Aperio

Porodnice Strakonice

24.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Strakonice, a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Kontakt
tel. 383 314 111 (ústředna), sekretariat@nemocnice-st.cz,
Primář
MUDr. Václav Vlášek, tel. 383 314 275, gyn-por-prim@nemocnice-st.cz
Vrchní sestra
Bc. Miloslava Bláhová, tel. 383 314 269, gyn-por-vrchni@nemocnice-st.cz
Kurz předporodní přípravy
Bc. Hana Hanzlíková (soukromá porodní asistentka), tel. 725 714 301
Těhotenské cvičení
Bc. Martina Bláhová, tel. 607 657 109

Služby před porodem

Kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod vede soukromá porodní asistentka, která taktéž vede kurzy plavání. Účast na kurzech  je dobrovolná.

Cvičení pro těhotné, těhotenskou gymnastiku vede porodní asistentka z porodního sálu.

Pro všechny těhotné ženy a jejich doprovod porodnice rovněž připravuje jednorázové informativní schůzky o průběhu porodu, prohlídku porodních sálů a šestinedělí. Účast na nich je dobrovolná.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu je doporučováno ženu doprovázet max. 2 osobami. Kromě rodinných příslušníků (včetně staršího sourozence novorozence) a přátel to může být i dula nebo jakákoliv vybraná porodní asistentka či lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné po konzultaci s rodičkou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Porodnice v současné době sestává ze čtyř samostatných porodních pokojů s příslušenstvím (WC, sprcha). Jeden porodní pokoj slouží k příjmu rodiček a jako ambulance pro těhotné, ostatní tři pokoje jsou určeny pro pobyt rodiček v průběhu celého porodu (1., 2. a 3. době porodní).

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Aplikace klystýru je spíše nutná, pokud ji však žena odmítne, vyhoví se jí. Alespoň částečné holení je vždy nutné. Příjem tekutin a jídla v průběhu porodu určí lékař.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Epidurální analgezie je poskytována vcelku neomezeně. Personál ji bez indikace nenabízí, na žádost rodičky ji však poskytne. Rovněž na žádost poskytuje neuroplegickou analgezii.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí nejčastěji možnost využití sprchy, relaxačních pomůcek (balón, žíněnka), poslechu hudby a relaxačních masáží prováděných personálem.

Druhá doba porodní

Při fyziologickém porodu je respektováno přání rodičky zvolit si jinou, než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli s připevněnýma nebo volnýma nohama. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci, pokud si to výslovně přeje, je mu to umožněno. Ženy jsou po operaci převáženy na pooperační pokoj v dosahu oddělení šestinedělí, kontakt s novorozencem je možný nošením dítěte na kojení. U maminek při císařském řezu ve svodové anestezii je dítě přikládáno již na operačním sále. Dále je bonding podporován na pooperačním pokoji.

Porodnice umožní doprovodu se starat o novorozence po dobu indispozice matky po operaci, má s tím zkušenosti.

Fyziologický porod vede buď lékař nebo porodní asistentka za přítomnosti lékaře. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše aktivní – personál řídí a kontroluje porod,  rodičku i dítě.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy na porodním boxu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou po celou dobu.

Po porodu je matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v bezprostřední blízkosti, dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod rodičky. K přerušení pupečníku dochází po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky a přiložením dítěte k prsu, dále je novorozenec na porodním pokoji v dosahu matky. Pokud nastanou při porodu komplikace, dle stavu novorozence a matky, tak jako v případě fyziologického porodu. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení dle příslušné nedonošenecké jednotky, matka není automaticky převážena, vždy po domluvě s příjímajícím pracovištěm nedonošenecké jednotky.

Ambulantní porod je nemožný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s výjimkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
 • Povzbuzuje zakládání podpůrných skupin kojících matek pro podporu kojení.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Částečný rooming-in je možný.

Oddělení je vybaveno dvoulůžkovými pokoji se sprchou a WC. Nabízíme také 2 nadstandardní pokoje s WC, sprchou, TV, lednicí, WIFI sítí a možnost výběru z několika jídel. Maminky mají k dispozici čaj pro kojící matky, lednici a WIFI připojení. Porodnice disponuje také 2 nadstandardními pokoji s WC, sprchou, TV, lednicí, WIFI sítí a možnost výběru z několika jídel, nepřetržitý 24 hodinový pobyt s doprovodem.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 12,00 do 17,00hod. (případně jinak, po domluvě). Starší děti mohou na návštěvy bez omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny, spodní prádlo na jedno použití, kosmetiku pro dítě a dárkové balíčky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. den domů (den porodu se nezapočítává), po císařském řezu 5. den po porodu (den porodu se nezapočítává).

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí), je personálem podporována.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog/žka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy, rusky, možné zajistit tlumočnickou službu jakéhokoliv jazyka.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je osoba pověřená přijímáním písemných podnětů (připomínky, stížnosti) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem. Má titul „baby-friendly hospital".

Odběr pupečníkové krve umožňuje. V roce 2004 - 2006 byla vyhodnocena jako nejlepší odběrové centrum v republice.

Ceny za služby

Doprovod k porodu:  100Kč za jednorázový oblek

Nadstandardní pokoj: 500Kč/den

Nadstandardní pokoj: 500Kč/den + 200Kč doprovod

Aktualizace medailonu

11.11.2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz