužit k rozběhnutí, zesílení, zrychlení, zpomalení či monitorování fyziologického procesu porodu tak, aby byl přijatelnější jak pro matku tak pro dítě. Někdy je cílem těchto praktik zracionalizování práce během porodu v nemocničním prostředí. V rozvojových zemích, kde se intervence do fyziologického porodu stala běžnou praxí, je stále více nabíledni, za je takováto intervence skutečným přínosem. V době tohoto rychlého rozvoje různých porodnických praktik se snaží rozvojové země nalézt takový způsob porodnické péče, který by byl bezpečný a dostupný všem ženám. Riziku se vystavují ti, kdož nekriticky přijímají a provádějí řadu často zbytečných, neadekvátních, nesprávně načasovaných a mnohdy i špatně hodnocených zásahů do fyziologického průběhu porodu s úmyslem zlepšit péči o matku a dítě. Cílem této zprávy bylo nastínit definici „normálního porodu", popsat nejčastěji užívané praktiky během porodu a uvést návod pro dobrou standardní péči během celého procesu porodu.

Tato zpráva se zabývá jednotlivými úkony během normálního porodu, bez ohledu na úroveň péče nebo místo, kde je poskytována. Veškerá doporučení, týkající se zásahů do běhu normálního porodu, platí globálně, nejsou specifická pro určitou zemi nebo oblast. V celosvětovém měřítku existují obrovské rozdíly, co se týče místa a úrovně poskytované péče, technického rozvoje v oblasti poskytovaných služeb nebo postavení toho, kdo poskytuje péči v průběhu normálního porodu. Jednoduše vzato, hlavním cílem této zprávy je zhodnotit důkazy pro a proti nejčastěji užívaným technikám během normálního porodu. Na společném setkání v roce 1985 vydal Evropský region WHO, regionální výbor Ameriky společně s Panamerickou zdravotnickou organizací ve Fortaleze, řadu doporučení založených na společně užívaných praktikách (WHO 1985). Navzdory tomu a navzdory rychle se zvyšujícímu úsilí poskytovat takovou lékařskou péči, jejíž vhodnost a užitečnost byly v praxi prokázány, mnohé praktiky zůstávají častými, ačkoli chybí důkazy o tom, zda jsou přínosem pro matku či dítě. A nyní tedy poprvé měli odborníci z oboru péče o matku a dítě možnost zhodnotit vhodnost praktik užívaných v průběhu normálního porodu ve světle nejnovějších poznatků.

Poté, co zhodnotila veškerý průkazný materiál, rozdělila pracovní skupina svá doporučení vztahující se k normálnímu porodu do čtyř kategorií:

 1. Praktiky, které jsou jednoznačně prospěšné a které by měly být podporovány.
 2. Praktiky, které jsou jednoznačně škodlivé nebo neefektivní a které by měly být eliminovány.
 3. Praktiky, které nelze jednoznačně doporučit, protože neexistuje dostatek důkazů o jejich prospěšnosti, a které by měly být aplikovány jen po zralé úvaze až do doby, než je další výzkum objasní.
 4. Praktiky, které se často používají nevhodně.

Obsah zprávy

 1. Úvod
  • 1.1 Předmluva
  • 1.2 Východiska
  • 1.3 Úloha rizika v péči o těhotnou ženu
  • 1.4 Definice normálního porodu
  • 1.5 Cíl péče při normálním porodu, úloha poskytovatele péče
  • 1.6 Poskytovatel péče při normálním porodu
 2. Obecné aspekty péče při porodu
  • 2.1 Zhodnocení tělesného a duševního stavu ženy v první době porodní
  • 2.2 Rutinní postupy
  • 2.3 Výživa
  • 2.4 Místo porodu
  • 2.5 Podpora při porodu
  • 2.6 Porodní bolesti
   • 2.6.1 Nefarmakologické metody mírnění bolesti
   • 2.6.2 Farmakologické mírnění porodních bolestí
  • 2.7 Monitorování plodu v první době porodní
   • 2.7.1 Kontrola plodové vody
   • 2.7.2 Monitorování srdeční frekvence plodu
   • 2.7.3 Vyšetření vzorku krve z kůže na temeni hlavy plodu
   • 2.7.4 Srovnání auskultace (pravidelného poslechu ozev) a elektornického monitorování plodu
  • 2.8 Čistota
 3. Péče v první době porodní
  • 3.1 Určení počátku porodu
  • 3.2 Poloha a pohyb během první doby porodní
  • 3.3 Vaginální vyšetření
  • 3.4 Monitorování vývoje porodu
  • 3.5 Prevence prodlouženého porodu
   • 3.5.1 Časná amniotomie (protržení vaku blan)
   • 3.5.2 Intravenózní (nitrožilní) infúze oxytocinu
   • 3.5.3 Intramuskulární (nitrosvalová) aplikace oxytocinu
 4. Péče v druhé době porodní
  • 4.1 Fyziologické procesy
  • 4.2 Počátek druhé doby porodní
  • 4.3 Zahájení tlačení v druhé době porodní
  • 4.4 Postup při tlačení v druhé době porodní
  • 4.5 Trvání druhé doby porodní
  • 4.6 Poloha matky v druhé době porodní
  • 4.7 Péče o perineum (hráz)
   • 4.7.1 Ochrana perinea při porodu
   • 4.7.2 Perineální trhlina a episiotomie (nástřih hráze)
 5. Péče v třetí době porodní
  • 5.1 Rizika třetí doby porodní
  • 5.2 Profylaktické užívání uterotonik
  • 5.3 Kontrolovaný tah za pupeční šňůru
  • 5.4 Srovnání aktivního vedení porodu s vyčkávacím přístupem ve třetí době porodní
  • 5.5 Vhodný čas pro podvázání pupeční šňůry
  • 5.6 Poporodní péče o novorozence
  • 5.7 Péče o matku po vypuzení placenty
 6. Klasifikace praktik, které se využívají při normálním porodu
  • 6.1 Praktiky, které jsou jednoznačně prospěšné a které by měly být podporovány
  • 6.2 Praktiky, které jsou jednoznačně škodlivé nebo neefektivní a které by měly být eliminovány
  • 6.3 Praktiky, které nelze jednoznačně doporučit, protože neexistuje dostatek důkazů o jejich prospěšnosti, a které by měly být aplikovány jen po zralé úvaze až do doby, než je další výzkum objasní
  • 6.4 Praktiky, které se často používají nevhodně
 7. Literatura
 8. Seznam účastníků

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz