Aperio

Podpora slaďování pracovního a rodinného života v Německu a v České republice

28.02.2011 | #práce a rodina

Lucie Suchochlebová Ryntová, Eliška Kodyšová
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, o.s.

Péče o vlastní zaměstnance a zaměstnankyně se pomalu, ale jistě stává i v České republice důležitou součástí CSR. Vyšší mobilita pracovní síly a informační technologie umožňující nové formy práce mají na pracovní trh stále větší vliv. Inspirující proto pro nás může být srovnání s Německem, kde se stala standardem řada aktivit zaměřených na oblast „workplace".

Potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň

Jaké jsou potřeby německých zaměstnanců a zaměstnankyň slaďovat práci a rodinu? Aktuální situaci představily na workshopu v Praze 8. října německé expertky z institutu Work & life. Po úpravě zákona v roce 2007 dostává pečující rodič příspěvek od státu ve výši 67% z příjmu do věku jednoho roku dítěte. Pokud se vystřídají v péči oba rodiče, trvá podpora státu o dva měsíce déle. Přibývá tak mužů, kteří na 2 měsíce opouštějí své zaměstnání a pečují o děti. Počet zařízení péče o děti ve věku od jednoho do tří let je stále nedostatečný, a tak řada rodičů řeší hlídání dětí velmi provizorně. Potřebám pracujících rodičů se snaží vycházet vstříc školky s delší otevírací dobou, firemní školky a také služba tzv. denních matek (Tagesmutter). Nejsou to ale jen děti, které potřebují zajistit péči. Se stárnutím populace se stále více zaměstnaných musí věnovat zajištění péče či přímo péči o své rodiče, což stále více německých firem reflektuje a umožňuje.

Podpora státu a certifikát „beruf und familie"

Oblast péče o zaměstnance a o jejich potřeby spojené s rodinou je v Německu dlouhodobě podporována státem. V devadesátých letech spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež vyhlásilo soutěž o firmu přátelskou rodině, ze které se postupně vyvinulo udílení certifikátu „beruf und familie" (Práce a rodina) s celoevropskou platností. Certifikát uděluje všeobecně prospěšná společnost Beruf und familie. Podmínkou udělení je absolvování auditu zaměřeného na podporu slaďování práce a rodiny a ochota reflektovat a rozšiřovat své aktivity v této oblasti. Aby si firma certifikát udržela, prokazuje své činnosti a jejich udržitelnost ve výročních zprávách a každé tři roky i v opakovaném auditu. Od doby zavedení certifikátu jej už získaly tisíce firem.

Přínos pro firmy

Proč ale vynakládat relativně velké úsilí a finance na kus papíru na zdi? Odpověď je jednoduchá, alespoň v Německu – firmy z certifikace jednoznačně profitují. V době, kdy poptávka po nových odbornících a odbornicích v některých odvětvích značně převyšuje počet absolventů a absolventek, je certifikát „beruf und familie" zárukou zájmu zaměstnavatele o potřeby svých zaměstnanců/kyň. Jak nedávno zveřejnil PriceWaterhouseCoopers, absolventi a absolventky vysokých škol nově hodnotí prestiž zaměstnavatele do velké míry i podle toho, jak svým zaměstnaným umožní sladit pracovní a rodinný život. Nabídka pracovních míst v největším německém deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung je certifikáty „beruf und familie" doslova prošpikována – zaměstnavatelé vědí, že jim zaručuje konkurenční výhodu na trhu práce. Firmy ale žnou zisky i v krátkodobějším horizontu: při průzkumu se ukázalo, že ve srovnání s obdobím před auditem zaznamenalo nyní 69,4% firem vyšší kvalitu práce, 83,3% uvedlo vyšší spokojenost zaměstnanců, 86,2% vyšší motivaci zaměstnanců, a 88,9% zaměstnavatelů zaznamenalo lepší konkurenční pozici v prodeji i na trhu práce. Klíčem k úspěchu je i samotný audit, při kterém se firmy seznamují se spektrem nástrojů slaďování a společně s auditorkou zkoumají, který je nejvhodnější právě pro ně.

Nástroje slaďování

Nástrojů slaďování je totiž celá řada, a každé firmě může vyhovovat něco jiného. Částečné úvazky patří ke standardní nabídce. V Německu je využívá téměř 40% pracujících žen a přes 20% všech zaměstnaných. Mnozí pracující však nepožadují zkrácené úvazky, neboť jejich potřebu slaďování práce a rodiny uspokojí nabízené flexibilní formy práce. Ty umožňují pracovat na plný úvazek, ale v takovém čase a takovým způsobem, který vyhovuje zaměstnanci/kyni i zaměstnavateli. Překvapivě efektivní je i teleworking – v Německu se ukazuje, že lidé pracující z domova jsou při dobrém systému řízení mnohdy výkonnější než pracovníci a pracovnice v kanceláři. Oblíbená jsou též opatření integrující rodiče na rodičovské dovolené nebo usnadňující péči o závislé osoby. Sladit svůj pracovní a soukromý život mohou i mladí lidé bez závazků, kteří mají zájem při zaměstnání studovat.

V Čechách jsme na začátku...

V České republice se zatím zaměstnavatelé v možných podporách slaďování začínají orientovat. Řada z nich je motivovaná zaměstnancům vyjít vstříc, někdy ale neví, jak na to. Často se vynaloží značné náklady na zdánlivě atraktivní aktivitu, o kterou pak zaměstnanci nejeví zájem. Opatření pro podporu slaďování pak získávají neprávem špatnou pověst. Jak ukazují zkušenosti z našich firem i z Německa, nezbytné pro zavádění jakýchkoli opatření jsou totiž potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň. Opatření u nás se prozatím často zaměřují výlučně na ženy pečující o malé děti – otcové nebo osoby pečující např. o starší příbuzné většinou přijdou zkrátka.

... ale možnosti tu jsou!

Firmy, které mají zájem o certifikát „beruf und familie", si musejí počkat – u nás zatím není dostupný. Podobnou službu ale může prokázat tzv. genderový audit, který sleduje i opatření pro podporu slaďování a kromě doporučení změn poskytuje firmě jednorázový certifikát. Občanské sdružení APERIO nabízí kromě genderového auditu také školení a poradenství pro rozvoj firemních nástrojů na podporu slaďování. České firmy mohou čerpat další zkušenosti ze zahraničí v oblasti slaďování práce a rodiny také na mezinárodním workshopu, který se uskuteční v Praze v říjnu 2011. Budou zde prezentovány příklady dobré praxe z Rakouska, Polska, Německa a Švédska.

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ