Aperio

Porodnice Valašské Meziříčí

25.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
U Nemocnice 980, 757 42  Valašské Meziříčí
Kontakt
tel. 571 758 111 (ústředna), nemocnicevalmez.agel.cz
Primář
MUDr. Leopold Hošek, tel. 571 758 420, leopold.hosek@nvm.agel.cz
Vrchní sestra
Andrea Dočkalová, tel. 725 332 322, andrea.dockalova@valmez.cz
Kurz předporodní přípravy
Michaela Jarníková, Lenka Dědková
Těhotenské cvičení
-

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 6 hodin a je rozdělen do 2 lekcí. Vede jej lékař a porodní asistentka.

Účast na kurzech  je dobrovolná.

Na požádání může porodnice pro doprovod rodičky připravit také jednorázové informativní setkání o průběhu porodu, které není součástí předporodního kurzu.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí  jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (i sourozenec starší 18ti let) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna jako doprovodu přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a  považuje je za závazné, pokud není ohrožen život matky a plodu.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to umožněno. U porodu je vždy lékař.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné, stejně tak o příjmu jídla a pití si ženy rozhodují samy.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.

Epidurální a neuroplegická analgezie jsou  poskytovány vcelku bez omezení. Epidurální analgezii personál bez lékařské indikace nenabízí, ale na žádost rodičky ji poskytne. Ostatní analgezii poskytuje jen na základě indikace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití sprchy, relaxačních pomůcek (porodní míč, porodní vak, porodní stolička, ribstole, žíněnka), poslechu hudby, aromaterapie i masáží prováděných personálem.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti. Místnosti, kde probíhá samotný porod, jsou uspořádány tak, že v nich může rodit více žen najednou a jsou přitom od sebe částečně odděleny zdí. Jedna místnost pro porod je zařízena spíše jako civilní pokoj (nadstandardní vybavení, TV). Žena v ní tráví první i další doby porodní, bez přítomnosti dalších rodiček.

Je-li porod fyziologický, může si žena zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v sedě na porodní stoličce, na porodním vaku, v kleku, ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu a ve dřepu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou.

V případě porodu císařským řezem nemůže být doprovod přítomen operaci. Může být přítomen prvnímu ošetření dítěte. Většina císařských řezů se provádí ve spinální anestezii na operačním sále, který je součástí porodního sálu. Po operaci nejsou ženy překládány na jednotku intenzivní péče. Porodnice neumožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Matka po porodu císařským řezem ve spinální analgezii může být s dítětem se svolením pediatra v kontaktu ihned, po císařském řezu vedeném v celkové narkóze dochází ke kontaktu na poporodním oddělení.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Po porodu bývá dítě od matky odděleno na dobu předepsaného dvouhodinového poporodního odpočinku matky. Matka je o odloučení informována, není žádán její výslovný souhlas (s odmítnutím odloučení se zatím nesetkali). Odstranění pupečníku probíhá dle stavu matky a novorozence a dle přání matky. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k prsu matky, i v případě porodu s komplikacemi dle stavu matky a novorozence. Pokud je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Zlínu, je matka převážena některý z následujících dnů vždy po domluvě s neonatologem zlínské nemocnice.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 7 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Podává novorozencům i jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Podává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem dle přání matky.
  • Nepovzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in je možný na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové a 7 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte, sprcha, WC a telefon. Jeden jednolůžkový pokoj je zařízen jako nadstandardní - je vybaven televizí, ledničkou, polohovacím lůžkem. Na tomto pokoji je také možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera.

Návštěvy jsou dovoleny na  pokojích žen, kdykoliv. Na návštěvu mohou starší děti (bez omezení věku) rodiček.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.). Zakoupit si mohou spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. - 5. den domů (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít nejdříve 2. - 3. den (den porodu se nezapočítává). Po císařském řezu obvykle odchází 5. - 7. den.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Na žádost rodičky může zprostředkovat návštěvní službu porodní asistentky, kterou hradí zdravotní pojišťovna.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby pro rodičky s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem, pokud je nutná 24hodinová péče o rodičku. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog i psychiatr (ze soukromé ordinace).

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat prostřednictvím tlumočníků.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje komerční odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 400Kč

Nadstandardní pokoj: 400Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 807 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 21,8 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

25. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 1

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství