Aperio

Porodnice Slaný

23.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Slaný
Typ zařízení
městské
Adresa
Politických vězňů 576, 274 01 Slaný
Kontakt
tel. 312 575 157, www.nemocniceslany.cz
Primář
MUDr.Radek Wohlgemuth, tel. 312 575 150
Vrchní sestra
Soňa Čechová, tel. 312 575 252, sonacechova@seznam.cz
Kurz předporodní přípravy
staniční sestra Ivana Martínková
Těhotenské cvičení
Jana Nemethová - Studio Jitka, Slaný

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdělen do 2 hodinových lekcí. Vede jej lékař i porodní asistentka. Účast je dobrovolná. Pro ženy a jejich doprovod může porodnice uspořádat jednorázovou informativní schůzku o průběhu porodu v případě, že o ni sami požádají. Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem těhotným ženám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet pouze 1 - 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (mimo staršího sourozence novorozence) a přátel to může být jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo dula popř. lékař. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, není jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je za závazné, je zvyklý spolupracovat s dulou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat více žen najednou a jsou přitom od sebe částečně odděleny zdí nebo závěsem.

Porodnice má k dispozici také 1 místnost, kde se může připravovat pouze jedna žena.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh. Klystýr, holení a zákaz pití nejsou nutné, ženy si o nich mohou rozhodnout samy.

Zákaz jídla není nutný, pokud ho žena odmítne, vyhoví se jí.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn jak kontinuálně, tak intermitentně dle situace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití vany, sprchy, relaxačních pomůcek (balón, žíněnka, závěsy, vak, poslouhlý míč tzv. piškot).

Z farmakologických metod jsou poskytnuty analgezie a analgetika.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti. Porodnice má k dispozici dva klasické porodní sály, v každém z nich rodí vždy pouze jedna žena. Jedna porodní místnost je zařízena spíše jako civilní pokoj (není obložena kachlíky, je vybavena jako civilní pokoj, k dispozici je porodní vana). Rodí v ní vždy pouze jedna žena a může zde trávit obě doby porodní.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to na porodním vaku, do vody, v kleku, ve dřepu a ve stoje nebo polodřepu s opěrou nebo v závěsu. Dvěma nejčastěji praktikovanými polohami jsou vleže, pololeže či polosedě na posteli bez připevněných nohou a na porodním vaku. Porod do vody je možný (v posledních letech se z důvodu nezájmu rodiček do vody nerodilo).

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

U porodu císařským řezem smí být po předchozí domluvě s lékařem přítomen i doprovod rodičky. Po porodu se matka s dítětem prohlížejí navzájem, jestliže je  prováděn ve spinální anestezii. Při celkové anestezii si dítě prohlíží matku. Porodnice neukládá ženy po císařském řezu automaticky na jednotku intenzivní péče. Ženy jsou překládány na běžné odděléní, kde jsou sledovány. Je praktikován co nejuzší a nejčastější kontakt dítěte s matkou. Porodnice neumožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky, starat o dítě.

Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v předsálí.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj. Dítě není oddělováno po porodu od matky. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod rodičky. K přerušení pupečníku dochází po jeho dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky. V případě, že je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení (Kladno, Praha), matka je převážena dle jejího zdravotního stavu.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu je dítě přiloženo do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Na oddělení šestinedělí jsou k dispozici 2 nadstandardní jednolůžkové, 1 jednolůžkový, 2 dvoulůžkové, 1 trojlůžkový a jeden vícelůžkový pokoj. Zařízení na koupání dítěte je k dispozici v pěti pokojích. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny WC, sprchou, telefonem, TV a lednicí. Na těchto dvou pokojích je rovněž možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Návštěvy jsou dovoleny na všech pokojích žen, a to denně od 14,00 do 17,00 hod. Na nadstandardních pokojích pak kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na návštěvy bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a hygienické potřeby.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. - 4. den. Po císařském řezu žena obvykle odchází  5. den.

Zvláštní služby

Porodnice nemá k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a neumožní hendikepované rodičce pobyt s doprovodem. Má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována.

V porodnici/nemocnici není k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice hovoří i anglicky a rusky.

Porodnice poskytuje vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním písemných podnětů (připomínky, stížnosti) klientek.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá statut „baby-friendly hospital". Umožňuje odběr pupečníkové krve dárcovský i pro komerční účely.

Ceny za služby

Předporodní kurz: zdarma

Doprovod k porodu: 1000Kč

Nadstandardní pokoj: 500Kč/den (neumožňuje pobyt doprovodu)

 

Aktualizace medailonu

17.2.2012

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz