Aperio

Porodnice Sokolov

24.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemonice Sokolov Nemos spol. s.r.o.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Slovenská 545, 356 01  Sokolov
Kontakt
tel. 352 520 111 (ústředna), www.nemosok.cz
Primář
MUDr. Tomáš Čepelák, tel. 352 520 302, mob. 734 863 459, tomas.cepelak@nemosok.cz
Vrchní sestra
Jana Pšeničková, DiS., tel. 352 520 223, jana.psenickova@nemosok.cz
Kurz předporodní přípravy
Jana Pšeničková, DiS., mobil 724 045 909, jana.psenickova@nemosok.cz
Těhotenské cvičení
Mgr. Menclová Aneta, mobil 607 681 714

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdelěn do 4 lekcí, lekce je dvouhodinová. Vede jej porodní asistentka. Účast na něm je dobrovolná.

Porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, pouze v případě, že o ně žena, popř. její doprovod, požádá.

Cvičení pro těhotné porodnice pořádá.

Prohlídky porodních sálů a prohlídky pokojů šestinedělí nabízí porodnice všem ženám a jejich doprovodu.

Podmínky k porodu

Registrace k porodu není nutná. Rodičku může doprovázet jedna osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být vybraná porodní asistentka nebo lékař, dále i dříve narozené děti rodičky (dospělé). Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma, není možná.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány. Plán je pro personál považavován za závazný. O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Personál není zvyklý spolupracovat s dulou. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh. Místnosti pro 1. dobu porodní nejsou vyhrazeny pouze pro 1 rodičku. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

Klystýr není nutný, žena si o něm rozhoduje sama. Holení není nutné, pokud je žena odmítne, je jí vyhověno. Zákaz jídla je nutný, pití je dovoleno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu v 1. i 2. době porodní prováděn intermitentně.

Farmakologické typy metod tišení bolesti jsou nabízeny rodičkám častěji. Porodnice nabízí: epidurální anestezii, analgetika, I.V. analgezii. Nejčastěji je nabízena I.V. analgezie.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje: porodní míč, porodní vak, sprchu, vanu, poslech hudby, masáže prováděné personálem, homeopatii. Nejčastěji je nabízena vana.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena přemístí do jiné místnosti, která je zařízena jako klasický porodní sál a ve které rodí vždy pouze jedna žena.

Na porodním sále si žena nemůže zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na porodním křesle bez připevněných nohou nebo s připevněnýma nohama.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci (je přítomen ošetření dítěte). Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu. Ženy po CS nejsou nutně vždy dávány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod bez komplikací vede obvykle porodní asistentka, lékaře volá při komplikacích a na poporodní prohlídku matky a dítěte. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

Po porodu je rodička převezena na poporodní pokoj.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může doprovod s rodičkou krátce pobývat na pokoji.

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle před dotepáním.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření)Po porodu není matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu a po porodu císařským řezem, ale nikoliv po vaginálním porodu s komplikacemi ani po po předčasném porodu. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. V případě císařského řezu probíhá kontakt dítěte s matkou dle jejího přání.

U poporodních vyšetření může být přítomen doprovod rodičky.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu. Podpora bondingu probíhá tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení.

Porodnice dodržuje 8 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Neinformuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod..
 • Nepovzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a neupozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.
 • Rooming-in je možný na všech pokojích, částečný rooming-in porodnice umožňuje v indikovaných případech.  Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 8 dvoulůžkových pokojů. Ve všech pokojích je sprcha a WC. Doprovod nemůže být s rodičkou na  pokoji na oddělení šestinedělí. V pokojích není umožněn nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Porodnice nemá žádný nadstandardní pokoj. Na některých pokojích šestinedělí není umyvadlo nebo jiné zařízení pro koupání dítěte.

porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností, děti jsou v tomto případě převáženy do Karlových Varů.

Na pokojích jsou návštěvy možné každý den od 15,00 do 17,00hod.(na požádání i mimo uvedenou dobu). Na návštěvy mohou děti rodiček starší 12 let.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.).

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hodin. Na své výslovné přání nemůže odejít dříve. Porodnice umožňuje ambulantní porod. Po porodu císařským řezem žena obvykle odchází domů za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění (horká linka). Návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením a nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Porodnice možňuje ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici není k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat - anglicky, německy, rusky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.


Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital“. Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: zdarma.

Předporodní kurzy: 500 Kč nebo 800 Kč.

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu (Kč/den): 360 Kč i se stravou.

Vyhrazení samostatného pokoje na žádost klienta za 1 den: 300 Kč.

Kojenecké masáže: 400 Kč.

Cvičení s kojenci: 30 Kč /hod.

Cvičení s kojenci permanentka 10 vstupů: 250 Kč.

Těhotenský test z krve na vlastní žádost: 250 Kč.

Cvičení pro těhotné i po porodu: 50 Kč.

Cvičení pro těhotné i po porodu permanentka 10 vstupů: 450 Kč.

Pořízení záznamu ze 4D ultrazvuku: 800 Kč.

Kurz šátkování: 50 Kč

Kalhotky Moli Pants soft vel. L (5ks v balení), jendorázové: 150 Kč.

Odsávací sterilní set (Set One-day): 170 Kč.

Souprava odsávací: 200 Kč.

Laktina Set Single - základní set (manuální odsávačka): 800 Kč.

Aktualizace medailonu

20. 2. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz