Aperio

Volbu délky pobírání rodičovského příspěvku může provést i otec dítěte

Dotaz:

Slyšela jsem, že je možné, aby volbu délky pobírání rodičovského příspěvku (RP) provedl otec dítěte. Já (matka dítěte) nemám nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), tudíž bych musela volit čtyřletou variantu RP.  Ta mi však nevyhovuje. Jak postupovat, abychom mohli zvolit jinou délku pobírání RP?

Odpověď:

Ano, je to možné.  V případě, kdy matce nevznikl nárok na PPM, bude od narození dítěte pobírat RP ve výši 7600 Kč. Kdyby zůstala u čtyřleté varianty RP, pobírala by tuto částku do 9 měsíců věku dítěte a od 10. měsíce do 4 let věku dítěte 3 800 Kč. Volbu délky pobírání RP však může provést otec dítěte (manžel matky dítěte). Musí mu ovšem vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Na PPM má nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Musí s matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Tuto dohodu lze uzavřít nejdříve od 7. týdne po porodu. V dohodě musí být uveden den porodu a den, od kterého bude muž o dítě pečovat. Dohoda musí obsahovat podpisy obou rodičů. Podpis matky na dohodě musí být úředně ověřen (notář, obecní úřad aj.) nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění (správa sociálního zabezpečení). Pro tuto dohodu neexistuje formulář, tj. sepíšete si ji sami. Je nutné přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte.

Formálně může dohoda vypadat takto:

Já, níže podepsaná (jméno matky), narozena (datum narození matky), bytem (adresa matky), předávám své dítě (jméno dítěte), narozené dne (datum narození dítěte), do péče jeho otce (jméno otce), narozeného (datum narození otce), bytem (adresa otce). Otec převezme dítě do péče dne (datum převzetí).

V (místo) dne (datum)

Podpis obou rodičů

Dohoda se uzavírá do budoucna, nejdříve v den, kdy je dítě do péče předáno. Dohodu nelze uzavřít zpětně. Den převzetí dítěte do péče nesmí předcházet dni ověření podpisu matky.

Podpůrčí doba, po kterou otec může pobírat PPM, činí 22 týdnů, otec ji však nemusí vyčerpat celou, pro potřebu volby postačí 1 kalendářní den, např. 1 den o víkendu. V takovém případě (tj. převezme dítě do péče v den pracovního volna) otec nemusí zaměstnavatele žádat o poskytnutí rodičovské dovolené.

Pojištěnec, tj. otec dítěte, musí splnit podmínky pro nárok na dávku PPM v době pojištění. Musí být účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před dnem nástupu na PPM nebo v ochranné lhůtě, která činí 7 dní. V době pobírání PPM nesmí vykonávat práci v zaměstnání a pobírat z tohoto zaměstnání příjem.

Je-li nárok na PPM uplatňován z nemocenského pojištění OSVČ, pak musí být splněna ještě podmínka účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce před nástupem na PPM.

O PPM se žádá u zaměstnavatele podáním žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. Výše uvedená dohoda se k žádosti přikládá. Vznik nároku na PPM potvrdí na „Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“ správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla zaměstnavatele nebo mzdové účtárny, popř. ta správa sociálního zabezpečení, kde je vedena OSVČ. Tím, že vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může otec učinit volbu dvou či tříleté varianty rodičovského příspěvku.

Dvouletá varianta čerpání rodičovského příspěvku – následuje po PPM; příspěvek je pobírán ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte. O tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;

Tříletá varianta čerpání – následuje po PPM a výše příspěvku je v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte.

Otec se musí s matkou na rodičovském příspěvku vystřídat, tj. podat žádost o rodičovský příspěvek a následně může provést volbu varianty délky jeho pobírání ve stanovené lhůtě.

Pokud chcete zvolit dvouletou variantu (tzv. rychlejší), je třeba nutné volbu provést do konce druhého kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů života.

Pokud chcete zvolit tříletou variantu (tzv. klasickou), je nutné tuto volbu provést do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 9 měsíců.

Po provedení volby může RP pobírat nadále otec anebo matka – zvolená varianta platí i pro ni. RP však může pobírat vždy jen jeden z rodičů!

To, že jeden z rodičů pobírá PPM, je třeba oznámit a výši doložit příslušnému úřadu státní sociální podpory. Pak vzniká nárok v kalendářním měsíci na rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi výší rodičovského příspěvku a peněžitou pomocí v mateřství. Potřebné formuláře obdržíte na úřadu státní sociální podpory nebo je v elektronické podobě naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 14

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.