Aperio

O Švédsku a genderové rovnosti

Ombudsman

Úřad ombudsmana pro genderovou rovnost existuje ve Švédsku od roku 1980. Do konce roku 2008 mělo Švédsko několik ombudsmanů pro různé aspekty diskriminace (na základě etnicity, sex. orientace, zdrav. handicapu, pro rovnost žen a mužů, aj). Od 1. 1. 2009 se tyto úřady sloučily a existuje už jen Ombudsmanka pro rovnost, v současnosti je to paní Katri Linna.

Diskriminační zákon platný od ledna 2009

Odkaz na celé znění zákona v angl. na stránkách švédské Ombudsmanky pro rovnost ZDE (PDF, 82 KB). Švédský parlament stanovil cíle pro genderovou rovnost:

  • rovná distribuce moci a vlivu žen a mužů na společnost
  • ekonomická rovnost
  • rovné rozdělení neplacené a domácí práce, stejná zodpovědnost mužů a žen za ně
  • skoncování s mužským násilím na ženách

Na plnění cílů dohlíží Ministerstvo pro integraci a genderovou rovnost.

Genderová rovnost ve firmách

GR je podpořena legislativně, například zákonnou povinností firem nad 25 zaměstnanců vytvářet plán genderové rovnosti jednou za tři roky. GR plán je často vyžadován během „tendrů" ve veřejném sektoru, ale stále častěji i v soukromém. Důležitou součástí plánu je rovné odměňování.

Na tuto zákonnou povinnost dohlíží Úřad ombudsmana pro rovnost, který namátkově plány kontroluje. Odhadem takto podrobně zkoumá cca 10 000 plánů ročně. V případě nedodržování zákona je udělována finanční sankce a nařizovány aktivní kroky k nápravě (vládní Komisí pro rovné příležitosti).

Existuje řada švédských studií o tom, že genderová rovnost je ve firmách vnímána jako otázka kvality, konkurenceschopnosti, záležitostí růstu/rozvoje a finančního zisku.

Slaďování práce a rodiny

Genderová rovnost se významně promítá do rodinné politiky státu. Cíl švédské rodinné politiky je koncipován jako "vyrovnávání životních podmínek mezi rodinami s dětmi a bez dětí, podpora příležitostí obou rodičů při kombinování práce mimo domov s rodinnými povinnostmi a speciální podpora rodin v nepříznivých situacích".

Švédské firmy mají za povinnost umožnit všem svým zaměstnaným rodičům s malými dětmi, ženám i mužům, včetně vedoucích pracovníků, práci na částečný úvazek a flexibilní uspořádání práce.

Rodičovská dovolená

Do stáří 18 měsíců dítěte mají všichni zaměstnanci nárok na 80% svého příjmu. Mnoho švédských firem podporuje navíc rodiče formou doplatku k příspěvku rodičovské dovolené po dobu 6 měsíců. Rodič tak může po dobu 6 měsíců pečovat o dítě a pobírat přitom ekvivalent celé své měsíční mzdy.

V roce 1995 byl zaveden "měsíc pro otce" - každý z rodičů musí na rodičovské dovolené strávit minimálně 30 dní (v roce 2003 byla tato doba prodloužena na 60 dní), jinak se nárok na rodičovský příspěvek za tuto dobu ztrácí. V roce 2002 využívalo otcovskou dovolenou v průměru ve Švédsku 15% mužů, v r. 2007 21% (zdroj: www.scb.se oficiální genderové statistiky Švédska). Ze zdrojů Ministerstva pro rovnost z r. 2006 dokonce vyplývá, že 69% otců využívá otcovskou dovolenou alespoň krátce, částečně. Je běžné, že jako „modely/dobré příklady" slouží sami šéfové firem.

Genderové statistiky

V roce 2007 66% ze všech zaměstnaných švédských žen ve věku 20-64 let pracovalo na plný úvazek a 34% na částečný úvazek. Muži: 90% a 10%.

V r. 2006 zastávaly ženy ve Švédsku 47% pozic v Parlamentu, 41% měly ženy zastoupení na ministerských křeslech. Odkaz ZDE (gender equality).

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ