Aperio

Koučování - jak vám může pomoci při zavádění work-life balance?

Autorka: Jolana Fořtová

Koučování - jak vám může pomoci?

Koučování, jednoduše řečeno, vám může pomoci provést lidi změnou. A to nejen klíčové osoby na změnu připravit, ale i pomoci proces zrealizovat.

Koučování se zaměřuje na lidi, kterých se proces týká a poskytuje jim podporu. A protože lidi nejsou stroje, které lze poměrně předvídatelně opravit, zaměřuje se koučování v kontextu firemní zakázky na řešení individuálních potřeb jednotlivců a týmů.

Dobrou zprávou je, že zavedení nástrojů work-life balance je změna jako každá jiná a i když se lidé s nastávající změnou zcela přirozeně obávají ztráty jistoty, řadu změn již ve svém životě zvládli a vyřešili. Jakákoli firemní změna lidi znejisťuje, protože jsou nuceni opustit staré známé postupy a vydat se do nejistoty zavádění nových firemních procesů, struktury či organizace.

Právě vykročení do nejistoty nových postupů bývá často nejobtížnější fází celého procesu změny. U projektů zaměřených na podporu rovných příležitostí žen a mužů, work-life balance, nebo programů podporující diverzitu, může být požadovaná změna a z ní plynoucí osobní nejistota značná, protože  souvisí s celospolečenskými stereotypy a osobními postoji jednotlivců a jde o poměrně revoluční typ změny.

Jednou z forem koučování je individuální práce se zaměstnanci, kteří mají zavádění změn realizovat. Klienti - manažeři a manažerky - často v této situaci potřebují mluvit a rozvažovat o svých postojích a hledají, jak se smysluplně k celé věci postavit. Bývají pod tlakem vedení, firemní změna je jim zkrátka nařízena "seshora", aniž by se jich někdo zeptal, co i o tom myslí, o souhlasu nemluvě. Podotýkám, že se nejedná jen o témata související s work-life balance, ale o jakékoli velké pracovní změny obecně.

Podstatné je, že kouč musí být nezaujatý a nestranný. Nebude vás tedy při koučování přesvědčovat, že požadované změny jsou pro vás to pravé ořechové, nebude vám radit a říkat co máte dělat.  Díky koučově nezaujatému postoji můžete zkrátka mluvit o čem potřebujete (a souvisí to samozřejmě s projektem). Koučování navíc jde dál v tom, že nabízí jiné pohledy na obtížnou situaci a hledá řešení vyhovující koučovanému manažerovi i firmě. To vše s respektem k jedinečnosti každého člověka, jeho názorům a přístupu.

A co že to tedy kouč tak zázračného dělá, že to pak funguje? Tak jako jiný specialista používá své profesionální nástroje, techniky vedení rozhovorů, díky kterým si klienti hledají vlastní cestu ke změně a požadavkům firmy. V praxi to vypadá tak, že kouč vede poradenské rozhovory se zaměstnanci, kterým zadavatel koučování objedná.

Další osvědčenou variantou je koučování celého týmu. Jde o soubor specifických postupů, které umožňují týmu zefektivnit práci. Tehdy kouč pracuje s celým týmem, řeší jeho potřeby s ohledem na potřeby jednotlivých členů. Vše, tak jako v individuálním koučování, v kontextu požadavků firmy a projektu.

Představte si dobře fungující tým třeba jako automobil, se kterým jste spokojeni. Novým týmům na začátku často dlouho trvá, než se nastartují, rozjedou a naberou požadovanou rychlost. Fungující týmy se čas od času dostávají do situace, kdy potřebují doplnit pohon, něco opravit, výkonnost týmu klesá a vázne spolupráce. Všechny tyto situace jsou pro koučování vhodné. Zvláště efektivní pak bývá spolupráce na začátku projektu, koučování pomáhá mimo jiné vytvořit strukturu celého projektu, určit priority, reálné cíle, popsat týmu jeho další práci. Opět tak, že maximálně využívá znalosti, možnosti a kompetence členů týmu i všechny dostupné zdroje.

Jak vypadá spolupráce při externím koučování?

První nezávazné setkání zadavatele a kouče je "oťukávací". Tak jako v jiných setkáních je o poptávce a nabídce, potřebách a možnostech jejich naplnění. Obě strany hledají profesionální, ale i lidskou shodu. Kouč vysvětluje, jak pracuje, poskytuje zadavateli či koučovanému klientovi všechny informace, které ho zajímají. Sám zjišťuje, zda mu zadavatelova poptávka vyhovuje a může jí naplnit. Důležité je, aby se s koučem seznámili i koučovaní zaměstnanci a zaměstnankyně, protože právě pro ně je podstatné, aby jim kouč sedl i jako člověk, aby věděli, že mu mohou důvěřovat a budou se s ním cítit bezpečně.

Pokud se shodnou, že chtějí a mohou spolupracovat, následuje fáze vydefinování kontraktu a zakázky se zadavatelem. Kouč i koučovaní manažeři a manažerky či týmy zkrátka potřebují co nejpřesnější zadání, pokud je kontrakt dobře stanovený, šetří další práci všem zúčastněným, jejich čas a zadavatelovy peníze.

Po té může již začít vlastní koučování. Rozsah, frekvence a forma jsou součástí předchozího kontraktu se zadavatelem, vychází z jeho možností a potřeb. Koučujeme jednotlivé zaměstnance nebo celý tým, individuální rozhovory bývají hodinové a může jich být několik v průběhu například 2 – 3 měsíců, je to opět dle individuálních potřeb. Koučování týmu může být efektivní již po dvou setkáních, pro jedno je potřeba větší časový prostor, přibližně 4 – 6 hodin.

Kontrola výsledků a výstupů koučování je opět řešena již při úvodním kontraktu se zadavatelem.

Je vhodné interní nebo externí koučování?

Obě varianty koučování mají své výhody i nevýhody. Poměrně často se setkávám s tím, že ve společnostech se pod termínem koučování provádí spíše trénink, hodnocení a další činnosti zvyšující výkonost zaměstnanců a zaměstnankyň. Pro změny postojů a realizaci velkých změn je potřeba, aby koučové ovládali pokročilé postupy koučování, vedli čistě koučovací, poradenské rozhovory, dokázali pracovat na individuálním cíli koučovaného manažera v kontextu firemní zakázky, zvládali koncepty práce s nemotivovaným klientem a uměli efektivně pracovat s týmem.  Interní koučové by sami měli mít možnost vyjádřit se, zda jsou schopni požadovanou zakázku naplnit. Pokud ne, je řešením externí koučování.

"Důležité je, aby se s koučem seznámili i koučovaní zaměstnanci a zaměstnankyně, protože právě pro ně je podstatné, aby jim kouč 'sedl', aby věděli, zda mu mohou důvěřovat a budou se s ním cítit bezpečně."


O autorce

 

Jolana Fořtová

Věnuje se externímu koučování a lektorské činnosti pro společnosti ve firemním a neziskovém sektoru (O2 Telefonica, a. s., Vodafone, a. s., Raiffeisenbank, a. s., Komerční banka, a. s., Tyflocentrum, o. s., APERIO, o. s. a další). Zaměřuje se na systemický přístup v koučování. Absolvovala PedF UK, Výcvik v systemickém koučování a supervizi v IKOS Praha a řadu dalších dlouhodobých rozvojových programů, pracovala jako projektová manažerka a trenérka komunikace.


Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ