Aperio

Porodnice Teplice

24.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Teplice, o.z.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Duchcovská 53, 415 29 Teplice
Kontakt
tel. 417 519 111 (ústředna), gynekologie@kzcr.eu, www.kzcr.eu
Primář
MUDr. Michal Šoltés, tel. 417 519 341, michal.soltes@kzcr.eu
Vrchní sestra
Alena Silnicová, tel. 417 519 338, alena.silnicova@kzcr.eu
Kurz předporodní přípravy
staniční sestra Jana Dubenová, jana.dubenova@kzcr.eu
Těhotenské cvičení
Alena Gatialová, www.dumplnypohybu.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 1,5 hodiny. Vede jej porodní asistentka.

Účast na kurzech  je pro rodičky dobrovolná, pro doprovod povinná.

Porodnice poskytuje pro ženy a jejich doprovod také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu.

Porodnice nepořádá těhotenské cvičení.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na nichž jsou ženy po porodu,  jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu je nutná sepsáním porodopisu po 34. týdnu těhotenství.

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (kromě dříve narozených dětí rodičky) a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka, dula nebo lékař. Podmínkou je účast na kurzu předporodní přípravy. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou od sebe odděleny, v místnosti se připravuje vždy pouze jedan rodička. Doprovod může být přítomen. Místnosti jsou zařízeny spíše jako klasické porodní sály. Ženy v nich zůstávájí i na druhou dobu porodní.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru a holení není nutné. Pití ani jídlo během porodu není zakázáno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

K tlumení porodních bolestí jsou častěji nabízeny farmakologické metody.  Nejčastěji jsou nabízena analgetika. Epidurální anestezie se poskytuje individuálně po konzultaci na ambulanci bolesti (tel. 417 519 594). K dispozici je též aplikace Entonoxu.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (žíněnka, porodní stolička, míč), homeopatických kapek a aromaterapie. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Druhá doba porodní

Ve druhé době porodní  žena zůstává ve stejné místnosti jako v první době porodní. Místnosti, kde probíhá porod, jsou zařízeny jako klasické jporodní sály. I zde je samozřejmý doprovod u porodu a zachování soukromí i intimity.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, na porodní stoličce, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle. Porod do vody není možný.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen operaci a při ošetření novorozence také. Ženy po císařském řezu jsou vždy dávány na JIP. Možná je návštěva na pooperační jednotce intenzivní péče, kde je rodička monitorována 24 hodin. V případě odmítnutí pobytu na jednotce intenzivní péče, je možné zajistit pooperační ošetřovatelskou péči na standardním pokoji s dostupnou mobilní přístrojovou technikou. Po prvním ošetření novorozence po porodu s přítomností doprovodu rodičky ošetřující personál novorozeneckého úseku individuálně zajišťuje kontakt matky a dítěte dle stavu rodičky a potřeb a stavu novorozence. Novorozenec je přiložen ke tváři matky, event. položen na horní část hrudníku matky ihned na operačním sále. Doprovod rodičky je případně podporován v kontaktu kůže na kůži s novorozencem místo matky, umožňuje-li to zdravotní stav novorozence. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky, starat o dítě (je to možné na jednom z nadstandardních pokojů).

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Fyziologický porod bez komplikací vede obvykle porodní asistentka. Celkový přístup zdravotnického personálu je spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Po spontánním porodu je fyziologický novorozenec ihned položen na břicho matky. Pupečník je přerušen až po jeho dotepání. Novorozenec je ošetřen na břiše matky (osušení, definitivní podvaz pupečníku a označení identifikačním náramkem), po té je přikryt nahřátou plenou a flísovou červenou dekou k udržení teploty. Po celé dvě hodiny, kdy je matka na porodním sále zůstává novorozenec s ní, nejlépe v kontaktu kůže na kůži, kde je podpořen v samopřisátí nebo je přiložen k prsu s pomocí novorozenecké sestry. Další ošetření novorozence probíhá nejčastěji v době, kde se matka přesouvá z porodního sálu na pokoj. Tomuto ošetření může být přítomen doprovod rodičky (zvážení, změření, injekce kanavitu do svalu jako prevence krvácivé nemoci, O-septonex jako prevence zánětu spojivek a podepsání novorozence na stehno - může podepsat doprovod rodičky). Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

U rizikových novorozenců se postupuje individuálně, umožňuje-li to jejich zdravotní stav. Také rizikoví (např. nedonošení) novorozenci jsou přikládáni kůže na kůži a pupečník se nechává dotepat. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný. pokud dojde k vážným komplikacím, děti jsou převáženy do perinatologického centra v Ústí n. Labem nebo do Mostu.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, vaginálním porodu s komplikacemi, po porodu císařským řezem i po předčasném porodu. Dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení.

Matka je podoporována v nepřetržitém kontaktu s dítětem, na všech pokojích je rooming-in.

Ambulantní porod není možný (není uveden ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou).

Šestinedělí, podpora kojení

Další oddělení matky od dítěte, např. z důvodu odpočinku po porodu, je na domluvě matky a ošetřujícího personálu.

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.
 • Rooming-in je možný na všech pokojích, částečný rooming-in porodnice umožňuje v indikovaných případech.  Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

V r. 2011, 2012 bylo 99% dětí při propuštění z porodnice výlučně kojeno.

Rooming-in i částečný rooming-in jsou možné na všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní, 4 dvoulůžkové a 2 trojlůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Sprcha a WC jsou v pěti pokojích. Nadstandardní pokoj je navíc vybaven TV, nadstandardním zařízením, ledničkou,  telefonem. Na tomto pokoji je možný pobyt partnera od 8,00 do 21,00 hod. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Návštěvy jsou možné ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, a to denně od 14,00 do 18,00 hod., o víkendu od 10,00 do 18,00 hod.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, zavinovačka) a dětské jednorázové pleny - 5 ks na první den, po té si je musí zajistit samy nebo používat látkové.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 72 hodin po porodu. Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a dále kontakty na soukromé laktační poradkyně. V regionu existuje služba soukromé porodní asistentky (není hrazena pojišťovnou). Kontakt je umístěn na porodnici. Porodnice nezprostředkvává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje ženám s postižením možnost pobytu rodinného příslušníka a zvýšenou péči porodních asistentek a dětských sester. Porodnice má  k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařské intervence) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici/porodnici není psycholog/psycholožka, službu je možné zajistit v případě potřeby.

Porodnice  spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat - anglicky, německy, rusky a arabsky.

Porodnice je  schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu a  rovněž tak bezlepkovou dietu i makrobiotickou stravu.

V  porodnici/nemocnici  je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 200 Kč

Doprovod rodičky k porodu : zdarma

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 700 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 1065 Kč/den

Aktualizace medailonu

6.12.2013

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz