Aperio

Deset kroků k Work & Life Balance

Výstup z workshopu Strategická vize Workplace, 8. 10. 2010

Následující text je kuchařkou pro úspěšné zahájení programu Work & Life Balance ve firmách a organizacích. Text „Deset kroků" vypracovala organizace APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství na základě svých zkušeností z firemní praxe. Přejeme mnoho úspěchů při zavádění programů!

1. Vytvoření pracovní skupiny

Program WLB je náročným úkolem. Prvním krokem by proto mělo být vytvoření pracovní skupiny, která bude program připravovat a implementovat. Je důležité, aby na přípravě programu spolupracovali lidé, kteří mají přístup k rozhodovacím pozicím a důležitým oblastem, například oddělení HR, oddělení komunikace a marketingu, oddělení vzdělávání zaměstnanců/kyň a hlavně vedení firmy.

2. Data, data, data

Druhým krokem je zjištění situace. Pro to, abyste byli úspěšní, musíte vědět, pro kolik lidí program připravujete, kdo a jaké možnosti by mohl využívat, jaké formy jsou nejvhodnější pro provoz firmy. Ptejte se svých zaměstnanců a zaměstnankyň, ptejte se svých evidencí a databází, udělejte zaměstnanecký průzkum.

3. Rozhlédněte se kolem sebe a inspirujte se

Jako třetí krok doporučujeme podívat se, jaké programy již existují u vaší konkurence a zjistit, co funguje a co bylo zamítnuto, třeba proto, že nástroj byl příliš drahý, nevhodný anebo neoblíbený. Pro příklady dobré praxe nemusíte chodit daleko, ve vašem okolí určitě existuje poradenská organizace, která má zkušenosti se zaváděním WLB. Můžete využít zkušenosti neziskových organizací a přizvat je jako partnery do projektu. Nezapomeňte také, že program WLB není vhodný pouze pro rodiče předškolních a školních dětí, ale i pro ty zaměstnance a zaměstnankyně, kteří potřebují pečovat o své rodiče či blízké nebo jenom mají rádi svoje koníčky.

4. Náklady a zisky

Spočítejte si, kolik vás to bude stát. Spočítejte si také, kolik zisků vám přinese úspěšně zapojený zaměstnanec/kyně po svém návratu (např. po rodičovské dovolené). Odhalte všechny náklady a zisky. Připravte si strategii pro komunikaci a implementaci programu WLB.

5. Získejte podporu vedení

V pracovní skupině již máte alespoň jednoho člena/členku vedení, teď je důležité přesvědčit i ostatní. Už máte připravený program, vybrány vhodné nástroje slaďování a spočítané náklady a zisky. Teď vás čeká jeden z nejtěžších úkolů - přesvědčit vedení, že slaďovat je pro firmu přínosem.

6. Co je psáno, to je dáno

Program WLB nesmí viset ve vzduchoprázdnu, proto jej zapracujte do směrnic a pracovních manuálů.

7. Naučte klíčové manažery a manažerky pracovat s programem WLB

Právě jste úspěšně vytvořili program, o kterém víte, že je přínosem pro firmu a se kterým vedení souhlasí, ale co když ho nikdo nepoužije? Proto je důležité sejít se klíčovými osobami (vedoucí manažeři/ky, regionální manažeři/ky atd.) a vysvětlit jim, proč byl program připraven, jaké nové možnosti program přináší, kde je zakotven v politice firmy a jakými pravidly se řídí. Zde je důležité, aby klíčové osoby byly srozuměny s možností sladění pracovního a soukromého života pro všechny.

8. Představte program WLB svým zaměstnancům a zaměstnankyním

Ve vhodnou chvíli spusťte kampaň ve firmě. Cílem kampaně je, aby všichni věděli, jaké možnosti firma nově nabízí. Najděte vhodný termín (např. u příležitosti výročí založení firmy) a co největšímu množství svých zaměstnanců/kyň program WLB představte.

9. Zkontaktujte rodiče, kteří jsou na rodičovské dovolené

Určitě už máte zaměstnance/kyně, kteří jsou na rodičovské dovolené, nezapomeňte jim zavolat, setkat se s nimi a představit jim nové možnosti, které firma nabízí a domluvit se s nimi, které nástroje využijí.

10. Příklady táhnou, zveřejňujte osobní příběhy zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří díky programu WLB žijí spokojenější život ve vaší firmě!

Nezapomeňte, že v každém newsletteru vždy zbývá kousek místa, kam se vejde medailonek spokojeného zaměstnance nebo zaměstnankyně. A když se vám podaří na vánočním večírku, že po firmě běhá spousta malých capartů, uspěli jste!

Zpracovala: Petra Kubálková, manažerka služeb pro zaměstnavatele

Deset kroků k Work & Life Balance ve formátu PDF je ke stažení ZDE (594 KB).

 

Pro více informací k tématu a ke službám naší organizace se obraťte na:

T: + 420 222 364 083
M: + 420 736 483 368
E: aperio@aperio.cz
I: www.aperio.cz

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ