Aperio

Porodnice Praha 2 - Apolinář

05.05.2017 |

Přehled služeb

Samostaná porodní místnost
Volba porodní polohy
Porod do vody
Aktivní kontrola ženy nad porodním procesem
Nepřetržitý kontakt matky s dítětem po porodu
Návštěvní služba porodní asistentky doma
Odběr pupečníkové krve
Perinatologické centrum
Baby-friendly Hospital
Možnost VBAC
Možnost spontánního porodu koncem pánevním
Služby pro hendikepované
Ambulantní porod
Služba psychologa/žky

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Kontakt
www.vfn.cz, www.apolinar.cz
sekretariát přednosty - jana.urbanova@vfn.cz, miroslava.kasparova@vfn.cz, 224 967 425, 224 967 577, 224 961 111 (spojovatelky)
Primář
Doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D, tel. 224 967 223, david.pavlista@vfn.cz
Vrchní sestra
Hana Rittsteinová, tel. 224 967 407, hana.ritsteinova@vfn.cz
Kurz předporodní přípravy
224 967 459
Těhotenské cvičení
224 967 493

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdelěn do 3 lekcí, délka lekce je 2 hodiny. Vedou jej porodní asistentky.

Porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, pokud si o ně žena požádá.  Cvičení pro těhotné není součástí kurzu předporodní přípravy. Jedná se o těhotenskou gymnastiku pod vedením fyzioterapeutky.

Prohlídky porodních sálů jsou součástí kurzu nebo schůzky. Prohlídky pokojů šestinedělí porodnice jsou na požádání.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba (po domluvě vyjímečně 2 osoby). Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či vybraná porodní asistentka, dula nebo lékař. Podmínkou účasti je převlečení včetně přezutí a úhrada poplatku. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány.Personál má maximální snahu vyhovět představě rodičky o způsobu vedení porodu vyjádřenou jí v porodním plánu, nebo verbálně, je-li to v souladu s postupy pro vedení porodu na našem pracovišti, a umožňuje-li to momentální provoz na porodních sálech. Dojde-li ke komplikaci, rozhoduje o způsobu vedení porodu  zásadně porodník často po konzultaci s neonatologem.

Požaduje-li žena  při porodu přítomnost pouze porodní asistentky ( z kliniky), pak, probíhá-li porod bez komplikací, je to možné.

První doba porodní

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba (po domluvě vyjímečně 2 osoby). Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či vybraná porodní asistentka, dula nebo lékař. Podmínkou účasti je převlečení včetně přezutí a úhrada poplatku. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány.Personál má maximální snahu vyhovět představě rodičky o způsobu vedení porodu vyjádřenou jí v porodním plánu, nebo verbálně, je-li to v souladu s postupy pro vedení porodu na našem pracovišti, a umožňuje-li to momentální provoz na porodních sálech. Dojde-li ke komplikaci, rozhoduje o způsobu vedení porodu  zásadně porodník často po konzultaci s neonatologem.

Požaduje-li žena  při porodu přítomnost pouze porodní asistentky ( z kliniky), pak, probíhá-li porod bez komplikací, je to možné.

V místnosti pro první dobu porodní může být najednou více žen, které od sebe nejsou nijak odděleny.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr je spíše nutný, pokud ho žena odmítne, je jí vyhověno. Holení a zákaz pití nejsou nutné. Zákaz jídla je nutný před možnou anestezií.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.

Epidurální analgezie, paracervikální blok a neuroplegická analgezie jsou poskytovány bez omezení. Epidurální analgezii personál nenabízí bez lékařské indikace, na žádost ženy ji poskytne, paracervikální blok personál poskytuje jen na základě lékařské indikace a neuroplegickou analgezii nabízí a poskytuje i bez indikace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (všechny dostupné), poslechu hudby, aromaterapie a masáží prováděných personálem.

Úlevové polohy (závěsný šál, pohyb na míčích různých velikostí).

Druhá doba porodní

Žena se na porodním sále musí přestěhovat z místnosti, kde trávila první dobu, na porodní sál. Na porodním sále může být více žen najednou a jsou od sebe částečně odděleny zdí. Porodnice má jednu místnost, která je vybavena nezdravotnickým vybavením a vanou. Zde tráví první i druhou dobu porodní pouze jedna žena.

Na porodním sále si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na porodním lůžku bez připevněných nebo s připevněnýma nohama a to v sedě na porodní stoliččce.

Fyziologický porod na porodním sále vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice nebo porodní asistentka vede porod a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Císařský řez se provádí na operačních sálech, které jsou součástí obou traktů porodních sálů, ve výjimečném případě na operačním sále gynekologickém s potřebným zázemím pro ošetření novorozence. S indikací k ukončení císařským řezem je seznámena žena v přítomnosti blízké osoby (těhotnou písemným souhlasem pověřené o informování o průběhu porodu a zdravotním stavu sebe a novorozence). K operaci žena podepisuje – po řádném vysvětlení lékařem - „Informovaný souhlas".

Plánovaný císařský řez:

 1. indikovaný na oddělení rizikového těhotenství - žena je v den operace převedena na porodní sál
 2. indikovaný v poradně pro těhotné - žena přichází v den operace na porodní sál

Doprovod může být po celou dobu s rodičkou přítomen.

Akutní císařský řez:

 1. změnou zdravotního stavu na oddělení rizikového těhotenství - přeje-li si žena, je informována osoba blízká službumající porodní asistentkou, nebo, dovolí-li to časová rezerva pro ukončení, informuje rodinu sama
 2. v průběhu porodu na porodním sále - je- li u rodičky osoba blízká jsou spolu seznámeni s indikací k císařskému řezu
 3. při převozu sanitou - osoba blízká většinou přijíždí v závěsu za sanitou. Vyšetření, příjem probíhá v její přítomnosti (souhlasí-li rodička), včetně indikace k ukončení porodu císařským řezem.

Doprovod u císařského řezu je možný, rozhodujícím je však vždy stanovisko operatéra. Pokud lékař nesouhlasí s přítomností přímo na operačním sále, čeká doprovod na dětském boxe, kde se spolupodílí na ošetření novorozence. Není-li žena v celkové narkóze, pak, v doprovodu dětské sestry, napomáhá prvnímu přikládání k prsu rodičky.Po skončení operace ji doprovází při převozu na oddělení.Všechny ženy jsou po císařském řezu zaváženy na stanici intenzivní péče.

Porodnice dále uvedla - dosud jsme se nesetkali s požadavkem přeložení z operačního sálu na standardní oddělení. Pokud by se takováto žádost vyskytla, nebudeme ji moci vyjít vstříc. Věříme však, že po řádném vysvětlení důvodů pro 24 hodinové sledování pooperačního průběhu, žena resp. její blízcí svůj požadavek přehodnotí.

Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu:

při celkové anestezii:

 • dětský lékař přichází na pooperační JIP a informuje matku o zdravotním stavu novorozence
 • dětská sestra přináší novorozence na pooperační JIP k prvnímu přiložení k prsu po zavolání porodní asistentkou, že je žena při vědomí
 • pak každé 3-4 hodiny

při svodné anestezii:

 • novorozenec je ženě přikládán k prsu na operačním sále
 • na JIP je režim posléze stejný jako v předcházející

Porodnice částečně umožní partnerům/partnerkám žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky starali o dítě oni. Dále k danému uvedla: prozatím jsme se s tímto požadavkem setkali pouze jedenkrát (otec dítěte) v průběhu dne. V noci přenechával novorozence v péči dětských sester. Vyhovět žádosti je možné, pouze v případě, že pečujícím by měl být muž, pak pro zajištění intimity ostatním maminkám je nutné, aby měl samostatný pokoj se sociálním zázemím. To ne vždy je ihned uskutečnitelné.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj.

Po porodu odnáší dětská sestra (většinou v doprovodu osoby blízké) novorozence na dětský box na dobu nezbytnou pro první ošetření. Po krátké době je novorozenec přiložen k prsu.

matky a je jí ponechán v náručí, nebo v pojízdné postýlce při lůžku. Po 10 – 15 minutách je odnesen na neonatologické oddělení, kde se s ním žena setká ihned po zavezení na šestinedělí. Doba, kdy není s novorozencem, činí 60 – 90 minut. Veškerý tento postup je matkou písemně odsouhlasen v „Informovaném souhlasu" neonatologů.

Porodnice dále uvedla: Nesetkali jsme se s odmítnutím nedělky s krátkým „oddělením" novorozence, neboť:

 1. je s tímto postupem seznámena v „Informovaném souhlasu", který obdrží v poradně pro těhotné v 36 resp. 38 týdnu těhotenství
 2. doprovázející blízká osoba může být po celou dobu přítomna s novorozencem na neonatologii (umožní-li to provoz)
 3. po ozřejmení důvodů a vysvětlení, že se jedná pouze o dobu asi 60 minut „oddělení" miminka, ženy nenamítají nic.

U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu. Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení. Když žena nechce kojit je to respektováno.

Je k dispozici :

 • laktační poradkyně na neonatologické části
 • laktační poradkyně – staniční sestry, porodní asistentky - ze všech oddělení šestinedělí
 • laktační poradkyně z řad porodních asistentek, které vedou předporodní přípravu
 • telefonní linka pro pomoc při kojení po propuštění domů
 • možnost návštěvy ambulance kliniky po propuštění domů, vyskytnou-li se problémy s kojením

Rooming-in i částečný rooming-in (po dohodě s dětskou sestrouu) je možný. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové, 9 dvoulůžkových a 13 trojlůžkových pokojů. Ve všech pokojích je zařízení na koupání dítěte. Sprcha je v devatenácti pokojích a WC je v jedenácti pokojích. 11 pokojů je nadstandardních, liší se typem postýlek, je zde lůžko pro doprovod, TV, jídelní stůl, židle, přebalovací stůl. 1 pokoj umožňuje nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera, dalších 11 v případě uvolnění druhého lůžka.

Na jedno a dvoulůžkových pokojích jsou návštěvy dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez omezení. Na chodbě probíhají návštěvy denně do 22.00 hod.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny. U operativních porodů i spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72  hodin. Na své výslovné přání může odejít i 2 dny po porodu, o propuštění dítěte rozhoduje neonatolog. Po císařském řezu žena obvykle odchází 5. den po operaci.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a také návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou si hradí žena sama nebo její pojišťovna.

Zvláštní služby

2 pracovníci plně ovládají znakovou řeč, jedna pracovnice studuje znakovou řeč 2.rokem, dále možnost ubytování handicapovaných žen spolu s doprovodem.Bezbariérové  pokoje ( na rizikovém těhotenství i šestinedělí) ,  plně bezbariérový přístup k umyvadlu a k WC, do sprchy možno s dopomocí, na sedátko uvnitř sprchy

Pro plně bezbariérovou koupel možno využít uzpůsobené zázemí na gynekologické části.

Porodnice má zkušenosti s handicapovanými rodičkami.

Pokud si žena s postižením přeje porodit  fyziologicky a např. pokud možno  přirozeně ( pokud možno bez  lék.  intervencí )je v tomto záměru personálem podporována ,nejsou li kontraindikace.

Na přání rodičů porodnice spolupracuje s duchovními- do kaple kliniky dochází pravidelně duchovní, možnost kontaktu.

Jazyková vybavenost  personálu: angličtina,francouština, němčina, italština, ruština ,k dispozici obrázkový manuál pro komunikaci s Vietnamkami

V porodnici je možné žádat vegetariánskou stravu, po dohodě s dietní sestrou možno i :bez vepřového ,  bez hovězího.

VFN Praha má Call centrum, kde se pravidelně jeho pracovníci náhodně vybraných propuštěných žen ptají na spokojenost s péčí. Připomínky a podněty jsou pak předávány na jednotlivá pracoviště. a dále na klinice na všech odděleních jsou k dispozici knihy pro možnost zaznamenání sdělení,  jednotlivé připomínky nebo stížnosti mohou zasílat ženy e-mailem na přednostu a vrchní sestru.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Přítomnost osoby blízké u porodu: 280 Kč

Přítomnost osoby blízké u S.C.: 1 300 Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 1 500 Kč (pro oba rodiče)

Těhotenské cvičení: 100 Kč/1 hod.

Jednolůžkový nadstandardní pokoj: 1500 Kč/noc

Přespání osoby blízké na nadstandardním pokoji: 500 Kč/noc

Statistiky

Počet porodů: 4287 (v r. 2013)*

Míra císařských řezů: 36,4 % (v r. 2013)*

* zdroj dat: Analýza dat o rodičkách z registru NRC, www.biostatisticka.cz, publikováno 27.9.2015

 

Aktualizace medailonu

28. 11. 2015

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

_________________________________________________________________________________________________________

Pomozte s námi na svět novému nezávislému Průvodci porodnicemi.

Jak bude vypadat a možnost PODPOŘIT NOVÉHO PRŮVODCE najdete na Darujme.cz.


banner-pp-podporte-novy-600.jpg-Cg5zl1HFtwnS3fD2DXRCPnLt.jpg 

#Na tom, jak rodíme a přicházíme na svět, záleží.

Podporou nového online Průvodce podpoříte nejen budoucí rodiče a jejich děti v nejcitlivějším a velmi důležitém období, ale i české porodnice, kterým jde o kvalitní zdravotní péči.

Děkujeme, že s námi pomáháte měnit přístup k tomu, jak u nás přicházejí děti na svět.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 53

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 

Zveme vás na oblíbené APERIO kurzy

Víkendový kurz předporodní přípravy

Předporodní příprava - individuální konzultace

Childbirth Education in English

Individual Prenatal Course in English

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství - podzim 2018


Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

...všechny naše kurzy

Doporučujeme

Péče v průběhu normálního porodu, praktická příručka WHO - ke stažení

Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Ušetří vám peníze, čas i energii
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Užitečné odkazy

Jak se kde rodí? - web, který sleduje rozdíly mezi porodnicemi v počtech císařských řezů, nástřihů hráze, poranění žen při porodu či klešťovými porody

BIOSTATISTIČKA.CZ - analýzy, články, přednášky, odkazy na zahraniční studie, co je "evidence based care" a další

duly.cz - kdo je dula a jak pomáhá u porodu, seznam dul

Krátké filmy o těhotenství, porodu a rodičovství, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Mamila.sk – velmi obsažné a kvalitní stránky slovenského sdružení Mamila o kojení

Světový týden respektu k porodu
- festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Jak si zajistit zdravotní péči při porodu doma – připravila Liga lidských práv pro svůj web Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka
Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

APERIO kurzy pro sólo rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
Víte, jaké to být s dětmi sám/sama?
Chcete být průvodcem rodičům v podobné situaci?

Staňte se mentorkou


DALŠÍ APERIO KURZY PRO RODIČE

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Vyzkoušejte

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství