Aperio

Založení firemní školky je bonus pro zaměstnance

28.02.2011 | #zaměstnavatelé

Snad každý už slyšel o tom, že chybí místa ve školkách. Dorůstají děti nedávného babyboomu. Prý to pomohou vyřešit firemní školky. O firemních školkách se hodně mluví, ale málokdo ji viděl na vlastní oči. Od října 2010 bude existovat taková školka pro děti zaměstnanců a studentů ČVUT. A už má plno. Zeptali jsme se proto Jany Kalikové a Jana Krčála, manažerů projektu Univerzitní mateřské školy Lvíčata ČVUT, co je na jejich školce mimořádné.

Výhody rodičů, jejichž děti budou navštěvovat „firemní školku" ČVUT, si lze snadno představit, ale jaký přínos bude mít školka pro jejich zaměstnavatele?

V první řadě je to brzký návrat zaměstnanců a zaměstnankyň z rodičovské dovolené a s tím související úspory – ušetří se na hledání a zaškolování nových sil. Poklesne i výpadek vědců, vědkyň, pedagogů a pedagožek z pracovního procesu, což je zrovna pro Univerzitu podstatný klad, neboť věda a technika jdou vpřed mílovými kroky a do rozjetého vlaku se těžko nastupuje. Dále je to spokojenost spojená s loajalitou zaměstnanců, kteří vědí, že pro ně ČVUT „něco" dělá. S tím souvisí i nízká fluktuace. Dalším přínosem je i přitažlivost pro potenciální zaměstnance z řad rodičů dětí mladších 3 let, neboť naše MŠ Lvíčata bude fungovat už pro děti od 2 let věku. A v neposlední řadě je to samozřejmě image firmy, ČVUT jako první univerzita v ČR má svou firemní školku.

Je možné tento benefit vyjádřit finančně?

Univerzita na to tímto způsobem nepohlíží, bere založení firemní MŠ jako bonus pro své zaměstnance. Nicméně ze statistických dat vyplývá, že náklady na zaškolení nového zaměstnance jsou přibližně 10 000 Euro, naopak náklady MŠ činí u jednoho dítě 3800 Euro na jeden školní rok a jsou tedy daleko nižší.

Získali jste velkou finanční podporu od jednotlivých fakult, je něco podobného v možnostech soukromé firmy? Pro jaký typ zaměstnavatelů je podle vašich zkušeností zřízení firemní školky reálné?

Podpora jednotlivých fakult se týkala rekonstrukce prostor budoucí školky. Vybavení a provoz v prvním roce jsou hrazeny z grantu Evropského sociálního fondu - Operační program Praha - Adaptabilita. Záleželo by tedy na rozsahu rekonstrukce u dané firmy, nicméně je nutné předpokládat, že firma bude muset vždy vynaložit nějaké finanční prostředky. Osobní zkušenosti máme pouze z tohoto konkrétního případu.

Jakou největší překážku jste na cestě ke zřízení školky museli překonat?

Nedá se říct, že bychom museli překonat jednu největší překážku. Cestou jsme řešili značné množství dílčích problémů, nicméně bylo potřeba vytrvat a hlavně obrnit se optimismem a vírou v úspěšný výsledek.

S jakým zájmem jste se setkali u zaměstnavatele a s jakým u rodičů?

Na ČVUT jsme se setkali s ohromnou podporou, jak z řad vedení, tak z řad zaměstnanců a studentů. V počátcích projektu jsme provedli dotazníkovou akci – elektronickou anketu na průzkum zájmu, ze které vyplynul velký zájem o zřízení MŠ.

Kde jste se inspirovali?

Vzhledem k tomu, že se před několika lety s dětmi na naší fakultě „roztrhl pytel" a z důvodu nedostatku míst v MŠ na území hlavního města Prahy, nás napadla myšlenka zřízení vlastní univerzitní MŠ.

Co se vám osvědčilo při žádosti o grantovou podporu? Radil a pomáhal vám někdo?

Budování školky není pouze naše záležitost, jako managerů projektu, ale postupně zapojujeme a využíváme rozsáhlý aparát ČVUT přes Útvar výstavby a investiční činnosti v čele s prorektorem pro výstavbu, který je zodpovědný za rekonstrukci prostor, právní oddělení ČVUT, až po Akademický senát, který schvaluje všechny naše kroky. Akademický senát nicméně nemá jen funkci schvalovací, ale mnoho členů s námi strávilo hodiny a hodiny práce rozborem právních, ekonomických či vzdělávacích otázek, které vyvstaly kolem vznikající MŠ. Zaměstnanci nám pomáhají také tím, že se dobrovolně stávají členy našich výběrových komisí. Pomáhali při stanovování kritérií pro výběr dětí, při samotném výběrovém řízení dětí, při výběrovém řízení na rekonstrukci prostor... Nyní se blíží konkurs na výběr ředitele či ředitelky MŠ a komise je opět složena až na jednu výjimku z řad zaměstnanců ČVUT.

Žádost o grantovou podporu jsme ovšem podávali dvakrát, v prvním roce neúspěšně. Ve druhém roce jsme využili získaného know-how z oponentských posudků a věnovali přípravě projektu daleko více času. Dá se říci, že příprava žádosti do OPPA trvala skoro půl roku.

Školka přivítá děti v říjnu 2010, jak dlouhý to byl proces?

Dlouhý. Od první myšlenky k otevření školky to bude asi dva a půl roku.

Bude se vaše školka lišit od běžných mateřských školek?

Bude to firemní školka pouze pro zaměstnance a studenty ČVUT, lišit se bude v menším počtu dětí připadajících na jednu učitelku. Tím bude zajištěný užší kontakt mezi dítětem a pedagogem. Jinak chceme vybudovat kvalitní předškolní instituci, kde se děti budou nejenom vzdělávat, ale bude zde dostatečný prostor i na herní a pohybové aktivity, kroužky a přístup k technice již od útlého věku – spolupracujeme s firmou IBM na dodání speciálních dětských počítačů.

ptala se Štěpánka Matúšková

 

Výtěžek z prodeje kalendáře, který nafotily studentky a profesorky ČVUT, přispěl k vybudování školky.

Kalendář univerzitní školky - březen

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ