Aperio

Porodnice Praha 2 - Apolinář

23.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Apolinářská 18, 128 51 Praha 2
Kontakt
www.apolinar.czjana.urbanova@vfn.cz - sekretariát kliniky, miroslava.kasparova@vfn.cz - sekretariát kliniky
Primář
prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrCs., tel. 224 967 414, hajek.zdenek@vfn.cz
Vrchní sestra
Hana Rittsteinová, tel. 224 967 407, rittsteinova.hana@vfn.cz
Kurz předporodní přípravy
Zora Síbková, RPA zora.sibkova@vfn.cz - staniční sestra porodních sálů Iva Schafferová, RPA iva.schafferova@vfn.cz - staniční sestra předporodní jednotky intenzivní péče a oddělení rizikového těhotenství
Těhotenské cvičení
Vendula Matolínová vendula.matolinova@vfn.cz - vrchní fyzioterapeut

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdelěn do 3 lekcí, délka lekce je 3 hodiny. Vede jej porodní asistentka. Účast na něm je dobrovolná.

Porodnice připravuje jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu, pokud si o ně žena požádá.  Cvičení pro těhotné není součástí kurzu předporodní přípravy. Jedná se o těhotenskou gymnastiku pod vedením fyzioterapeutky.

Prohlídky porodních sálů jsou součástí kurzu nebo schůzky. Prohlídky pokojů šestinedělí porodnice jsou na požádání.

Podmínky k porodu

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba (po domluvě vyjímečně 2 osoby). Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či vybraná porodní asistentka, dula nebo lékař. Podmínkou účasti je převlečení včetně přezutí a úhrada poplatku. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány.Personál má maximální snahu vyhovět představě rodičky o způsobu vedení porodu vyjádřenou jí v porodním plánu, nebo verbálně, je-li to v souladu s postupy pro vedení porodu na našem pracovišti, a umožňuje-li to momentální provoz na porodních sálech. Dojde-li ke komplikaci, rozhoduje o způsobu vedení porodu  zásadně porodník často po konzultaci s neonatologem.

Požaduje-li žena  při porodu přítomnost pouze porodní asistentky ( z kliniky), pak, probíhá-li porod bez komplikací, je to možné.

První doba porodní

K porodu může ženu doprovázet maximálně 1 osoba (po domluvě vyjímečně 2 osoby). Kromě rodinných příslušníků a přátel to může být dula či vybraná porodní asistentka, dula nebo lékař. Podmínkou účasti je převlečení včetně přezutí a úhrada poplatku. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány.Personál má maximální snahu vyhovět představě rodičky o způsobu vedení porodu vyjádřenou jí v porodním plánu, nebo verbálně, je-li to v souladu s postupy pro vedení porodu na našem pracovišti, a umožňuje-li to momentální provoz na porodních sálech. Dojde-li ke komplikaci, rozhoduje o způsobu vedení porodu  zásadně porodník často po konzultaci s neonatologem.

Požaduje-li žena  při porodu přítomnost pouze porodní asistentky ( z kliniky), pak, probíhá-li porod bez komplikací, je to možné.

V místnosti pro první dobu porodní může být najednou více žen, které od sebe nejsou nijak odděleny.

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Klystýr je spíše nutný, pokud ho žena odmítne, je jí vyhověno. Holení a zákaz pití nejsou nutné. Zákaz jídla je nutný před možnou anestezií.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně.

Epidurální analgezie, paracervikální blok a neuroplegická analgezie jsou poskytovány bez omezení. Epidurální analgezii personál nenabízí bez lékařské indikace, na žádost ženy ji poskytne, paracervikální blok personál poskytuje jen na základě lékařské indikace a neuroplegickou analgezii nabízí a poskytuje i bez indikace.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice poskytuje možnost využití teplé lázně (vana), sprchy, relaxačních pomůcek (všechny dostupné), poslechu hudby, aromaterapie a masáží prováděných personálem.

Úlevové polohy (závěsný šál, pohyb na míčích různých velikostí).

Druhá doba porodní

Žena se na porodním sále musí přestěhovat z místnosti, kde trávila první dobu, na porodní sál. Na porodním sále může být více žen najednou a jsou od sebe částečně odděleny zdí. Porodnice má jednu místnost, která je vybavena nezdravotnickým vybavením a vanou. Zde tráví první i druhou dobu porodní pouze jedna žena.

Na porodním sále si žena může zvolit jinou než klasickou polohu vleže, pololeže či polosedě na porodním lůžku bez připevněných nebo s připevněnýma nohama a to v sedě na porodní stoliččce.

Fyziologický porod na porodním sále vede většinou lékař a porodní asistentka je mu k dispozici jako pomocnice nebo porodní asistentka vede porod a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na poporodní pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Císařský řez se provádí na operačních sálech, které jsou součástí obou traktů porodních sálů, ve výjimečném případě na operačním sále gynekologickém s potřebným zázemím pro ošetření novorozence. S indikací k ukončení císařským řezem je seznámena žena v přítomnosti blízké osoby (těhotnou písemným souhlasem pověřené o informování o průběhu porodu a zdravotním stavu sebe a novorozence). K operaci žena podepisuje – po řádném vysvětlení lékařem - „Informovaný souhlas".

Plánovaný císařský řez:

 1. indikovaný na oddělení rizikového těhotenství - žena je v den operace převedena na porodní sál
 2. indikovaný v poradně pro těhotné - žena přichází v den operace na porodní sál

Doprovod může být po celou dobu s rodičkou přítomen.

Akutní císařský řez:

 1. změnou zdravotního stavu na oddělení rizikového těhotenství - přeje-li si žena, je informována osoba blízká službumající porodní asistentkou, nebo, dovolí-li to časová rezerva pro ukončení, informuje rodinu sama
 2. v průběhu porodu na porodním sále - je- li u rodičky osoba blízká jsou spolu seznámeni s indikací k císařskému řezu
 3. při převozu sanitou - osoba blízká většinou přijíždí v závěsu za sanitou. Vyšetření, příjem probíhá v její přítomnosti (souhlasí-li rodička), včetně indikace k ukončení porodu císařským řezem.

Doprovod u císařského řezu je možný, rozhodujícím je však vždy stanovisko operatéra. Pokud lékař nesouhlasí s přítomností přímo na operačním sále, čeká doprovod na dětském boxe, kde se spolupodílí na ošetření novorozence. Není-li žena v celkové narkóze, pak, v doprovodu dětské sestry, napomáhá prvnímu přikládání k prsu rodičky.Po skončení operace ji doprovází při převozu na oddělení.Všechny ženy jsou po císařském řezu zaváženy na stanici intenzivní péče.

Porodnice dále uvedla - dosud jsme se nesetkali s požadavkem přeložení z operačního sálu na standardní oddělení. Pokud by se takováto žádost vyskytla, nebudeme ji moci vyjít vstříc. Věříme však, že po řádném vysvětlení důvodů pro 24 hodinové sledování pooperačního průběhu, žena resp. její blízcí svůj požadavek přehodnotí.

Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu:

při celkové anestezii:

 • dětský lékař přichází na pooperační JIP a informuje matku o zdravotním stavu novorozence
 • dětská sestra přináší novorozence na pooperační JIP k prvnímu přiložení k prsu po zavolání porodní asistentkou, že je žena při vědomí
 • pak každé 3-4 hodiny

při svodné anestezii:

 • novorozenec je ženě přikládán k prsu na operačním sále
 • na JIP je režim posléze stejný jako v předcházející

Porodnice částečně umožní partnerům/partnerkám žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky starali o dítě oni. Dále k danému uvedla: prozatím jsme se s tímto požadavkem setkali pouze jedenkrát (otec dítěte) v průběhu dne. V noci přenechával novorozence v péči dětských sester. Vyhovět žádosti je možné, pouze v případě, že pečujícím by měl být muž, pak pro zajištění intimity ostatním maminkám je nutné, aby měl samostatný pokoj se sociálním zázemím. To ne vždy je ihned uskutečnitelné.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) může být doprovod s rodičkou pouze 2 hod., než je převezena na poporodní pokoj.

Po porodu odnáší dětská sestra (většinou v doprovodu osoby blízké) novorozence na dětský box na dobu nezbytnou pro první ošetření. Po krátké době je novorozenec přiložen k prsu.

matky a je jí ponechán v náručí, nebo v pojízdné postýlce při lůžku. Po 10 – 15 minutách je odnesen na neonatologické oddělení, kde se s ním žena setká ihned po zavezení na šestinedělí. Doba, kdy není s novorozencem, činí 60 – 90 minut. Veškerý tento postup je matkou písemně odsouhlasen v „Informovaném souhlasu" neonatologů.

Porodnice dále uvedla: Nesetkali jsme se s odmítnutím nedělky s krátkým „oddělením" novorozence, neboť:

 1. je s tímto postupem seznámena v „Informovaném souhlasu", který obdrží v poradně pro těhotné v 36 resp. 38 týdnu těhotenství
 2. doprovázející blízká osoba může být po celou dobu přítomna s novorozencem na neonatologii (umožní-li to provoz)
 3. po ozřejmení důvodů a vysvětlení, že se jedná pouze o dobu asi 60 minut „oddělení" miminka, ženy nenamítají nic.

U poporodních vyšetření může být přítomen i doprovod rodičky.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu. Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení. Když žena nechce kojit je to respektováno.

Je k dispozici :

 • laktační poradkyně na neonatologické části
 • laktační poradkyně – staniční sestry, porodní asistentky - ze všech oddělení šestinedělí
 • laktační poradkyně z řad porodních asistentek, které vedou předporodní přípravu
 • telefonní linka pro pomoc při kojení po propuštění domů
 • možnost návštěvy ambulance kliniky po propuštění domů, vyskytnou-li se problémy s kojením

Rooming-in i částečný rooming-in (po dohodě s dětskou sestrouu) je možný. Nejčastěji je praktikován nepřetržitý kontakt mezi matkou a dítětem po celých 24 hodin.

Na oddělení šestinedělí jsou 4 jednolůžkové, 9 dvoulůžkových a 13 trojlůžkových pokojů. Ve všech pokojích je zařízení na koupání dítěte. Sprcha je v devatenácti pokojích a WC je v jedenácti pokojích. 11 pokojů je nadstandardních, liší se typem postýlek, je zde lůžko pro doprovod, TV, jídelní stůl, židle, přebalovací stůl. 1 pokoj umožňuje nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera, dalších 11 v případě uvolnění druhého lůžka.

Na jedno a dvoulůžkových pokojích jsou návštěvy dovoleny na pokojích žen, kdykoliv. Starší děti rodiček mohou na pokoje bez omezení. Na chodbě probíhají návštěvy denně do 22.00 hod.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny. U operativních porodů i spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72  hodin. Na své výslovné přání může odejít i 2 dny po porodu, o propuštění dítěte rozhoduje neonatolog. Po císařském řezu žena obvykle odchází 5. den po operaci.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění a také návštěvní službu porodní asistentky v domácnosti, kterou si hradí žena sama nebo její pojišťovna.

Zvláštní služby

2 pracovníci plně ovládají znakovou řeč, jedna pracovnice studuje znakovou řeč 2.rokem, dále možnost ubytování handicapovaných žen spolu s doprovodem.Bezbariérové  pokoje ( na rizikovém těhotenství i šestinedělí) ,  plně bezbariérový přístup k umyvadlu a k WC, do sprchy možno s dopomocí, na sedátko uvnitř sprchy

Pro plně bezbariérovou koupel možno využít uzpůsobené zázemí na gynekologické části.

Porodnice má zkušenosti s handicapovanými rodičkami.

Pokud si žena s postižením přeje porodit  fyziologicky a např. pokud možno  přirozeně ( pokud možno bez  lék.  intervencí )je v tomto záměru personálem podporována ,nejsou li kontraindikace.

Na přání rodičů porodnice spolupracuje s duchovními- do kaple kliniky dochází pravidelně duchovní, možnost kontaktu.

Jazyková vybavenost  personálu: angličtina,francouština, němčina, italština, ruština ,k dispozici obrázkový manuál pro komunikaci s Vietnamkami

V porodnici je možné žádat vegetariánskou stravu, po dohodě s dietní sestrou možno i :bez vepřového ,  bez hovězího.

VFN Praha má Call centrum, kde se pravidelně jeho pracovníci náhodně vybraných propuštěných žen ptají na spokojenost s péčí. Připomínky a podněty jsou pak předávány na jednotlivá pracoviště. a dále na klinice na všech odděleních jsou k dispozici knihy pro možnost zaznamenání sdělení,  jednotlivé připomínky nebo stížnosti mohou zasílat ženy e-mailem na přednostu a vrchní sestru.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a nemá titul „baby-friendly hospital".

Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu, pokud neabsolvoval předporodní kurz: 500Kč

Předporodní kurz pro rodičky: 500Kč, 900Kč (v ceně doprovod u porodu)

Těhotenské cvičení: 100 Kč/1 hod.

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500, 1000Kč/den

Poporodní pokoj pro nepřetržitý 24hodinový pobyt celé rodiny: +500Kč/den

Aktualizace medailonu

21. 6. 2009

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz