Aperio

Porodnice Šternberk

18.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko-porodnické oddělení, Středomoravská nemocniční a.s.,Nemocnice Šternberk, o.z.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Jívavská 20, 785 01 Šternberk
Kontakt
tel. 587 800 290 (ústředna),http://nemocnicesternberk.agel.cz
Primář
MUDr. Marek Vaca, tel. 585 087 300, marek.vaca@nst.agel.cz
Vrchní sestra
Jarmila Starostová, tel. 585 087 301jarmila.starostova@nst.agel.cz
Kurz předporodní přípravy
tel. 587 800 290
Těhotenské cvičení
tel. 587 800 290

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 6 hodin a je rozdělen do tří lekcí. Kurz vede porodní asistentka a laktační poradce. Účast na něm je dobrovolná.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice pořádá jednorázová informativní setkání, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je pro rodičky dobrovolná, pro doprovod na požádání.

Těhotenské cvičení, které není součást předporodního kurzu, porodnice nepořádá.

Prohlídky porodních sálů  jsou umožněny všem těhotným ženám i jejich doprovodu. Prohlídky pokojů, na nichž jsou ženy po porodu, jsou umožněny pouze na požádání.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma není možná. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány, považuje je za závazné. Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v  nich může připravovat vždy pouze jedna žena. Žena zůstává ve stejné místnosti během 1. i 2. doby porodní. Místnosti jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr, holení, zákaz jídla a pití nejsou nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické typy metod tišení bolesti jsou nabízeny rodičkám častěji. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí následující možnosti: porodní míč, sprcha, vana, poslech hudby, aromaterapie, masáže prováděné personálem. Nabízeny jsou dle přání rodičky.

Z farmakologických typů metod tišení bolesti jsou dostupná analgetika a epidurální anestezie a jsou běžně nabízeny obě metody.

Neuroplegickou analgezii a paracervikální blok porodnice neposkytuje.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní  žena zůstává ve stejné místnosti jako v 1. době porodní. Všechny místnosti, kde probíhá samotný porod, jsou zařízeny spíše jako civilní pokoje a může v nich rodit vždy pouze jedna žena. Porodnice má k dispozici 3 takové místnosti.

Při fyziologickém porodu si žena běžně může volit z následujících poloh: v kleku, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže či polosedě na posteli s připevněnýma nohama a tatáž poloha bez připevněných nohou. Porod do vody je možný.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Rodičky nejsou překládány na jednotku intenzivní péče, ale na oddělení šestinedělí. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v pokoji, kde trávily první dobu porodní.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o předchozí výslovný souhlas s oddělením od dítěte. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází po dotepání pupečníku. Spontánní porod placenty je vyčkáván (není podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována přiložením novorozence k matce, i v případě porodu s komplikacemi, v případě předčasného porodu i porodu císařským řezem. Dítě od matky není vůbec odděleno, veškerá péče probíhá u matky. Matka může být s dítětem po porodu v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či bezprostřední blízkosti. Dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod rodičky.

Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je volný. V případě vážnějších komplikací jsou děti převáženy do FN Olomouc.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojenído půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován kontakt mezi matkou a dítětem  po celých 24 hodin.

Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Na oddělení šestinedělí je k dispozici 1 jednolůžkový a 6 dvoulůžkových pokojů. Zařízení na koupání dítěte, WC, sprcha a telefon  jsou k dispozici ve všech jednolůžkových pokojích. Na pokojích šestinedělí je umyvadlo či jiné zařízení pro koupání dítěte.

Porodnice má 3 nadstandardní jednolůžkové pokoje, které jsou navíc vybaveny WC, sprchou, kuchyňkou, televizí, přistýlkou a boxem pro dítě. Na těchto pokojích je rovněž možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na všech pokojích žen, kdykoliv. Starší  děti rodiček mohou na pokoje  nejdříve od 10 let věku.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů.

Po císařském řezu žena obvykle odchází za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, francouzsky, rusky, německy.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Od roku 2001 má titul „baby-friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve je možný.

Během prázdninových měsíců byly během šesti týdnů kompletně zrekonstruovány porodní sály porodnice přestavbou na boxový systém. K dispozici jsou 3 porodní boxy a 1 box observační. Zcela přebudována byla i ambulantní část porodního sálu a zrekonstruován byl i operační sál.

Poradenská linka kojení nově na tel. 587 800 296.

Ceny za služby

Doprovod k porodu:  zdarma

Za předporodní kurz pro rodičky: 200 Kč

Nadstandardní pokoj: 500 Kč/den

Za poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt partnera: 500 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 500 Kč/den

Další zpoplatněné služby:

 • Plavání těhotných 50 Kč
 • Epidurální analgezie 2000 Kč
 • Aromaterapie 240 kč
 • Entonox 1000 Kč

Statistiky

Počet porodů: 958 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 34,9 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

Aktualizace medailonu

18. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 12

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství