Aperio

Porodnice Třebíč

24.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Třebíč, p.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Purkyňovo nám. 2, 674 01 Třebíč
Kontakt
tel. 568 809 111 (ústředna), info@nem-tr.czporodnice.trebic@nem-tr.czwww.nem-tr.cz
Primář
MUDr. Václav Žižlavský, tel. 568 809 346, vaclav.zizlavsky@nem-tr.cz
Vrchní sestra
Jarmila Dočkalová, tel. 568 809 347, jarmila.dockalova@nem-tr.cz
Kurz předporodní přípravy
Jarmila Dočkalová, Alexandra Vlčanová, 
mob. 606 121 949, 602 116 073, j.dockalova@tiscali.cza.vlcanova@seznam.cz
Těhotenské cvičení
Jarmila Dočkalová, Alexandra Vlčanová, 
mob. 606 121 949, 602 116 073, j.dockalova@tiscali.cza.vlcanova@seznam.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod včetně doplňkové dvouhodinové lekce zaměřené na péči o novorozence a kojení. Kurz trvá celkem 7 hodin a je rozdělen do 3 lekcí. Účast na kurzu je dobrovolná. Kurz je možné navštívit v pondělí od 17.00 - 19.30 hod po objednání.

Jednorázové informativní schůzky pro těhotné ženy porodnice nepořádá. V rámci prohlídky porodních sálů je provedena příbližně půlhodinová schůzka pro matku a doprovod.

Porodnice nabízí  těhotenské cvičení, které není součástí předporodních kurzů. Jedná se o cvičení zaměřené na nácvik dýchání, procvičování všech svalových částí těla zatěžovaných těhotenstvím a porodem, relaxace. Vhodné pro všechny těhotné od 12.týdne gravidity až do porodu. Probíhá každé úterý od 15.30hod a od 16.45hod.

Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu. Na požádání si mohou budoucí rodiče prohlédnout pokoje na oddělení šestinedělí.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně starších dětí rodičky) a přátel, to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud ženu k porodu doprovází porodní asistentka, která nepatří k personálu porodnice, nemůže vést porod. Starší děti rodičky se mohou zúčastnit porodu jedině v případě, že jsou plnoleté. Pokud žena rodila doma a přijede do porodnice kvůli komplikacím, je umožněna porodní asistentce, se kterou rodila, přítomnost na porodním sále. Doprovod má možnost zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. S rodičkou porodní plán probere a volí se nejvhodnější varianta vedení porodu pro matku a dítě.

Pokud si žena přeje rodit při fyziologickém porodu pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno. Lékař dochází až k vlastnímu porodu (spíše jako pozorovatel) a případným poporodním ošetřením, případně je kdykoliv volán ke komplikacím.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 porodní boxy a další 2 místnosti na porodním sále.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení a zákaz pití nejsou nutné, žena si o nich může rozhodnout sama.  Klystýr a holení je vždy konzultováno s rodičkou a provedeno pouze s jejím výslovným souhlasem. Při porodu je doporučováno ženě, aby nejedla, popíjení (např. čaje) je naopak doporučováno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn při příjmu rodičky na porodní sály, v 1. a 2. době intermitentně dle daného stavu porodu.

Epidurální analgezie je rodičkám umožněna.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (porodní míč, porodní vak, porodní stolička, podložky), aromaterapie a poslechu hudby. Pomůcky jsou ženám nabízeny všechny bez rozdílu.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena vždy zůstává v místnosti, kde trávila první dobu.Všechny porodní boxy jsou moderně vybaveny sociálním zázemím (sprcha, WC), porodnickou vanou, polohovatelnými porodním lůžkem Afinity, zázemím pro ošetření novorozence (vyhřívané lůžko, postýlka, přebalovací komplet) a veškerými porodními pomůckami. Ve všech porodních místnostech rodí vždy pouze jedna žena.

Je-li porod fyziologický, žena si může vybrat jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli bez připevněných nohou, a to v sedě na porodní stoličce, ve vaně nebo v bazénku bez vody, v kleku, ve dřepu a ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu. Omezeně je možné rodit i do vody. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou porod pololeže nebo polosedě na porodním lůžku bez připevněných nohou a porod na porodní stoličce.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně (dle zdravotního stavu rodičky a důvodů, dle kterých byl předchozí císařský řez veden).

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci, pokud se jedná o spinální anestezii. V případě celkové narkózy je doprovod přítomen ošetření dítěte, tak jako u spinální anestezie. Ženy po císařském řezu jsou ve většině případů převáženy na oddělení šestinedělí. V malém procentu případů jsou převáženy na 2 hodiny na tzv. dospávací pokoj.
Pokud je matka po císařském řezu v celkové anestezii, po probuzení z narkózy přináší dětská sestra dítě k matce dle potřeby dítěte a matky. Jakmile je matka plně při vědomí, zůstává dítě u ní trvale. Po císařském řezu ve spinální anestezii matka vidí dítě ihned. Pomoc sester matkám při péči o dítě je individuální. Porodnice neumožní doprovodu po operačním porodu, aby se mohl, po dobu indispozice matky, starat o dítě.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací  -  personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v poporodní místnosti.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.
Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu (potřebná vyšetření se provádějí na těle matky nebo v její bezprostřední blízkosti, dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí), nebo je odděleno po výslovném souhlasu matky.  Záleží vždy na dohodě s matkou a na jejím aktuálním stavu. K přerušení pupečníku dochází po jeho dotepání. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přikládáním novorozence po porodu k prsu matky a dále možností být s matkou na porodním sále a po té převozem na pokoj šestinedělí. Pokud nastanou při porodu komplikace, je možné výše uvedené dle stavu novorozence a matky. Hospitalizace dítěte na jednotce intenzivní péče je s přítomností matky. V případě kritického stavu dítěte je nutný převoz do Brna. Matka není automaticky převážena.

Ambulantní porod není doporučován (je doporučována alespoň minimální hospitalizace k odpočinku matky po porodu a event.ranému zachycení možných poporodních komplikací).

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Dává kojeným novorozencům náhražky, šidítka, dudlíky apod. dle přání matky.
  • Nepovzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

V r. 2009 bylo při propuštění výlučně kojeno 89% dětí, v r. 2011 - 99,5%.

Rooming-in  je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 15 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici mycí a přebalovací komplet pro péči o dítě. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zázemím (sprchový kout, WC), chladičkou a TV.

Nadstandardní pokoj lze vytvořit z kteréhokoliv pokoje buď pro pobyt samotné maminky s dítětem nebo pro pobyt obou rodičů s dítětem.

Návštěvy jsou umožněny na pokojích šestinedělí kdykoliv v denní dobu. Pro návštěvy slouží také velká jídelna, kam může matka s dítětem v postýlce vyjet a přijímat zde návštěvy.

Na novorozenecké jednotce intenzivní péče pak ve vyhrazeném prostoru také kdykoliv. Bez omezení mohou na návštěvu na pokoje přijít i starší děti rodičky.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 4. den domů (den porodu se nezapočítává). Na své výslovné přání může odejít nejdříve 3. den po porodu (den porodu se nezapočítává). Po císařském řezu 7. den po operaci (1. den je den operace).

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění z porodnice. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje rodičkám s postižením individuální služby dle stavu postižení. Personál porodnice má  zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. K dispozici jsou bezbariérové pokoje a sociální zařízení (částečně). Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je v tomto záměru personálem podporována. Porodnice umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem.

V porodnici je k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat mimo jiné slovensky, omezeně rusky, anglicky, německy.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a od r. 1993 má titul „baby-friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve umožňují prostřednictvím firmy Cord Blood Center CZ.

Od července 2011 je porodnice přestěhována do zcela nových prostor Pavilonu pro matku a dítě s veškerým novým vybavením pomůcek a přístrojů.

Ceny za služby

Doprovod k porodu:  500 Kč

Předporodní kurz pro rodičky a doprovod: 200 Kč/1 lekce

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 1000 Kč/den

Poporodní samostatný pokoj pro matku s dítětem: 600 Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 1124 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 21,1 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

24. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 6

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství