Aperio

Porodnice Praha 5 - Motol

15.05.2017 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická fakulta UK, 2. LF, Praha 5 - Motol
Typ zařízení
fakultní
Adresa
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Kontakt
tel. 224 431 111 (ústředna), reditelstvi@fnmotol.czwww.fnmotol.cz
Přednosta
MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA, tel. 224 434 202, roman.chmel@fnmotol.cz
Vrchní sestra
Mgr. Iveta Oravcová, tel. 224 434 205, iveta.oravcova@fnmotol.cz
Kurz předporodní přípravy
---
Těhotenské cvičení
plavání - rehabilitační klinika Motol, tel. 224 439 248

Služby před porodem

Vzhledem k počtu porodů je nutné zaregistrovat se k porodu ve 14. ukončeném týdnu těhotenství (týká se pouze fyziologických těhotenství, patologická těhotenství kdykoliv bez omezení).

Porodnice sama nepořádá kurzy předporodní přípravy.

Pro všechny ženy a jejich doprovod porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu.

Porodnice pořádá cvičení pro těhotné, jedná se o těhotenské plavání.

Porodní sály a pokoje, na nichž jsou ženy po porodu, je možné si prohlédnout pouze na videu.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula nebo porodní asistentka. Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Doporučuje je předem zkonzultovat v těhotenské poradně. 

Porod probíhá na samostatných porodních pokojích, které mají vlastní sprchu a WC.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. době porodní, ve 2. době porodní je prováděn intermitentně nebo kontinuálně dle aktuální situace.

Epidurální analgezie je poskytována vcelku bez omezení.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (porodní míč, porodní stolička), aplikace aromaterapie i masáží.

Druhá doba porodní

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit polohu na prodnickém lůžku.

Po předchozím císařském řezu je rodičkám u dalšího porodu po eliminaci medicínských rizik běžně umožňováno rodit spontánně.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod přítomen operaci. U 99% císařských řezů je prováděna spinální či epidurální analgezie. Kontakt novorozence s matkou po operačním porodu je ihned po porodu. Rodičky jsou automaticky převáženy po císařském řezu na jednotku intenzivní péče (dále JIP).

Fyziologický porod vede lékař nebo porodní asistentka.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) tráví matka s novorozencem a doprovodem dvě hodiny na porodním pokoji. 

Novorozenec je po porodu oddělen od matky na první ošetření po dobu 10 - 15 minut. U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod.

U fyziologických porodů je pupečník přerušen po dotepání.

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována pokládáním novorozence po porodu na břicho matky. Po prvním ošetření je novorozenec přikládán k prsu matky a dále je s matkou na porodním pokoji. Při komplikovaném porodu rozhoduje stav matky a dítěte.

Přístup matky na nedonošenecké oddělení je volný. Po císařském řezu dochází k přiložení dítěte na operačním sále, během prvních 24 hodin je dítě nošeno pravidelně ke kojení, po té dle stavu a přání matky rooming-in.

Šestinedělí, podpora kojení

Porodnice dodržuje 10 bodů k úspěšnému kojení:

  • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech nezbytných k provádění této strategie.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nedává kojeným novorozencům žádné náhražky, šidítka, dudlíky apod.
  • Povzbuzuje zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups) a upozorňujete na ně matky při propouštění z porodnice.

Rooming-in je možný. Nejčastěji je praktikován  nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem.

Na oddělení šestinedělí jsou jednolůžkové nadstandardní, dvoulůžkové a trojlůžkové pokoje.

Návštěvy probíhají na pokojích žen, a to denně od 15,00 do 20,00hod.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hodin domů. Po císařském řezu obvykle 5.-6. den.

Porodnice nenabízí pomoc při kojení po propuštění.

Na žádost rodičky může zprostředkovat návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou si hradí žena sama.

Zvláštní služby

Porodnice poskytuje služby rodičkám s roztroušenou sklerózou, kardiopatiemi a hematologickými nemocemi. Speciální servis může zajistit i rodičkám s míšním postižením. Je centrem pro rodičky s dětmi, které mají vrozené vývojové vady.

Porodnice má k dispozici bezbariérově pokoje a sociální zařízení. Personál porodnice má zkušenosti s handicapovanými rodičkami. Umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem.

V nemocnici/porodnici je dispozici psycholog.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovními.

Personál porodnice schopen s klienty komunikovat - slovensky, anglicky, německy, francouzsky, rusky a hebrejsky.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem. Má titul "Baby - friendly hospital. Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 1000 Kč/den

Poporodní pokoj pro 24 hod. nepřetržitý pobyt celé rodiny: 2500 Kč/den

Statistiky

Počet porodů: 3125 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 26,4 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

 

Aktualizace medailonu

28. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z internetových stránek a z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému on-line Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

DĚKUJEME, ŽE S NÁMI POMÁHÁTE MĚNIT PŘÍSTUP K TOMU, JAK U NÁS PŘICHÁZEJÍ DĚTI NA SVĚT.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 39

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství