Aperio

Výhody work-life-balance opatření nejsou určeny jen zaměstnaným

Německá organizace Work and Life umí spočítat, kolik proděláte bez firemní prorodinné politiky

Elena de Graat a Astrid G. Lethert jsou německé výzkumnice, které pochopily, že manažeři stojí nohama na zemi a chtějí „prachy na dřevo". Nestačí jim o potřebě prorodinné firemní politiky (work-life-balance) mluvit jenom jako o bezvadné věci, která snižuje stres. Zajímá je, jaký finanční zisk to firmě přinese. A dámy z organizace Work and Life to umějí spočítat.

Elena de Graat a Astrid G. Lethert

Žijeme v České republice, ne v Německu. Dovedu si představit řadu zaměstnavatelů, kteří si říkají: „Snažím se ze všech sil udržet v době krize všechna pracovní místa, ale moji zaměstnanci si teď ještě vymysleli, že chtějí nějaké work-life-balance (dále jen WLB) benefity. A co můj rodinný život?" Jak by zněla vaše nejjednodušší odpověď?

Snažit se ze všech sil vyžaduje být v kondici psychické i fyzické. Pokud se mně osobně nedaří udržet rovnováhu mezi rodinným a pracovním životem, dříve nebo později přijde pád. „Čím raději pro vás pracují vaši zaměstnanci, tím hůře se cítí konkurence."

Možná si zaměstnavatelé často myslí, že WLB znamená utratit hromadu peněz na podporu zaměstnanců v každé složité osobní situaci. Můžete vysvětlit, co nepatří do WLB?

Výhody WLB samozřejmě nejsou určeny jen zaměstnancům. Sám zaměstnavatel se musí cítit osobně dobře. V našem pojetí jde o to, že si zaměstnavatel uvědomuje a počítá s potřebami svých lidí a upřímně se snaží, aby jim v práci bylo dobře. Což neznamená vždy nějaké ohromné finanční náklady, ale velice často pomůžou jednoduchá a levná opatření. Ale vše, co se týká WLB je individuální a rozhodně neplatí jeden recept pro všechny. WLB má mnoho podob.

Podle statistiky je v Německu pouze 13% plně angažovaných zaměstnanců, zatímco 20% je zcela demotivováno. To způsobuje celkovou ekonomickou ztrátu 10 miliard Euro ročně. Jako důvod respondenti uváděli nezájem nadřízených o potřeby svých zaměstnanců, nejasné pracovní požadavky a špatné HR firemní strategie. *

Jaká opatření vedou ke zlepšení WLB?

Nejdůležitější ze všech je flexibilní pracovní doba. Pokud je to možné, práce na telefonu (teleworking) nebo práce z domova je výhodná pro obě strany... Existuje řada dalších nástrojů, ale vždy platí, že pokud jejich zavedení nepodporuje vedení na všech úrovních, nikdy se nestanou přirozenou součástí firemní kultury. Takže nezapomeňte zapojit celé vedení stejně jako i odbory.

Časy se mění. Co nového by měli manažeři vědět o WLB po dvou letech krize?

Během krize se lidé děsili, že přijdou o práci. Mnoho rodin se ocitlo v situaci, kdy jeden z partnerů ztratil zaměstnání a tíha rodinného rozpočtu zůstala na druhém z nich. To je velmi stresující pro celý rodinný život.

Nástroje na zavedení firemní WLB přesto zůstávají stejné, ale k jejich naplnění je potřeba otevřená atmosféra, v níž se nadřízený skutečně snaží najít individuální řešení, pokud je třeba.

V Německu nabízí 77% firem práci na částečný úvazek. Ve Velké Británii, Nizozemsku nebo Rakousku tak pracuje až třetina lidí, u nás je to pouhých 5%. Větší zájem o něj mají ženy, především ty, které se vracejí do práce po mateřské dovolené a potřebují sladit rodinný život s pracovním.

„Nová ekonomika" prý přináší nové způsoby uspořádání pracovního a osobního času. Nadále už nebude striktně oddělen. Co nového to znamená pro WLB?

Ano, je možné, že bude přibývat flexibilních pracovních míst. Zároveň roste požadavek téměř trvalé dostupnosti. Pro WLB je to výzva i ohrožení zároveň. Velkou roli hraje vzájemný respekt a firemní kultura, aby bylo možné dosáhnout oboustranné spokojenosti.

Pro výkon mnoha zaměstnání už nebude nutné být přítomen v kanceláři. Mobily a e-mail fungují všude, také není problém se připojit na firemní interní data. Ale byla by chyba, kdyby zaměstnanec ztratil kontakt a identifikaci s firmou, protože tak dochází k vyčíslitelné finanční ztrátě (viz výzkum Gallupova Institutu).

Co čeká firmu, která oslyší výzev work-life-balance?

  • Nízký výkon a iniciativa zaměstnanců.
  • Malá snaha o inovace.
  • Nárůst chybných rozhodnutí.
  • Nárůst absencí.
  • Agresivnější a bezohledné jednání.
  • Negativní humor na pracovišti.
  • Vnitřní nezájem a vyšší touha zaměstnání opustit.
  • Vystupňování pracovního nebo rodinného stresu.
  • Syndrom vyhoření, zdravotní problémy, závislosti.
  • Ztráta image firmy na trhu práce.

Zaměstnanci, kteří nepociťují žádnou pracovní angažovanost, chybí ročně v práci o čtyři dny více, než zaměstnanci motivovaní. Pro firmu s tisíci zaměstnanci to znamená ztrátu 485 000 Euro ročně. *

Jakým způsobem počítáte ekonomickou ztrátu firmy, které chybí WLB opatření?

Do výpočtu je nutné žařadit celou řadu proměnných jako třeba: výši mezd, platby za nájem atd. Patří sem také tzv. „neviditelné náklady", do kterých se počítá pokles zisku nebo ztráta kontraktu.

Ohromné ztráty způsobují chybná rozhodnutí a nízké pracovní nasazení. A pokud uvedeme jenom jeden příklad za všechny: náklady na náhradu zaměstnance, který místo opustí, se pohybují okolo 75% jeho ročního platu! Pokud započítáte skutečně všechny související položky.

Další podrobnosti můžete nalézt na našich webových stránkách: http://www.work-and-life.de/aktuelles/download.php

Vaše organizace vyvinula Work-and-Family audit. Můžete nám ho představit?

Jde o velice komplexní proces, o němž bychom spíše napsali článek, než ho vysvětlili v jedné větě. Nicméně jde o nástroj, který odhalí, jestli je prostředí ve vaší firmě „family-friendly". Zahrnuje 168 proměnných z 8 oblastí. Lze ho uskutečnit ve společnostech všech velikostí i oborů. Výstupem je kontrolní mechanismus, odhalující silné a slabé stránky firemní prorodinné politiky. Zároveň vám pomůže nalézt nové možnosti, jak obnovit vaše prorodinné strategie a zvýšit motivaci zaměstnanců. V neposlední řadě firma obdrží certifikát, který zlepšuje její image na trhu práce.

Nabídnete svůj audit také českým firmám?

Audit je zatím ušitý na míru německému prostředí, samozřejmě ho lze upravit situaci v české legislativě, byznysu a společnosti. V úpravě bychom rádi podporovali nějakou českou organizaci.

A na závěr: jak začít z pozice zaměstnance-rodiče mluvit o potřebě lepších WLB nástrojů?

Na to je jednoduchá odpověď: Obrátit se na HR oddělení nebo odbory.

 

* zdroj: výzkum Galupova Institutu

Ptala se: Štěpánka Matúšková

 

Příklad šetření nákladů pomocí WLB

Commerzbank AG – Frankfurt nad Mohanem

Banka zajišťovala svým zaměstnancům nouzové hlídání dětí, v roce 2003 ho využilo 254 rodičů. Děti byly hlídány celkem 13 716 hodin, což stálo 210 000 Euro. Polovina rodičů by nemohla přijít do práce, to jest 6 658 hodin, které činí 351 000 Euro „neviditelných ztrát". Lze tak jednoduše vypočítat, že opatření přineslo bance zisk 141 000 Euro ročně, a to nejsou započítány další výhody, jako je pozitivní dopad na motivaci zaměstnanců, jejich pracovní efektivitu a firemní kulturu.


Work & Life

Work & Life je nezávislá výzkumná a konzultantská instituce, založená v roce 1998. Pokouší se přinášet nové strategie uspořádání rodinného a pracovního života a snaží se o jejich začlenění do obecné firemní kultury, jak to vyžaduje moderní pracovní trh. Provádí „Work-and-Family audit" ve firmách, institucích a na univerzitách. V posledních letech se zaměřuje na možnosti měření konkrétních finančních zisků, vyplývajících ze zavedení nebo zlepšení firemních work-life-balance opatření, což přináší velmi povzbuzující výsledky.
www.work-and-life.de

 


 

Elena de Graat (51)
je vdaná a má dva dospělé syny. Vystudovala psychologii a tématu WLB se věnuje už 25 let, patří mezi přední německé odbornice. Stála za prvními ročníky německé soutěže o „společnost přátelskou rodině" v 90. letech. Žije v Bonnu.

Astrid Lethert (31)
studuje personalistiku a řízení. Problematice se věnuje od roku 2003 a od té doby spolupracovala na padesáti projektech, včetně auditů, tréninků, workshopů. Zároveň pracuje na informační lince pro rodiče ohledně jejich pracovních práv. Žije v Bonnu.

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ