Aperio

Porodnice Vyškov

25.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Vyškov, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Purkyňova 36, 682 01 Vyškov
Kontakt
tel. 517 315 111 (ústředna), www.nemvy.cz
Primář
MUDr. Josef Eim, tel. 517 315 322, eim@nemvy.cz
Vrchní sestra
Jitka Abrahámová, tel. 517 315 340, abrahamova@nemvy.cz
Kurz předporodní přípravy
Soňa Holcmanová, tel. 517 315 333, holcmanova@nemvy.cz
Těhotenské cvičení
Marika Václavíková, tel. 517 315 333,
plavání: A. Vítková, Ludmila Šeniglová, tel. 517 315 333

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 20 hodin a je rozdělen do 10 lekcí. Vede jej porodní asistentka.

Účast na kurzech  je dobrovolná.

Porodnice připravuje pro všechny těhotné ženy jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je dobrovolná. Doprovod se na požádání může rovněž zúčastnit.

Těhotenské cvičení je součástí předporodních kurzů.  Jedná se těhotenskou gymnastiku (v tělocvičně) a plavání (1x týdně v aquaparku, po celý rok).

Prohlídky porodních sálů  (v doprovodu porodní asistentky) a porodů šestinedělí jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace rodičky k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

Ženu k porodu může doprovázet 1 osoba, nejlépe manžel nebo partner. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, není jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.  Pokud nelze akceptovat všechny požadavky, pak individuální přístup, dohoda. O způsobu vedení porodu za fyziologických podmínek rozhoduje společný tým - porodní asistentka a lékař.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Personál nemocnice akceptuje duly u porodu.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena, která zde tráví i další doby porodní. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti. Doprovod může být přítomen. Místnosti jsou většinou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Zákaz jídla a pití neplatí absolutně a je přímo úměrný riziku císařského řezu. Klystýr a holení nejsou nutné, ženy si o jejich aplikaci rozhodují samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Z farmakologických metod tišení bolesti porodnice nabízí: epidurální anestezii, analgetika, Entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí porodní míč, porodní vak, ribstole, závěsné lano, porodní stolička, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nejčastěji je nabízena sprcha.

Častěji jsou nabízeny nefarmakologické metody tlumení bolesti.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu. Jedna z těchto místností je zařízena spíše jako klasický porodní sál, dvě připomínají svým vybavením spíše civilní pokoj (vana, křeslo, nábytek). Ve všech rodí pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, na porodním vaku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, na posteli, na porodním křesle. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou a v sedě na porodní stoličce. Porod do vody je možný. V roce 2013 ani v r. 2014 neproběhl žádný porod do vody.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

Součástí porodního sálu je sál pro císařské řezy. Plánovaná operace může být provedena v epidurální narkóze, akutní pouze v celkové narkóze. Doprovod rodičky může být přítomen císařskému řezu. Po operaci je rodička převezena na standardní oddělení. Při celkové narkóze je dítě přiloženo k prsu matky na oddělení, při epidurální anestezii může být přiloženo k prsu na operačním sále. Porodnice umožní doprovodu žen po císařském řezu, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Fyziologický porod vede vždy porodní asistentka a lékař, v případě nutností širší lékařský tým. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou  neomezeně dlouho (v případě nadstandardních pokojů), v běžných případech pouze 2 hod. po porodu, než je žena převezena na poporodní pokoj.

Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

Po porodu bývá dítě od matky, po jejím výslovném souhlasu, odděleno na dobu kratší než 10 min z důvodu poporodních vyšetření (95% porodů). Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Je také možné, aby byla matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádí na těle matky či v bezprostřední blízkosti, dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. Přerušení pupečníku se provádí po dotepání pupečníku.

U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod. Poporodní screening novorozence provede novorozenecké oddělení 3. den po porodu.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi a po porodu císařským řezem (bonding s otcem). Po předčasném porodu bonding podporován není. Podpora bondingu je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky a možností být s matkou na porodním sále. Pokud nastanou při porodu komplikace, je možné dle stavu novorozence bonding s otcem dítěte. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Brna, matka není automaticky převážena. Je propuštěna co možná nejdříve.

Ambulantní porod je možný. Rodička se musí po porodu domluvit s pediatrem z novorozeneckého oddělení.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.
  • Rooming-in je možný na všech pokojích, částečný rooming-in porodnice umožňuje v indikovaných případech.  Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

97% dětí bylo při propuštění v r. 2011 výlučně kojeno. V roce 2013 bylo při propuštění výlučně kojeno 728 dětí, přičemž proběhlo celkem 743 porodů.

Na oddělení šestinedělí je 9 jednolůžkových nadstandardních a 5 trojlůžkových pokojů. Ve všech jednolůžkových nadstandardních pokojích je k  dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha, WC a telefon, TV, rádio, ventilátor, mikrovlnná trouba, lednice, varná konvice, nábytek a komfortní elektrické lůžko. Pět z těchto nadstandardních pokojů umožňuje 24 hodinový nepřetržitý pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy na pokojích jsou možné pouze v případě nadstandardu, a to kdykoliv. Běžně probíhají návštěvy ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, kdykoliv.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a hygienické a kosmetické potřeby pro dítě.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3.- 5. den dopoledne. Po císařském řezu žena obvykle odchází 6. - 8. den dopoledne. Možná je i vzájemná dohoda.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Na žádost může zprostředkovat návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou si hradí sama rodička.

Zvláštní služby

Porodnice je zařízena bezbariérově a neodmítá rodičky s postižením. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat - anglicky, německy, francouzsky, rusky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je možné podat písemné podněty (připomínky, stížnosti) klientek formou ankety - schránka je umístěna na oddělení.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od r. 2005 má titul „baby-friendly hospital".
Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: zdarma

Doprovod rodičky k porodu: zdarma pro 1 osobu

Dula u porodu: 500 Kč

Zhotovení dětského pasu - fotka polaroid + otisk nožičky: 150 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 600, 800, 1000 Kč/den

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt doprovodu: 250 Kč/den

Aktualizace medailonu

5.1.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

  Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz