Aperio

Porodnice Zlín

25.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení Zlín, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Kontakt
tel. 577 551 111 (ústředna), bnzlin@bnzlin.czwww.bnzlin.cz
Primář
MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., tel. 577 552 910, adamik@bnzlin.cz
Vrchní sestra
Bc. Helena Novotná, tel. 577 552 919, novotna@bnzlin.cz
Kurz předporodní přípravy
Karla Štěpánová, Hana Válková (porodní asistentky) 
Těhotenské cvičení
Mgr. Marcela Piknová (vedoucí fyzioterapeutka RHB oddělení)

Služby před porodem

Předporodní přípravu vedou v porodnici zaměstnané porodní asistentky, ale již soukromě.

Cvičení pro těhotné si vede každá porodní asistentka sama ve svém soukromém kurzu.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet i více než 3 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně starších sourozenců novorozence) a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány, považuje je za závazné, pokud to dovolí zdravotní stav rodičky a plodu.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit s porodní asistentkou, je jí to umožněno (o porodu je současně informován lékař, který je za porod zodpovědný).

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena, která zde, bez stěhování, tráví i další doby porodní. Doprpvod může být vždy přítomen. Porodnice má k dispozici 8 takových místností. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení, zákaz jídla a pití nejsou nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické typy metod tišení bolesti jsou nabízeny rodičkám častěji. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí následující možnosti: porodní míč, porodní vak, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Z farmakologických typů metod tišení bolesti jsou dostupná analgetika a epidurální anestezie.  Nejčastěji josu nabízena analgetika. Neuroplegická analgezie a paracervikální blok jsou aplikovány pouze na základě indikace lékaře.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní zůstává žena vždy v místnosti, kde trávila první dobu. Všechny tyto místnosti jsou zařízeny spíše jako klasické sály. Rodí v nich pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena běžně může volit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou klasická poloha bez připevněných nohou a na porodní stoličce. Porod do vody je možný. V roce 2012 porodily do vody 3 ženy, v r. 2013 6 žen.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Rodičky nejsou překládány na jednotku intenzivní péče, ale na oddělení šestinedělí. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou samostatně porodní asistentka, u vlastního porodu je vždy přítomen lékař. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli, kde jsou ještě 2 hodiny sledovány před převozem na oddělení šestinedělí.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o předchozí výslovný souhlas s oddělením od dítěte. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází po dotepání pupečníku. Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k matce, i v případě porodu s komplikacemi dle stavu matky a novorozence, v případě předčasného porodu i porodu císařským řezem. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. U předčasně narozených dětí je podporován co nejlepší kontakt s matkou, nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Nemocnice má novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní péče. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný.

Ambulantní porod je možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 bodů z 10 k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Podává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V roce 2012 bylo 94% dětí při propuštění z porodnice výlučně kojeno.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové a 16 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici WC, sprcha, telefon a zařízení na koupání dítěte. Jednolůžkový pokoj je zařízen jako nadstandardní a je navíc vybaven lednicí, TV, záclonou, umělými květinami a obrazy. Speciální pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice nemá, ale na přání rodičů lze na jednolůžkovém pokoji takovou službu poskytnout. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Na všech pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 14,00 do 16,00hod. Na nadstandardních pokojích jsou možné kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. po porodu. Po císařském řezu odchází obvykle za 4 dny.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a rovněž běžně všem ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti. Tuto službu hradí zdravotní pojišťovna.

Zvláštní služby

Porodnice se snaží vyhovět hendikepovaným rodičkám dle typu jejich postižení. Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/žka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky. Základní informace pro matky jsou v písemné formě k dispozici v osmi jazycích.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici jsou pověřeny přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek staniční sestry a vrchní sestra.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je regionálním perinatologickým centrem a má titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz vedou porodní asistentky soukromě a informují si zájemce samy.

Doprovod rodičky k porodu: 505 Kč

Nadstandardní porodní pokoj na porodním sále včetně poplatku za přítomnost 1 osoby v celém průběhu porodu (v létě 2013 nově rekonstruovaný): 1715 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 600 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu : 420 Kč/den bez stravy, 600 Kč/den včetně stravy

Poplatek za aplikaci Entonoxu závisí na množství použitého plynu.

Aktualizace medailonu

2. 1. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz