Aperio

Lidé jsou to nejcennější, co máte.

04.08.2016 | #práce a rodina

Jak si udržet nejlepší zaměstnance a zaměstnankyně?

Peníze nejsou všechno. Spokojenost lidí na manažerských i řadových pozicích může být nejsilnějším motorem vašeho podnikání. Aperio vám ukáže cestu, kterou již objevili jiní, nebo doporučí opatření na míru.

NAŠE NABÍDKA PRO ZAMĚSTNAVATELE

Školení, vzdělávání, poradenství

Na základě poptávky vám připravíme program interního vzdělávání pro vedoucí i řadové zaměstnance a zaměstnankyně. Školení je připravováno vždy s ohledem na cílovou skupinu a žádoucí cíl. Ideální velikost skupiny je obvykle do 15 osob. Spolupracujeme se zkušenými lektorkami a lektory.

K tématům souvisejícím s rovnými příležitostmi a prorodinnou politikou zaměstnavatele vám zprostředkujeme také jednorázové nebo pravidelné konzultace s našimi expertkami a experty.

Příklady témat školení

  • slaďování pracovního a rodinného života
  • flexibilní pracovní režimy
  • management mateřské a rodičovské dovolené
  • jak vybrat vhodná prorodinná opatření
  • jak podpořit diverzitu v manažerských týmech
  • přínos rovných příležitostí pro úspěšnost organizace

     

 

Workshopy, konference a výměny zkušeností

Aperio spolupracuje na přípravě a organizaci workshopů a konferencí, kde zaměstnavatelé mohou prezentovat své úspěchy v oblasti rovných příležitostí ve firemním prostředí, slaďování rodinného a pracovního života či CSR aktivit.

Učíme se od úspěšných a věříme, že sdílením zkušeností podpoříme další zaměstnavatele při prosazování work-life balance a společensky odpovědného chování v České republice.

 

      

 

Genderový audit

Genderový audit pomáhá identifikovat nevyužité personální a znalostní lidské zdroje skryté uvnitř firmy, které se ztrácí díky nedostatečnému uplatňování rovných příležitostí žen a mužů. Genderový audit není kontrola, ale specifický pohled do procesů a fungování firmy a to jak směrem k vlastním lidem, tak navenek k zákazníkům a zákaznicím. Výstupy auditu jsou použity pro zpracování návrhu konkrétních změn. Audit je prováděn za použití metodiky genderového auditu, první svého druhu v ČR, kterou APERIO vytvořilo ze zahraničních příkladů a zkušeností a aplikovalo na české prostředí.

Audit se skládá z několika po sobě následcích procesů, kterými jsou např. analýza dokumentů; skupinové diskuse nebo rozhovory s vedoucími osobami. Oblastí řešení je personální politika, firemní kultura a poptávka nebo využívání možností slaďování práce a osobního života, aj.

Plán rovnosti

Umíme zpracovat plán rovnosti šitý na míru zaměstnavateli. Plán vychází z metodiky vytvořené ve spolupráci se švédskými partnery. V optimálním případě příprava plánu navazuje na genderový audit, jsme však schopni pomoci také při řešení konkrétního cíle, např. při zavádění flexibilních forem práce nebo při řešení firemní kultury, která podporuje rovné příležitosti žen a mužů. APERIO umí vypracovat návrh strategie prosazování genderové rovnosti ve firmě a návrh akčního plánu na jeden rok. Poskytujeme i následný coaching při testování a zavádění doporučených změn a podporu při vyjednávání s vedením firmy.

Podpora při prosazování rovných příležitostí u vás 

Videa, grafy, články a myšlenkové mapy o přínosech a implementaci rovných příležitostí
najdete na stránkách Zdravá firma. Čísla, příklady dobré praxe a zkušenosti z jiných firem, prakticky zpracované na podporu HR, vám pomohou při prosazování změn ve vaší organizaci. Ukažte, v čem přesně bude přínos pro vaší firmu a kolik tím ušetříte.
Začít není nikdy pozdě.

 

 

 

ZAJÍMÁ VÁS TÉMA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ?

Objevte další články na toto téma

Rádi byste zlepšili podmínky i u vás na pracovišti? Máte zájem o spolupráci? 

 

Kontaktujte nás:

Miloslava Kramná
projektová manažerka
miloslava.kramna@aperio.cz

+420 739 062 011

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ