Aperio

Duly a porodní asistentky

Duly

Kdo je dula?

"Dula" je speciálně vyškolená žena, která doprovází ženu při porodu a poskytuje jí psychickou i fyzickou podporu. Smyslem její práce je přispívat k tělesné i duševní pohodě matek a novorozenců a celé nové rodiny.

Dula je pomocnice ženy při porodu. Doprovází, informuje, povzbuzuje, pomáhá. Na rozdíl od porodní asistentky neposkytuje zdravotnické služby. Nesupluje ani nedubluje práci zdravotníků, ale spolupracuje s nimi. Stejně jako s otcem a ostatními členy rodiny.

Kde mohu dulu najít?

V roce 2001 vznikla v ČR Česká asociace dul (ČAD) a v roce 2009 České duly (ČD). Zabývají se přípravou a dlouhodobým vzděláváním dul. Na jejich webových stránkách najdete i seznamy dul působících v současnosti v ČR. Můžete se zde přečíst také osobní zkušenosti a dojmy rodičů, kteří již služby duly využili.

Napište nám o své zkušenosti s dulou.

Porodní asistentky

Kdo je porodní asistentka?

Porodní asistentka je specialistka na péči o ženu v průběhu normálního (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Podle nových právních předpisů (2004) mohou porodní asistentky v ČR - podobně jako v ostatních zemích EU - pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Do jejich náplně práce patří rovněž ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Po vstupu ČR do EU mohou české porodní asistentky pracovat za srovnatelných podmínek v libovolném z členských států. Stejně tak mohou porodní asistentky ze zemí EU pracovat u nás.

Jaký je rozdíl mezi porodní asistentkou a ženskou sestrou?

Profese porodní asistence, která u nás měla dlouholetou tradici, byla v roce 1963 oficiálně zrušena a nahrazena profesí "ženské sestry", s odlišnou náplní práce i postavením. "Ženské sestry" mohly i nadále poskytovat péči ženám s fyziologickým těhotenstvím, porodem a šestinedělím, vést fyziologické porody a provádět první ošetření novorozence, zákon však nespecifikoval rozsah práce prováděné samostatně a podle pokynů lékaře. Rozsah samostatně prováděné práce byl vyjednáván v rámci každého jednotlivého pracoviště. Lékaři tak postupně přebírali kompletní zodpovědnost za výkony a ženské sestry přestaly být asistentkami ženy a staly se asistentkami lékaře. Specifičnost této ošetřovatelské profese se prakticky vytratila. Až v roce 2004, v souvislosti s připravovaným vstupem ČR do Evropské unie, vznikly dva nové právní předpisy (Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a k němu příslušná vyhláška), které oficiálně obnovily profesi porodní asistence v souladu s její mezinárodní definicí a s legislativou EU.

Jakou přípravou v současnosti procházejí porodní asistentky?

Prakticky 30 let získávaly porodní asistentky způsobilost k výkonu pomaturitním specializovaným studiem. Nejdříve dvouletým nástavbovým na středních zdravotních školách a od roku 1994 tříletým pomaturitním studiem na vyšších odborných zdravotních školách. Současná úprava se vztahuje k zákonu č. 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních) - porodní asistentky mohou získat způsobilost k výkonu povolání pouze v akreditovaných bakalářských zdravotnických studijních oborech pro přípravu porodních asistentek na vysokých školách. Studium trvá nejméně tři roky.

Jaké konkrétní služby Vám může porodní asistentka nabídnout?

Porodní asistentka zejména:

 • poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje
 • provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav
 • podporuje, vede a vzdělává ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím
 • diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa-porodníka
 • sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření
 • připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví
 • ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky
 • poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům, provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení jejich okamžité resuscitace

Kde si můžete najít "svou" porodní asistentku?

Většina porodních asistentek je v současnosti zaměstnaná v gynekologických ambulancích nebo v porodnicích. Některé však mají vlastní privátní praxi. Kontakty na soukromé porodní asistentky získáte:

 • na webu UNIPA - Unie porodních asistentek nebo na webu ČKPA – České konfederace porodních asistentek.
 • na Krajských úřadech (odbor zdravotnictví) - web Asociace krajů České republiky. Mají, nebo připravují, registry porodních asistentek, které pracují v rámci jejich regionu.
 • v gynekologických ambulancích a v porodnicích. Některá z těchto zařízení poskytují kontakty na soukromé porodní asistentky, s  nimiž spolupracují. Nejčastěji Vám mohou zprostředkovat kontakt na porodní asistentku, která nabízí návštěvní službu v těhotenství a v šestinedělí nebo kurzy předporodní přípravy.
 • na informačním portále (nejen) pro rodiče www.azrodina.cz můžete najít porodní asistentku podle potřebné lokality a požadované služby.

Kontakt na soukromou porodní asistentku zatím nezjistíte u své zdravotní pojišťovny. Pojišťovny totiž v současnosti nevedou profesi porodní asistence jako smluvní odbornost a tudíž nemohou porodní asistentky, s nimiž mají navázaný smluvní vztah, takto vyhledat.

Kdo hradí služby porodních asistentek?

Pokud je porodní asistentka zaměstnaná ve státním nebo soukromém zdravotnickém zařízení, je standardní péče, kterou poskytuje, hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (v rámci smlouvy, kterou má toto zařízení uzavřeno se zdravotní pojišťovnou). Pro Vás je tedy tzv. bezplatná či lépe řečeno bez přímé platby. Porodní asistentky s vlastní soukromou praxí však do systému veřejného zdravotního pojištění zatím nejsou prakticky zařazeny. Znamená to, že naprostou většinu jejich služeb si musíte hradit sama. Výjimkou je pouze návštěvní služba v těhotenství a v šestinedělí. Tuto péči jako jedinou může hradit zdravotní pojišťovna, pokud s ní má porodní asistentka na tento výkon uzavřenou smlouvu a pokud vám tento výkon indikuje lékař gynekolog-porodník.

Napište nám o své zkušenosti s porodní asistentkou.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 0

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - leden až listopad 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě - ke stažení

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe - zašleme zdarma - jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články.

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství, květen 2017

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Děkujeme za vaši podporu

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství