Aperio

Porodnice Vsetín

25.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Vsetínská nemocnice, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Nemocniční 955, 755 32 Vsetín
Kontakt
(ústředna) : 571 818 111,  571 818 542, 571 818 548, info@nemocnice-vs.cz, www.nemocnice-vs.cz
Primář
MUDr. Hlavinka Jiří,  Tel.: 571 818 540 Email: hlavinka@nemocnice-vs.cz
Vrchní sestra
Bc. Fusková Milena,  Tel.:571 818 542 E-mail: fuskovam@volny.cz
Kurz předporodní přípravy
Surmařová Blanka, E-mail: blanka2006sur@seznam.cz
Těhotenské cvičení
Remyos – soukromé zařízení, komerční ceny, tel: 571 490 635, 774 332 246

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 9 hodin a je rozdělen do 3 lekcí. Vede jej porodní asistentka a lékař, účastní se novorozenecká sestra. Účast na kurzu je dobrovolná, s partnerem i bez.

Jednorázová informativní setkání o průběhu porodu porodnice nepřipravuje.

Těhotenské cvičení, které není součástí předporodních kurzů, je vedeno oddělením léčebné rehabilitace.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí porodnice umožňuje v rámci kurzu a na požádání.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (mimo staršího sourozence dítěte) a přátel to může být jakákoliv vybraná dula, porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod má možnost zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Porodnice má k dispozici 3 místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní. Jsou to jednolůžkové pokoje, jejichž součástí je samostatné WC, sprcha, relaxační pomůcky, radiomagnetofon, CD přehrávač, aromalampa. V jednom pokoji je televize. Všechny pokoje mají zajištěnu intimitu pro nastávající rodiče. Třetí pokoj je navíc nadstandardně vybaven porodnickou vanou a ribstolem. Zde je možné rodit do vody.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh, relaxace dle přání rodičky. O způsobu vedení porodu rozhouje lékař.

Personál porodnice je  zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné (případné změny plánu po domluvě s rodičkou).

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou není jí to běžně umožněno, ale většinu času je na porodním sále přítomna pouze porodní asistentka a fyziologický porod vede vždy porodní asistentka.

O způsobu porodu rozhoduje lékař s respektováním přání rodičky (s vyjímkou císařského řezu).

Klystýr a holení je dle přání rodičky, zákaz jídla je spíše nutný, průběžné pití nealko nápojů je doporučováno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Epidurální a neuroplegická analgezie jsou poskytovány vcelku bez omezení. Personál je ženám sám nabízí, i bez lékařské indikace. Paracervikální blok je aplikován pouze na základě indikace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (balóny) a aromaterapie.

Druhá doba porodní

Druhá doba porodní probíhá na porodním sále v porodním boxu.  Boxy jsou vybaveny moderními porodnickými lůžky pro 2. dobu porodní. Rodička si může zvolit téměř jakoukoliv polohu při porodu (v sedě, na boku, jako na stoličce, na kolenou, v dřepu) i s partnerem za zády na porodním lůžku. Na pokoji s porodnickou vanou je možné rodit i do vody (v r. 2009 - 2 porody do vody, v r. 2010 - 1, v r. 2011 - 0, nebyl zájem).

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

Císařský řez se provádí na centrálních operačních sálech, u císařských řezů se preferuje spinální anestezie, pouze při nesouhlasu rodičky nebo u akutních operací se aplikuje celková anestezie. U porodu císařským  řezem nemůže být přítomen  doprovod rodičky, podmínky na centrálních operačních sálech nejsou tomuto přizpůsobeny. Doprovod může do předsálí a poté na oddělení vyčká příjezdu personálu s novorozencem a posléze s matkou. Po císařském řezu jsou ženy automaticky překládány na jednotku intenzivní péče (rodičky pobyt na jednotce dosud neodmítají, ale domluva je možná téměř vždy). Po příjezdu z operačního sálu nebo dospávacího pokoje na oddělení je rodičce dítě ihned přiloženo k prsu, rodička dítě nakojí v přítomnosti partnera. Poté je rodička přeložena na jednotku intenzivní péče a dítě se nosí ke kojení dle potřeby a zdravotního stavu matky. Porodnice nemá k dispozici nadstandardní  pokoje a z tohoto důvodu neumožňuje doprovodu rodičky, aby se staral o novorozence po dobu indispozice rodičky.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho. Do převozu na oddělení šestinedělí zůstává rodička s partnerem v boxu na porodním lůžku pod dohledem porodní asistentky. Fyziologický novorozenec na přání rodičů zůstává v mobilní postýlce s nimi.

Dítě po porodu může být odděleno od matky např. z důvodu poporodních vyšetření na méně než 30 minut, partner může být přítomen. Matka není požádána o předchozí výslovný souhlas, spíše je na to upozorněna. V případě, že matka oddělení dítěte odmítá,  pokud se jedná o fyziologického novorozence, lze vyšetření provést v přilehlém boxu a dítě se poté ponechá v postýlce u matky. Přerušení pupečníku se provádí ihned, na přání rodičky po dotepání pupečníku.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky a časným přisátím k prsu rodičku. Pokud nastanou při porodu komplikace, je po stabilizaci stavu novorozenec přikládán k prsu. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Zlína, matka není automaticky převážena. Je převezena obvykle druhý den.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Na oddělení šestinedělí je 5 třílůžkových pokojů a 1 jednolůžkový. Oddělení bylo v r. 2010 rekonstruováno. Pokoje jsou vybaveny novým nábytkem v moderním barevném designu, mycími komplexy pro mytí i koupání novorozence, pohodlnými polohovacími lůžky, mobilními polohovacími postýlkami a stolečky s výklopnou deskou. Jednolůžkový pokoj je vybaven televizí. Sociální zařízení je společné, ale útulné, v příjemných barvách, s podlahovým vytápěním a možností zachování intimity při osobní hygieně. WC je vybaveno bidetem.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. - 4. den.

Po císařském řezu žena obvykle odchází 5. - 6. den (den císařského řezu se nezapočítává).

Zvláštní služby

Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a nemůže umožnit rodičkám pobyt s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí ) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s duševně nemocnými a lehce fyzicky hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog.

Porodnice nespolupracuje s duchovními, jelikož tato služba není požadována od klientů.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat slovensky, rusky, anglicky, německy. V nemocnici existuje seznam pracovníků nemocnice, kteří jsou schopni tlumočit v různých jazycích.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek. Naprostou samozřejmostí jsou dotazníky spokojenosti, dostupné na oddělení.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od r. 1997 má titul „baby-friendly hospital". Odběr pupečníkové krve umožňuje - spolupracuje s CORD Blood centrem (EUROCORD-Slovakia)

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500Kč

Předporodní kurz pro rodičky a doprovod: 700Kč (včetně přítomnosti u porodu)

Aktualizace medailonu

26.1.2012

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.


Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz