Aperio

Porodnice Praha 8 - Na Bulovce

21.06.2017 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK, Praha 8 - Na Bulovce
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Budínova 2, 180 81 Praha 8
Kontakt
tel. 266 081 111 (ústředna),

http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/gynekologicko-porodnicka-klinika/

Primář
MUDr. Daniel Driák, Ph.D, tel. 286 083 228, daniel.driak@bulovka.cz
Vrchní sestra
Hana Jandovská, tel. 266 083 231, hana.jandovska@bulovka.cz 
Kurz předporodní přípravy a těhotenské cvičení
Hana Šimánková, tel. 774 976 062

Služby před porodem

Kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod, které vede porodní asistentka: úterky od 14 a 18 h, čtvrtky od 10:30 a 13 h. Kurz je rozdělen do 6 lekcí, délka lekce je 90 min.  

Prohlídky porodních sálů: za poplatek, pouze pro registrované rodičky, čtvrtky od 13 h (nejsou-li porodní boxy obsazeny); nebo v rámci předporodních kurzů.

Cvičení pro těhotné je určeno pouze pro ženy, které jsou zde registrovány k porodu.

Registrace rodiček: od 14 týdnu těhotenství (13+3), http://registr-rodicek.bulovka.cz/

Podmínky k porodu

K porodu mohou ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Kromě rodinných příslušníků (včetně staršího sourozence) a přátel to může být dula či vybraná porodní asistentka nebo lékař, který patří k personálu porodnice. Podmínkou účasti je nepřítomnost příznaků infekční choroby. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Nepovažuje je za závazné.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou, je jí to běžně umožněno.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař.

Ženy plánující alternativní vedení porodu jsou doporučovány do jiného zdravotnického zařízení.

První doba porodní

Na klasickém porodním sále zůstává žena na začátku porodní doby na předpokoji, na aktivní fázi první doby porodní a na celý zbytek porodu se přesunuje na porodní box.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh a rodičky mají volný režim.

Klystýr, holení a zákaz jídla ani pití nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Epidurální analgezie je ženám k dispozici na přání zcela zdarma. V některých indikovaných případech možno použít i jiné farmakologické metody analgezie, dle domluvy s rodičkou (paracervikální blok, celkové analgetiká).

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití sprchy, relaxačních pomůcek (porodní míč, porodní stolička, porodní vak, ribstol), poslechu hudby, aromaterapie a masáží prováděných personálem. Nejčastěji je nabízena sprcha a porodní míč.

Druhá doba porodní

Žena se na porodním sále buď musí přestěhovat z předpokoje, kde trávila začátek první doby na porodní box, nebo na boxu může být při rozběhnutém porodu od začátku. Na porodním sále jsou po rekonstrukci 2  samostatné porodní boxy, vybavené sprchou, WC a nábytkem tak, že připomínají domácí prostředí. Dále jsou zde i původní porodní boxy, které jsou od sebe částečně odděleny zdí. Ty se používají jen minimálně, při větším počtu porodů.

Na porodním sále si dle situace žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže. A to v pololeže, polosedě, vleže na boku, buď na porodním lůžku nebo na posteli, dále  v sedě na porodní stoličce, v kleku, na čtyřech, vestoje nebo v polodřepu s opěrou nebo v závěsu a na porodním vaku. Závěr druhé doby porodní je veden v pololeže na porodním lůžku. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky nemůže být přítomen operaci z důvodu nařízení hygienika, čeká v prostorách operačního sálu a je mu umožněn první kontakt s dítětem. Po porodu císařským řezem jsou ženy překládány automaticky na jednotku intenzivní péče. Odmítnutí přeložení na jednotku zatím neřešili.

V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti porodu na normální posteli nebo na porodním lůžku.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Třetí doba porodní je vedená medikamentózně.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj.

Po porodu dochází k oddělení matky a dítěte na 1 - 5 minut z důvodu poporodních vyšetření. Matka je před tím požádána o souhlas, vyjadřuje ho písemně v informovaném souhlasu před porodem. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky. K přerušení pupečníku dochází ihned či po jeho dotepání, přístup je individuální.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje všech 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a neupozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in i částečný roomin-in je možný, záleží na stavu matky.  Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí je 9 jednolůžkových nadstandardních, 2 dvoulůžkové a 6 trojlůžkových pokojů. Ve třech pokojích je zařízení na koupání dítěte. Sprcha a WC jsou společné vždy pro 2 pokoje. V nadstandardních pokojích je lepší vybavení nábytkem, vlastní WC, sprcha, lednička, TV, terasa. 3 z těchto pokojů navíc umožňují nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera.

U nadstandardu jsou návštěvy dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Starší děti rodiček mohu na pokoje oficiálně od 10 let věku. Běžně probíhají návštěvy ve zvláštním, k tomu vyhrazeném prostoru, a to denně od 15.00 do 18.00 hod.

Nemocnice nabízí možnost připlacení si nadstandardní stravy

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a omezený počet dětských jednorázových plen.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází 3. – 4. den domů (den porodu se nezapočítává), po císařském řezu 5. - 6. den.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění. Na žádost rodičky může zprostředkovat návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou si hradí žena sama.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Nemá bezbariérové pokoje. Vyjímečně umožní doprovodu společný pobyt s hendikepovanou rodičkou. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami. Rodičku podporuje ve fyziologickém porodu, pokud jej specialista na daný typ postižení nevylučuje.

V porodnici/nemocnici je k dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat indiviálně cizími jazyky. Přednosta kliniky mluví plynně anglicky, německy, rusky, francouzsky a arabsky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici je osoba pověřená přijímáním písemných podnětů (připomínky, stížnosti) klientek.

 

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

V sprnu 2004 uvedena do provozu část porodního sálu po generální rekonstrukci. Připravena je adaptace zbylé části.

Porodnice od roku 2000 provádí obraty plodů v poloze koncem pánevním.

V porodnici se rodí děti od 32. týdne těhotenství, novorozenecké oddělení disponuje 12 lůžky intermediární novorozenecké péče.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 1000Kč, každá další osoba 500Kč, bezplatný pro sociálně slabé (potvrzení místního úřadu)

Předporodní kurz pro rodičky: 1000Kč/6 lekcí, 200Kč/1 samostatná lekce

Těhotenské cvičení: 50 Kč/1 lekce (60 min.)

Prohlídka porodních sálů: 200 Kč/os.

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 400 - 1200Kč/noc (dle vybavení pokoje)

Poporodní pokoj pro nepřetržitý 24hodinový pobyt celé rodiny: 1300Kč/den

I. trimestrální ultrazvukový screening těhotných: 1000Kč

Statistiky

Počet porodů: 2050 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 19,4 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

 

Aktualizace medailonu

28.11.2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_________________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Děkujeme, že s námi pomáháte měnit přístup k tomu, jak u nás přicházejí děti na svět.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 42

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství