Aperio

Rovné příležitosti ve firemní praxi

Závěry a doporučení pro HR oddělení firem

Téma: genderově citlivý jazyk

Vliv genderově citlivého jazyka je významný nejen při náboru pracovních sil, ale např. i při popisu pracovních pozic (job description). Všichni myslíme v jazyce, který je tzv. hodnotově zatížený a označování manažerských nebo odborných pozic jen v generickém maskulinu (výlučné užití jen mužského rodu) vede k podvědomé úvaze, že na tyto pozice se „hodí" lépe muži a ženy spíše na asistentské (pomáhající) pracovní pozice.

Téma: Slaďování práce a osobního života

Při zavádění alternativních (flexibilní) pracovní ch úvazků (přehled viz dopolední blok) je potřeba mít na zřeteli, že každá forma má svá pozitiva, ale i negativa. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva zazněla tato: více možnosti skloubit práci a soukromý život, nižší náklady firmy (např. na provoz či office space, doba krátkodobé nemoci), vzrůstající loajalita a spokojenost zaměstnaných. Naopak mezi nejčastěji zmiňovaná negativa byla řazena: často nejasná legislativa (např. pracovní úrazy), náročnost na pracovní a osobní sebekázeň a psychohygienu a dle daného typu úvazku či formy byla problematicky hodnocena i nemožnost akutního nasazení takto pracujících.

 1. Je proto nutné posoudit jaká forma flexibilní formy práce je pro danou pozici vhodná, žádná z nich není univerzálně platná pro všechny pracovní pozice, i když pro každou firemní pozici (např. i ve výrobě) je možné některou formu zvolit. Zjistěte si však potřeby vašich pracovníků a pracovnic, ať nenabízíte něco, oč nemusí být u samotných beneficiantů zájem.
 2. Pozor prosím na to, aby flexibilní formy práce nebyly spojovány jen s tím, že jsou nabízeny/jsou vhodné jen pro ženy- matky. Flexibilní formy práce jsou pro všechny bez ohledu na jeho/její důvody, a aktuálnější jsou i například se stárnutím populace, kdy může narůstat potřeba a nutnost zaopatřit nemocné rodiče.
 3. Alternativní pracovní úvazky nejsou benefitem! Jsou jen jinou formou než 8 hodinovým pracovním setrváním na jednom pracovním místě.
 4. Flexibilitu můžeme mít A: časovou (např. zkrácený pracovní úvazek); B: místa (např. práce z domova); C: organizace práce (např. konto pracovní doby).

Nápomocné webové stránky:
„Sekce HR point na webových stránkách o.s. APERIO"
www.aperio.cz/11/hr-point
„Gender management"
http://management.gendernora.cz/index.php?page=howtos
„Alternativní formy zaměstnávání"
http://hronline.lidske-zdroje.org/cs/at-hrforum-archiv/?componentName=Casopis&componentId=4b2b5e9f1500d4.80547313&method=detailCasopisAtHRForum

Téma: Management mateřské/rodičovské dovolené (RD)

Náklady na nalezení „zástupu" po dobu RD jsou značné. Navíc bez kontaktu s pracovním prostředím dojde k (částečné) ztrátě odbornosti i pracovních návyků, je proto jen v zájmu firmy, aby se svými „matkami" komunikovala během jejich dočasné nepřítomnosti. Příchod dítěte není pro společnost ani pro firmu pohroma (spíš jen mírná lapálie pro HR oddělení ;)). Pokud k této události budete přistupovat pozitivně, budete ji i snáze řešit. Ve všech zmiňovaných případech je míč na straně zaměstnavatele!

 1. Komunikujte, zvěte je nejen na večírky, ale i nabízejte možnost dalšího vzdělávání např. formou e-learningů. V ideálním případě je postupně už během RD navázána pracovní spolupráce tak, že se žena (muž) pozvolna zařazují zpět do plného pracovního procesu. Aktivní musí být více zaměstnavatel.
 2. Firma nemá jediného otce na RD! Navrhuji nejlépe nějakou pozitivní formou motivovat zaměstnané muže- otce k tomu, aby (alespoň dva) na RD nastoupili. Je nutné tuto bariéru překročit nejlépe pozitivním příkladem. Oceňte nejen zaměstnaného otce, ale motivujte i svůj management na všech úrovních. Toto se velmi osvědčilo v jiných firmách.
 3. Přínosnost zavedení firemní školky není úplně jednoznačná. V současnosti firmy spíše ve svých benefitech nabízejí příspěvky na hlídání dětí (tzv. babysitting) anebo nabízejí možnost delšího volna (např. až 1 měsíc) pro otce právě narozených dětí.

Nápomocné webové stránky:
„Mateřská a rodičovská dovolená a systém zařízení péče o děti v Německu"
http://www.rovneprilezitosti.cz/admin/upload/0a348316d1/2d11c3a18e.pdf
„Firemním školkám se blýská na lepší časy"
http://www.prace-jinak.cz/tipy-a-triky/381/firemnim-skolkam-se-blyska-na-lepsi-casy.html

Téma: Benefity

Tomuto tématu byla věnována samostaná powerpointová prezentace, kterou účastníce a účastníci dostali k dispozici.

Nápomocné webové stránky:
„Váš profesionální průvodce světem zaměstnaneckých benefitů"
http://hrguru.cz/

Téma: Závěrečná doporučení pro HR oddělení jak na WORK-LIFE BALANCE PROGRAMY

 1. získávejte informace, analyzujte (zjistěte si, oč mají vaši zaměstnaní zájem, jaké mají potřeby?)
 2. hledejte spojitost (vneste genderové téma do programu, který již existuje, nebojte se, jde to!)
 3. buďte aktivní v nabídce (míč je vždy na straně zaměstnavatele, tak jím aktivně hrajte!)
 4. komunikujte se zaměstnanými (získávejte zpětnou vazbu a dbejte, ať jsou vámi nabízené programy/akce dostupné všem zaměstnaným, ať se dozvědí, co pro ně děláte! ... a pro všechny!)
 5. medializujte aktivity (vaše firma má možnost ovlivnit situaci v celém kraji, staňte se v této oblasti lídry!)

 

Seminář připravila nezisková organizace APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství

Závěry a doporučení z workshopu jsou ve formátu PDF ke stažení ZDE (velikost 164 KB).

 

Operační program Praha - Adaptabilita      
(podrobné informace zde)

loga OPPA


Evropský sociální fond
Praha & EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ