Aperio

Porodnice Prachatice

23.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnické oddělení, Nemocnice Prachatice a.s.
Typ zařízení
krajské
Adresa
Nebahovská 1015, 383 01 Prachatice
Kontakt
tel. 388 600 111 (ústředna), gynekologie@nempt.cz, www.nempt.cz
Primář
MUDr. Wackershauser Bohuslav, tel.388 600 214,wackershauser@nempt.cz
Vrchní sestra
Jiřina Vymětalová, tel. 388 600 220, vymetalova@nempt.cz
Kurz předporodní přípravy
Alena Kochmová (porodní asistentka), tel. 723 164 398
Těhotenské cvičení
Alena Kochmová (porodní asistentka), tel. 723 164 398

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz je rozdělen do pěti tematických celků a jeho celková délka je pět hodin. Kurzy vede porodní asistentka a účast na nich je dobrovolná.

Pro všechny ženy připravuje porodnice také jednorázová informativní setkání o průběhu porodu, která nejsou součástí předporodního kurzu. V případě zájmu se mohou zúčastnit i partneři.

Porodnice nepořádá samostatné těhotenské cvičení, v rámci předporodního kurzu však ženy mohou docházet na plavání pro těhotné.

Prohlídky porodních sálů jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu. Prohlídky pokojů, na kterých jsou ženy po porodu, umožňuje porodnice na požádání.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 2 osoby. Může to být manžel nebo kdokoliv z příbuzných. Přítomnost staršího sourozence novorozence není dovolena. Pokud žena rodila doma a kvůli komplikacím přijela do porodnice, není jí umožněna přítomnost porodní asistentky, se kterou rodila. Důvodem je fakt, že každý pracovník/ice, který/á chce zasahovat do průběhu porodu, musí mít pracovní smlouvu s vedením nemocnice.  Doprovod může zůstat s rodičkou po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál porodnice je zvyklý zacházet s porodními plány. Považuje je za závazné.

Personál porodnice je zvyklý spolupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje rodička. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou je jí to běžně umožněno. Porodnice je přihlášena do projektu ,, Přirozené porody v porodnici ".

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze jedna rodička. Doprovod může být přítomen. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

Klystýr, holení, zákaz jídla a pití během porodu nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn v 1. i 2. době porodní intermitentně.

Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí:  porodní míč, ribstole, porodní stoličku, sprchu, hydromasáž - panel s masážními tryskami, poslech hudby, aromaterapii, masáže prováděné personálem. Ke každé ženě je přistupováno individuálně a dle probíhajícího porodu jsou nabízeny i různé možnosti tlumení bolesti.

Z farmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí:epidurální anestezie a analgetika. Častěji jsou nabízena analgetika.

Častěji jsou nabízeny nefarmakologické metody.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní se žena vždy musí přestěhovat do jiné místnosti. Všechny místnosti určené pro vlastní porod jsou zařízeny jako klasické porodní sály a rodí v nich vždy pouze jedna žena.

Při fyziologickém porodu si žena nemůže zvolit jinou než klasickou polohu vleže s připevněnýma nebo volnýma nohama nebo na porodním křesle. Porod do vody není možný. Rodičky po předchozím císařském řezu mají zpravidla možnost vaginálního porodu.

V případě porodu císařským řezem může být doprovod rodičky přítomen operaci. Většina sekcí je prováděna ve spinální anestezii, a proto je možné příložení novorozence k prsu i po císařském řezu. Po operaci nejsou ženy vždy překládány na jednotku intenzivní péče. Porodnice umožní doprovodu žen po porodu císařským řezem, aby se mohl, po dobu indispozice matky po operaci, starat o dítě.

Fyziologický porod bez komplikací vede většinou porodní asistentka. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací - personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí doprovod zůstat s rodičkou neomezeně dlouho. Po porodu může být matka s dítětem v nepřetržitém kontaktu, potřebná vyšetření se provádějí na těle matky či v bezprostřední blízkosti, dítě je současně s matkou převezeno na oddělení šestinedělí. U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen doprovod rodičky. Pokud má být dítě odděleno od matky, je požádána matka o výslovný souhlas. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. K přerušení pupečníku dochází po jeho dotepání. Spontánní porod placenty není vyčkáván (je podáván oxytocin).

Podpora vytvoření vazby mezi matkou a dítětem, tzv. bonding, je uskutečňována kontantkem matky a dítěte na břichu matky a přiložením novorozence k prsu matky, ne však v případě porodu s komplikacemi nebo předčasného porodu. U porodu císařským řezem je dítě přiloženo k prsu. Nemocnice neužívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Porodnice nemá oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností. Pokud je nutný převoz novorozence na nedonošenecké oddělení do Českých Budějovic nebo Písku, je matka převážena dle volné kapacity na nedonošeneckém oddělení.

Ambulantní porod není možný.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení:

 • Má písemně vypracovanou strategii přístupu ke kojení, která je rutinně předávána všem členům zdravotnického týmu.
 • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
 • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
 • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
 • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
 • Nepodává novorozencům žádnou jinou potravu ani nápoje kromě mateřského mléka, s vyjímkou lékařsky indikovaných případů.
 • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
 • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
 • Personál porodnice nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
 • Nepovzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

Rooming-in je možný ve všech pokojích. Na oddělení šestinedělí jsou 3 jednolůžkové nadstandardní a 8 dvoulůžkových pokojů. Ve všech je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Na nadstandardních pokojích je navíc WC, sprcha, telefon, TV, lednice, lůžko pro otce a civilní nábytek. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Návštěvy jsou dovoleny na všech pokojích žen, kdykoliv. Bez omezení mohou přijít i starší děti rodičky. Nadstandardních pokojů je dostatek pro všechny zájemkyně.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.), dětské jednorázové pleny a spodní prádlo na jedno použití.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů. Po císařském řezu za 5 dní. Ambulantní porod je možný.

Zvláštní služby

Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí) je v tomto záměru personálem podporována. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat v angličtině, němčině, francouzštině, ruštině.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici je osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností) klientek - na oddělení vedoucí sestra, v nemocnici hlavní sestra.

Porodnice nezprostředkovává návštěvní službu porodní asistentky doma u rodičky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice není perinatologickým centrem a usiluje o titul „baby-friendly hospital". Umožňuje odběr pupečníkové krve.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: zdarma

Předporodní kurz pro rodičky: 1000 Kč

Poplatek za nadstandardní pokoj na porodním sále: 200 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 300 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 400 Kč/den

Pro doprovod lze objednat stravu celodenní, i jednotlivě (snídani či oběd nebo večeři).

Fotografování profesionálem

Aktualizace medailonu

14. 11. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

 Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz