Aperio

Porodnice Praha 5 - Motol

23.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická fakulta UK, 2. LF, Praha 5 - Motol
Typ zařízení
fakultní
Adresa
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Kontakt
tel. 224 431 111 (ústředna), reditelstvi@fnmotol.czwww.fnmotol.cz
Primář
MUDr. Tomáš Binder, CSc., tel. 224 438 216, bindert@seznam.cz
Vrchní sestra
Bc. Libuše Hoffmanová, tel. 224 434 205, Libuse.Hoffmanova@fnmotol.cz
Kurz předporodní přípravy
tel. 222 510 915 (agentura POMAD)
Těhotenské cvičení
tel. 222 510 915 (agentura POMAD), těhotenské plavání - rehabilitační klinika Motol, tel. 224 439 248

Služby před porodem

Vzhledem k počtu porodů je nutné zaregistrovat se k porodu ve 14. ukončeném gestačním týdnu (týká se pouze fyziologických těhotenství, patologická těhotenství kdykoliv bez omezení), ultrazvuk pondělí - středa v 15.00, 5. patro, výtah D. Telefonicky se nelze registrovat.

Porodnice sama nepořádá kurzy předporodní přípravy. V případě zájmu je však může zprostředkovat (agentura POMAD).

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. Účast na nich je dobrovolná.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné, které není součástí předporodního kurzu. Jedná se o těhotenské plavání.

Porodní sály a pokoje, na nichž jsou ženy po porodu, je možné si prohlédnout pouze na videu.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula (zkušenosti s dulou jsou ojedinělé) či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Starší sourozenec novorozence být přítomen nemůže. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, je jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Podmínkou účasti je respektování pokynů personálu. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Nepovažuje je za závazné.

Pokud si žena přeje rodit jen s porodní asistentkou, je jí to umožněno. Porodní asistentka je v tomto případě povinna konsultovat své kroky s lékařem a není oprávněna ordinovat léčebné prostředky.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat více žen najednou a nejsou přitom od sebe nijak odděleny. Porodnice má k dispozici rovněž 2 místnosti, ve kterých se na porod připravuje vždy pouze jedna žena.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Holení a zákaz pití nejsou nutné, ženy si o jejich aplikaci mohou rozhodnout samy. Klystýr a zákaz jídla jsou spíše nutné, pokud je však žena odmítne, je jí vyhověno.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní, ve 2. době porodní je prováděn intermitentně nebo kontinuálně dle aktuální situace.

Epidurální analgezie je poskytována vcelku bez omezení.  Personál ji ženám sám nabízí, i bez lékařské indikace. Neuroplegická analgezie a paracervikální blok jsou poskytovány pouze na základě indikace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (porodní míč, porodní stolička), aplikace aromaterapie i masáží prováděných personálem. Nejčastěji je nabízen porodní míč, sprcha a vana.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena stěhuje do jiné místnosti. Většina místností, kde probíhá samotný porod, je zařízena jako klasické porodní sály. Může v nich rodit více žen najednou a jsou přitom od sebe částečně odděleny zdí. Porodnice má k dispozici také 1 místnost zařízenou spíše jako civilní pokoj. Je vybavena WC a sprchou a může v ní rodit pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na posteli, a to v kleku a ve dřepu. Nejčastěji praktikovanými polohami jsou poloha vleže, pololeže nebo polosedě na posteli, bez připevněných nohou a ve dřepu nebo na porodní stoličce. Porod do vody není možný.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu po eliminaci medicínských rizik běžně umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen operaci. U 99% císařských řezů je prováděna spinální či epidurální analgezie. Kontakt novorozence s matkou po operačním porodu je ihned po porodu. Rodičky jsou automaticky převáženy po císařském řezu na jednotku intenzivní péče (dále JIP). S odmítnutím převozu na JIP se v porodnici nesetkali. Porodnice neumožňuje doprovodu rodičky, aby se mohl starat o novorozence po dobu indispozice rodičky.

Fyziologický porod vede lékař nebo porodní asistentka. Celkový přístup zdravotnického personálu je u 70% porodů spíše aktivní a u 30% porodů spíše vyčkávací.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v porodním boxu spolu s dítětem.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou  pouze 2 hodiny, než je převezena na poporodní pokoj.

Novorozenec je po porodu oddělen od matky bez jejího výslovného souhlasu na první ošetření po dobu 10 - 15 minut. S odmítnutím oddělení se v porodnici nesetkali. U fyziologických porodů je pupečník přerušen po dotepání. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky. Po prvním ošetření je novorozenec přikládán k prsu matky a dále je s matkou na porodním sále. Při komplikovaném porodu rozhoduje stav matky a dítěte. Přístup matky na nedonošenecké oddělení je volný. Po císařském řezu dochází k přiložení dítěte na operačním sále, během prvních 24 hodin je dítě nošeno pravidelně ke kojení, po té dle stavu a přání matky rooming-in.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
 • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in a částečný rooming-in je možný v  80% pokojů. Nejčastěji je praktikován  nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem.

Na oddělení šestinedělí jsou 2 jednolůžkové nadstandardní, 15 dvoulůžkových a 3 trojlůžkové pokoje. Ve všech je k dispozici sprcha, WC a telefon. Zařízení na koupání dítěte je v  80% pokojů.  Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny jiným nábytkem, TV a ledničkou. Na těchto pokojích je také možný nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích žen, a to denně od 15,00 do 20,00hod. Starší děti rodiček mohou na pokoje nejdříve od 14 let věku.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hodin domů. Ani na své výslovné přání nemůže odejít dříve. Po císařském řezu obvykle 5. - 6. den.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění. Na žádost rodičky může zprostředkovat návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou si hradí žena sama.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby rodičkám s roztroušenou sklerózou, kardiopatiemi a hematologickými nemocemi. Speciální servis může zajistit i rodičkám s míšním postižením. Je centrem pro rodičky s dětmi, které mají vrozené vývojové vady.

Porodnice má k dispozici bezbariérově pokoje a sociální zařízení. Personál porodnice má zkušenosti s handicapovanými rodičkami. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky, přirozeně (bez lékařských intervencí) je personálem podporována.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice schopen s klienty komunikovat - slovensky, anglicky, německy, francouzsky, rusky a hebrejsky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu .

V porodnici je možné podat písemné podněty (připomínky, stížnosti) klientek osobě k tomu pověřené.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Má titul "Baby - friendly hospital.
Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Předporodní kurz pro rodičky a doprovod k porodu: 700 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 1000 Kč/den

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 2500 Kč/den

Foto z ultrazvukového vyšetření: 50 Kč

Aktualizace medailonu

24. 7. 2010

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz