Aperio

Management mateřské a rodičovské dovolené

Aneb co udělat lépe, aby rodiče nebyli přítěží při svém návratu

Mateřská dovolená se čerpá v souvislosti s narozením dítěte a trvá 28 týdnů (37 v případě narození více než jednoho dítěte). Na mateřskou dovolenou nastupuje těhotná žena 6 – 8 týdnů před termínem porodu, a pak matka nebo otec volí mezi variantami rodičovské dovolené na 2, 3 nebo čtyři roky. Rodičovskou dovolenou mohou čerpat také rodiče, kteří adoptovali dítě nebo jej převzali do pěstounské péče. Tolik obecně k mechanismu odchodu na MD/RD.

Podle zkušeností, které získalo APERIO během genderových auditů zaměstnavatelů, je právě rodičovská dovolená největším oříškem ve firemní praxi. Pokud si zaměstnankyně zvolí průměrnou variantu tří let, zavřou se za ní na tuto dobu dveře a zaměstnavatel na ni pomalu zapomene. O to větší je jeho? její? obou? překvapení po jejím návratu. Představme si také relativně častou variantu, že žena po dvou letech rodičovské opět otěhotní a ve výsledku je doma čtyři až pět let. Při návratu po takto dlouhé době je pravděpodobné, že ačkoliv žena získala nové kompetence díky svému mateřství, ztratila řadu znalostí, pracovních kompetencí a návyků a pravděpodobně i přehled o oboru. Tak co s takovou ženou? Výpověď z organizačních důvodů nemusí být nejvhodnějším řešením, ačkoli řada zaměstnavatelů tak postupuje: zaměstnankyně je nositelkou nezanedbatelného know-how a firma do jejího zaškolení před rodičovskou dovolenou obvykle investovala.

Podle dlouhodobých statistik ČSÚ se v České republice vrací pouhých 50 % žen zpět ke svému zaměstnavateli. Při tak nízkém návratu žen z mateřské nebo rodičovské dovolené ale dochází ke ztrátě pro společnost a ztráta se dá vyčíslit: 1) Po dobu MD a RD do tří let je zaměstnavatel povinen držet pracovní místo. 2) Pokud se zaměstnavatel nedokáže se ženou dohodnout o návratu, musí počítat s odstupným podle zákona. 3) Ženy - obecněji rodiče – pokud jim jsou nastaveny lepší pracovní podmínky pro možnost harmonizovat rodinu s prací, jsou prokazatelně výkonnějšími zaměstnanci a jsou loajálnější. 4) Mateřství nebo rodičovství obohacuje člověka o další kompetence, například lepší osobní time management.

Nezastíráme, že návrat rodičů není lehkou záležitostí. Proto jsme pro vás připravili pár tipů na úspěšný návrat zpět do zaměstnání.

1. Osobní plán návratu

Před nástupem na mateřskou dovolenou se osvědčuje vypracovat Plán návratu do zaměstnání. Je jisté, že Plán se může změnit, což se u plánů stává, ale přesto je jak pro matku, tak pro zaměstnavatele dobrým nástrojem, který umožňuje udržet přehled o ženách na MD/RD. Plán návratu v ideálním případě vypracují společně zaměstnankyně, její nadřízená/ý a HR oddělení. Jeho forma je různá a často se Plán návratu stává dodatkem k pracovní smlouvě.

V Plánu návratu se můžou strany dohodnout například na povinném vzdělávání před nástupem, harmonogramu setkání a vyhodnocování již dohodnutých milníků, například ve formě pravidelných půlročních setkání.

2. Možnosti zapojení do práce během RD/MD

Život většiny firem se řídí pravidelnými cykly, kdy se hromadí úkoly a kapacita lidí nestačí. V tuto chvíli firmy mohou zvažovat, zda nepřijmou nárazově brigádníky/brigádnice. Další možností je oslovení matek /otců/ na RD/MD, kteří svoji práci dobře znají a pokud o termínu vědí, mohou si uzpůsobit vše potřebné k tomu, aby mohli spolupracovat a pomoci firmě. Výhodou pak je, že tak rychle neztrácí přehled o oboru. Jedinou podmínkou je, že příležitostné práce u zaměstnavatele nesmí být stejného druhu, jako je řádná pracovní smlouva. Vhodné typické práce jsou například marketingové průzkumy, účetní uzávěrky, přípravy nových strategií, organizační pomoc při firemních akcích atp.

3. Komunikace, komunikace, komunikace

Ve firemním prostředí se také osvědčuje pravidelná (ale nikoliv nadbytečná) komunikace s rodiči na RD/MD. Možností je celá řada, od zasílání firemních newsletterů přes přístup k internímu informačnímu systému, osobní nebo telefonický kontakt, jednoduše jakákoliv podpora sociálních kontaktů s firmou – např. účast na firemních setkáních, sportovních nebo společenských akcích.

4. Poslední půlrok před koncem RD je důležitý!

Půl roku před plánovaným návratem je vhodné připravit zaměstnankyni na návrat zpět. Ženy, které byly na tříleté či delší rodičovské dovolené, je dobré začít připravovat na rychlé zapojení do pracovních povinností. Tato doba je ideální pro obnovení pracovních kompetencí a získání přehledu o oboru. Dnešní svět se rychle vyvíjí, a kromě obnovení předchozích znalostí je třeba načerpat i nové. Ženy by v tuto dobu měly být pozvány na schůzku s vedoucím i HR manažerem a podle potřeb připravit „studijní plán" pro návrat. Studium by mělo být pestré a motivační a mělo by sahat od měkkých dovedností přes informační bloky, až po dovednosti, jak sladit práci a rodinu.  Příprava nemusí být nijak intenzivní, myšlenkou je to, aby matka byla motivována pro návrat a připravená efektivně zvládnout práci bez výčitek, že zanedbává rodinu. Připravit studijní blok pro rodiče je sice napoprvé náročným úkolem, ale v rámci firem se dá vytvořit takový harmonogram, který vyhovuje větší skupině matek. Pro vzdělávání je možné využít i znalosti a dovednosti starších zaměstnanců a vytvořit z nich kouče nebo mentory pro rodiče. Další možností je „přeučení" žen na jinou práci ve firmě.

5. Úprava pracovních podmínek

Podle našich zkušeností je dobré zvážit možnosti flexibilních úvazků a režimů pro rodiče s malými dětmi v okamžiku návratu, možnosti benefitů, které mohou čerpat i rodiče atd. Ideální je předem se sejít a případně upravit smlouvy, zařazení, vypracovat flexi režim a podobně. V rámci této schůzky už je vhodné připravit administrativní náležitosti, pracovní místo, seznámení se s kolegy a kolegyněmi, obnovit si informace o pracovních postupech atd.. Navíc žena (rodič) se může vrátit z rodičovské dovolené dřív, než dočerpá rodičovský příspěvek, v tuto chvíli je flexibilní úvazek jednou z nejvhodnějších forem.

Závěrem

Představili jsme vám ideální postup v případě návratu matek z mateřské a rodičovské dovolené. Samozřejmě stává se, že někdy návrat není možný a firma ženu nemůže přijmout. Pak doporučujeme dodržet citlivý přístup: ženy v době rodičovské dovolené snadno ztrácejí sebevědomí a důvěru ve svou uplatnitelnost v zaměstnání, a to i přes fakt, že jsou úspěšnými matkami. U velkých firem je dobré zvážit možnosti outplacementu a ženy (rodiče), stejně jako ostatní propouštěné zaměstnance, zařazovat do těchto programů.

Uvědomujeme si, že podobný přístup je náročný na lidské zdroje a kapacity, nicméně se několikanásobně vrátí ve formě pozitivní image firmy v očích veřejnosti, vděčnosti a ocenění nejen ze strany zaměstnanců, ale i rodičů, kteří se nevrátí. Podnik podporující rodinu je atraktivním zaměstnavatelem.


Pro více informací k tématu a ke službám naší organizace se obraťte na:

T:  + 420 222 364 083
M: + 420 736 483 368
E:  petra.kubalkova@aperio.cz
I:   www.aperio.cz

Zpracovala:  Petra Kubálková, manažerka služeb pro zaměstnavatele
Zdrojové dokumenty www.aperio.cz

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ