Aperio

Porodnice Rokycany

11.11.2015 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Rokycanská nemocnice, a.s.
Typ zařízení
privátní
Adresa
Voldušská 750/II, 337 22 Rokycany
Kontakt
Primář
MUDr. Petr Říha, tel. 371 762 403, riha@nemocnice-ro.cz
Vrchní sestra
Alena Palková, tel. 371 762 420, palkova@nemocnice-ro.cz
Kurz předporodní přípravy
Pavlína Butulová, tel. 371 762 420
Těhotenské cvičení
Jaroslava Křeková, tel. 371 762 286

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy. Kurz vede porodní asistentka, rehabilitační sestra. Kurzy se konají 2x týdně.

Pro všechny ženy a jejich doprovod připravuje porodnice jednorázová informativní setkání o průběhu porodu. Účast na nich je dobrovolná.

Cvičení s rehabilitační sestrou pro těhotné porodnice pořádá 2x týdně 1 hodinu.

Prohlídky porodních sálů a pokojů šestinedělí jsou nabízeny všem ženám i jejich doprovodu.

Podmínky k porodu

Registrace k porodu není nutná.

K porodu smí ženu doprovázet max. 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být jakákoli vybraná porodní asistentka nebo lékař. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění. Přítomnost staršího sourozence novorozence u porodu není možná.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro sebe za závazné. Personál je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, není jí to běžně umožněno.

 

První doba porodní

Místnosti pro první dobu porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy jedna rodička za přítomnosti doprovodu. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje. Na 2. dobu porodní se žena stěhuje na porodní sál, který je určen vždy pouze pro jednu rodičku. Je vybaven jako klasický porodní sál. V porodnici jsou k dispozici dva moderní porodní sály.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr a holení nejsou nutné. Zákaz jídla ani pití během porodu není nutný.

Elektonický monitoring je prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Farmakologické metody tišení porodních bolestí jsou nabízeny častěji než nefarmakologické metody. Dostupné farm. metody jsou: analgetika a epidurální anestezie (nabízena nejčastěji) nebo je možné využít inhalační anestezii Entonox. Nejčastěji jsou nabízena analgetika.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití: porodního míče, ribstolí, sprchy, poslechu hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízen porodní míč.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena stěhuje na porodní sál. Všechny místnosti, kde probíhá samotný porod, jsou zařízeny jako klasické porodní sály a rodí v nich pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: vleže bez přivázaných nohou, na porodním křesle. Porod do vody není možný.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nesmí být přítomen operaci. Po porodu císařským řezem nejsou ženy vždy umísťovány na JIP. Porodnice umožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni.

Fyziologický porod vede většinou lékař. Porod prvorodiček vede lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál podporuje ženu v samostané práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin). Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou neomezeně dlouho.

Dítě po porodu není obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Matka je požádána o výslovný souhlas, zda může být dítě vyšetřeno odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno.

Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu. Po vaginálním porodu s komplikacemi, po porodu císařským řezem ani u předčasného porodu bonding podporován není. Při péči o nedonošené děti v porodnici běžně tzv. klokánkování nepraktikují. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Děti jsou převáženy do FN Plzeň.

Bonding je podporován tak, že dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá dle přání matky.

U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod rodičky.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do čtvrthodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

V roce 2013 bylo při propuštění výlučně kojeno 298 dětí.

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hod. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 nadstandardní jednolůžkové, 3 dvoulůžkové a 1 trojlůžkový pokoj. Ve všech je k dispozici WC, sprcha, telefon a zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní jednolůžkové pokoje jsou navíc vybaveny TV, rádiem, připojením k Internetu a umožňují také nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy na nadstandardních pokojích jsou dovoleny kdykoli, v ostatních pokojích od 15.00 - 17.00hod je povolena návštěva pouze jedné osoby. Starší děti rodiček mohou na návštěvy bez věkového omezení.

V porodnici mají ženy k dispozici zdarma základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny, spodní prádlo na jedno použití a vložky.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 96 hod. domů.  Po porodu císařským řezem žena obvykle odchází domů za 5 dní.

Porodnice nenabízí po propuštění návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Zvláštní služby

Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení. Je umožněno ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

Porodnice je ochotna spolupracovat na přání rodičů s duchovními. V nemocnici není k dispozici psycholog/psycholožka.

Je možno zajistit vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital“.

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz: 1000 Kč

Doprovod k porodu:  zdarma

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 600 Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 344 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 22,8 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

 

Aktualizace medailonu

11. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 8

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

A je to tady!

Nová příručka pro rodiče právo, sociální zabezpečení, psychologie 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství, květen 2017

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství