Aperio

Porodnice Žatec

25.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Žatec, o.p.s.
Typ zařízení
městské
Adresa
Husova 2796, 438 01  Žatec
Kontakt
tel. 414 110 111 (ústředna), nemocnice@nemzatec.czwww.nemzatec.cz
Primář
MUDr. Těšina Jaroslav, tel. 414 110 300
Vrchní sestra
Bc. Dagmar Kučerová,  tel. 414 110 301, gynpor@nemzatec.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc. Dagmar Kučerová,  tel. 414 110 301, gynpor@nemzatec.cz
Těhotenské cvičení

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné a jejich doprovod. Kurz trvá 6 hodin a je rozdělen do čtyř lekcí. Vede jej porodní asistentka a dětská sestra (lekce věnovaná péči o novorozence). Součástí je nácvik cviků vhodných v těhotenství a šestinedělí. Účast na  kurzech je dobrovolná, pro přítomnost doprovodu u porodu není povinné absolvování těchto kurzů.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu.

Cvičení pro těhotné porodnice nepořádá.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu, jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu, jsou součástí předporodních kurzů.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být vybraná porodní asistentka nebo lékař, kteří patří k  personálu porodnice. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma je možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnicei je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro sebe za závazné.

Personál porodnice není zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 2 takové místnosti, které jsou vybavené spíše jako civilní pokoj. Doprovod může být přítomen. Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti, která je opět vyhrazena pouze pro jednu rodičku. Tato místnost je vybavena spíše jako klasický sál.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr není nutný, holení je nutné. Zákaz  pití není nutný, ženy si mohou rozhodnout samy. Jídlo povoleno není.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické.

Z farmakologickýc metod tišení bolesti je k dispozici: epidurální anestezie, analgetika a Entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, ribstole, porodní stoličky, sprchy, vany a poslechu hudby. Nejčastěji je nabízeno využití sprchy.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena vždy stěhuje do jiné místnosti. Všechny místnosti, kde probíhá samotný porod, jsou zařízeny jako klasické porodní sály a může v nich rodit  pouze jedna žena. Porodní sály jsou klimatizované.

Při fyziologickém porodu si žena nemůže zvolit jinou než klasickou polohu vleže bez přivázaných nohou nebo vleže s přivázanýma nohama.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci. Ženy po císařském řezu jsou vždy dávány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Fyziologický porod vede většinou lékař. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod, rodičku i dítě.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi, po předčasném porodu i po porodu císařským řezem. Bonding je podporodván tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Děti s nízkou porodní hmostností jsou převáženy do nemocnice Most.

U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in i částečný rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Na oddělení šestinedělí je 1 dvoulůžkový a 2 čtyřlůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici WC, sprcha a zařízení na koupání dítěte. Na odělení šestinedělí je 1 nadstandardní pokoj. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy (včetně dětí) jsou denně od 14.00 do 18.00 hod na chodbě.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a kosmetiku.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází  za 72 hod. domů. Po císařském řezu odchází za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a rovněž běžně všem rodičkám i návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti, kterou hradí zdravotní pojišťovna.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Porodnice poskytuje online tlumočení pro neslyšící.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice zprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

V nemocnici není k dispozici psycholog/psycholožka. Porodnice nespolupracuje s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat pomocí slovníků pro porodní sál a odd. šestinedělí a novorozenců v jazyce anglickém, německém, ruštině, vietnamštině a mongolštině.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve na komerční bázi pro vlastní potřebu dítěte.

Ceny za služby

Doprovod u porodu: zdarma

Předporodní kurz: 120 Kč, doprovod zdarma

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 350 Kč

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 300 Kč

Použití vlastního elektrospotřebiče (např. notebook): 30 Kč

WIFI připojení: zdarma

Aktualizace medailonu

24. 11. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz