Aperio

Porodnice Plzeň - fakultní nemocnice

23.02.2011 | #porod #porodnice

Kontaktní údaje

Zařízení
Gynekologicko - porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň
Typ zařízení
fakultní
Adresa
Alej Svobody 80, 304 60  Plzeň
Kontakt
tel. 377 103 111 (ústředna), fnplzen@fnplzen.czwww.gpk.fnplzen.cz
Přednosta kliniky
Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc., tel. 377 617 232, novotnyz@fnplzen.cz
Vrchní sestra
Bc. Věra Houdková, tel. 377 105 211houdkovav@fnplzen.cz
Kurz předporodní přípravy
Pavlína Bohůnková, kurzy.pro.tehotne@fnplzen.cz
Těhotenské cvičení
Bc. Věra Váňová, vanovav@fnplzen.cz

Služby před porodem

Porodnice pořádá kurzy předporodní přípravy pro těhotné ženy a jejich doprovod. Kurz trvá 12 hodin a je rozdělen do 6 lekcí. Kromě delšího kurzu porodnice pořádá kurz trvající 2 hod - tzv. Maxilekce - jehož součástí je i prohlídka porodnice, ostatní informace ve zkratce. Kurzy vede porodní asistentka a účast na nich je dobrovolná.

Pro ženy a jejich doprovod může porodnice uspořádat také jednorázovou informativní schůzku o průběhu porodu, která není součástí předporodního kurzu, a to v případě, že o ni sami požádají.

Při jedné z hodin v kurzu předporodní přípravy jsou těhotné ženy seznámeny se základy těhotenského tělocviku a v případě zájmu jsou seznámeny s možnostmi těhotenského tělocviku u jiných subjektů.

Prohlídky porodních sálů a pokojů, na kterých jsou ženy v šestinedělí, jsou nabízeny všem rodičkám i jejich doprovodu.

Registrace k porodu není nutná.

Podmínky k porodu

K porodu smí ženu doprovázet maximálně 1 osoba. Kromě rodinných příslušníků (neplatí pro dříve narozené děti rodičky, mladší 18 let) a přátel to může být dula či jakákoliv vybraná porodní asistentka nebo lékař. Přítomnost porodní asistentky, se kterou žena rodila, u porodu v porodnici, popř. jiného doprovodu, pokud žena přijede kvůli komplikacím do porodnice po porodu započatém doma není možná. Doprovod může zůstat po celou dobu trvání porodu, tj. od příchodu na porodní sál až po jeho opuštění.

Personál je zvyklý zacházet s porodními plány a považuje je pro sebe za závazné. Personál je zvyklý soplupracovat s dulou.

O způsobu vedení porodu rozhoduje lékař. Pokud si žena přeje rodit pouze s porodní asistentkou,není jí to běžně umožněno.

Místnosti určené pro pobyt žen v první době porodní jsou uspořádány tak, že se v nich může připravovat vždy pouze 1 rodička s případným doprovodem. Na druhou dobu porodní žena zůstává ve stejné místnosti, nikam se nestěhuje. Místnosti jsou vybaveny spíše jako civilní pokoje.

První doba porodní

V první době porodní je doporučován spíše pohyb a změny poloh.

Holení, klystýr, zákaz jídla a pití nejsou nutné.

Elektronický monitoring je při normálním porodu prováděn intermitentně v 1. i 2. době porodní.

Nefarmakologické metody tišení bolesti jsou nabízeny častěji než farmakologické. Z nefarmakologických metod tlumení porodních bolestí porodnice nabízí možnost využití porodního míče, porodní stoličky, sprchy, vany, poslechu hudby, aromaterapie. Nejčastěji je nabízen porodní míč. Z farmakologických metod tišení bolesti jsou k dispozici analgetika, inhalační analgetikum Entonox a epidurální anestezie.

Druhá doba porodní

Na druhou dobu porodní žena zůstává ve stejné místnosti jako na první dobu porodní.

Při fyziologickém porodu si žena může zvolit z následujících poloh: v kleku, ve stoje, na porodní stoličce, ve dřepu, vleže bez přivázaných nohou, vleže s přivázanýma nohama, na posteli, na porodním křesle.

V případě porodu císařským řezem doprovod rodičky může být přítomen operaci. Ženy po císařském řezu jsou vždy dávány na JIP. Porodnice neumožňuje doprovodu žen po porodu sekcí, aby se po dobu indispozice matky po operaci mohli starat o dítě oni. Kontakt dítěte s matkou v případě císařského řezu probíhá tak, že dítě je přiloženo k tváři matky.

Fyziologický porod vede většinou porodní asistentka a lékař dohlíží na jeho průběh. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

V době mezi porodem a přeložením na pokoj čekají ženy v místnosti porodu na posteli.

Třetí a čtvrtá doba porodní

Porod placenty je veden aktivně. Pupeční šňůra je přerušena obvykle až po dotepání.

V časném poporodním období (tj. třetí a čtvrtá doba porodní) smí být doprovod s rodičkou pocelou dobu.

Dítě po porodu je obvykle oddělováno od matky (např. z důvodu vyšetření). Po porodu je matka žádána o souhlas, zda může být dítě vyšetřeno aj. odděleně od ní. Pokud matka oddělení od dítěte odmítá, je jí vyhověno. Porodnice podporuje vytvoření vazby matky a dítěte, tzv. bonding, po fyziologickém vaginálním porodu, po vaginálním porodu s komplikacemi a po porodu císařským řezem. Dítě je přiloženo k prsu, aby mohlo být zahájeno kojení. Po předčasném porodu bonding podporován není. Nemocnice užívá při péči o nedonošené děti běžně tzv. klokánkování. Kontakt matky s dítětem na oddělení pro děti s nízkou porodní hmotností je regulovaný.

U poporodních vyšetření dítěte může být přítomen i doprovod.

Šestinedělí, podpora kojení

K prsu se dítě přikládá nejpozději do půl hodiny po porodu.

Porodnice dodržuje 9 z 10 bodů k úspěšnému kojení.

  • Školí veškerý zdravotnický personál v dovednostech.
  • Informuje všechny těhotné ženy o výhodách a technice kojení.
  • Umožňuje matkám zahájit kojení do půl hodiny po porodu.
  • Ukazuje matkám způsob kojení a udržení laktace i pro případ, kdy jsou odděleny od svých dětí.
  • Nepodává novorozencům jinou potravu a nápoje kromě mateřského mléka bez lékařsky indikovaných případů.
  • Praktikuje rooming-in - umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně.
  • Podporuje kojení podle potřeby dítěte (nikoli podle předem stanoveného časového harmonogramu).
  • Nepodává náhražky, šidítka, dudlíky apod. kojeným dětem.
  • Povzbuzuje k zakládání dobrovolných matek pro podporu kojení (breast-feeding support groups).

24 hodinový rooming-in je umožněn ve všech pokojích šestinedělí.

Na oddělení šestinedělí je 8 jednolůžkových (nadstandardních) a 11 třílůžkových pokojů. Ve všech pokojích je k dispozici zařízení na koupání dítěte. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny sociálním zařízením, telefonem, TV, rádiem a ledničkou. Pokoj pro nepřetržitý 24 hodinový pobyt partnera porodnice nemá. Doprovod může být s rodičkou na nadstandardním pokoji na oddělení šestinedělí. Nadstandardních pokojů není dostatek pro všechny zájemkyně.

Návštěvy jsou dovoleny na pokojích, a to na nadstandardech denně do 21,00hod., na ostatních pokojích ve vymezených odpoledních hodinách. Starší děti rodiček mohou na pokoje nejdříve od 14 let věku.

V porodnici mají ženy zdarma k dispozici základní oblečení pro dítě (košilka, dupačky, zavinovačka, apod.) a dětské jednorázové pleny.

Po fyziologickém porodu žena obvykle odchází za 72 hod. domů.  Ambulantní porod není umožněn. Po císařském řezu žena obvykle odchází domů za 5 dní.

Porodnice nabízí pomoc při kojení po propuštění. Návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti nenabízí.

Zvláštní služby

Porodnice neposkytuje speciální služby rodičkám s postižením. Porodnice má k dispozici bezbariérové pokoje a sociální zařízení a umožní ženám s postižením ubytování spolu s doprovodem. Pokud si žena s postižením přeje porodit fyziologicky (pokud možno bez lékařských intervencí), personál ji v tom podporuje. Personál porodnice má zkušenosti s hendikepovanými rodičkami.

V nemocnici je k dispozici psycholog/psycholožka.

Porodnice spolupracuje na případné přání rodičů s duchovním.

Porodnice je schopna zajistit pro klientky např. vegetariánskou stravu.

V porodnici/nemocnici funguje osoba pověřená přijímáním podnětů (připomínek, stížností ) klientek.

Porodnice nezprostředkovává ženám návštěvní službu porodních asistentek v domácnosti.

Personál porodnice je schopen s klienty komunikovat anglicky, německy a rusky.

Ostatní informace o porodnici

Porodnice je perinatologickým centrem a od r. 2000 má titul „baby-friendly hospital".

Porodnice umožňuje odběr pupečníkové krve a spolupracuje se všemi subjekty na trhu.

Ceny za služby

Doprovod rodičky k porodu: 500 Kč, při s.c. 2 500 Kč

Předporodní kurz: 5 přednášek - 950 Kč, Maxi lekce - 500 Kč

Cvičení pro těhotné:  600 Kč

Prohlídka porodního sálu: 165 Kč

Nadstandardní pokoj pro matku po porodu: 500 Kč/den

Poplatek za pokoj pro pobyt včetně doprovodu: 800 Kč/den

Aktualizace medailonu

13. 11. 2014

Pozn. redakce: Uvedené informace byly převzaty z dotazníku, který vyplnil pověřený pracovník/pracovnice porodnice a za jejich obsah a pravdivost odpovídá porodnice. Některé údaje, které porodnice nevyplnila ani neoznačila jako od minulého roku se lišící, byly převzaty z minulého medailonu.

© Text této stránky je chráněný copyrightem. Neradi to píšeme, ale na základě předchozích nedobrých zkušeností Vás prosíme, abyste při využívání informací z našeho webu vždy uváděli jako zdroj www.aperio.cz. Pokud chcete text nebo jeho části okopírovat, nejprve si vyžádejte náš písemný souhlas. Kontakt.

Rychlé odkazy

Podpořte nás, děkujeme


Nastupujete na mateřskou?
Bude se vám hodit:

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017
legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.


Zaskočila vás nečekaná rodinná situace?

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Potkejte se s námi osobně

Na Světovém týdnu respektu k porodu

  Festival o těhotenství, porodu a rodičovství

Festival o těhotenství, porodu a rodičovství
15. – 21. května 2017

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy

Šestinedělí a péče o novorozence

Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky

Pravidelná cvičení s miminky a mnohem víc!

Umění kojit

Masáže miminek a malých dětí

Jak nosit děti v šátku

Podpůrná skupina pro ženy po CS

Setkání žen na téma CÍSAŘSKÝ ŘEZ

Childbirth-Education-in English

Objevte více o kurzech

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství
duben 2016 - březen 2017

další běh od září 2017

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

Dlouhodobé kurzy pro sólo rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT! - jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace
pro sólo rodiče zdarma


Individuální konzultace

Individual Prenatal Course in English

Předporodní příprava - individuální konzultace

Doporučujeme

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Povídej mi, jak jsem se narodil/a – kniha pro malé i velké děti o čekání a narození miminka

Pásmo krátkých filmů o těhotenství, porodu a rodičovství – filmy, které připravila UNIPA Unie porodních asistentek

Cesta k domácímu porodu – rady ženám, jak se za stávající legislativní situace domoci asistence při domácím porodu připravila Liga lidských práv nabízí na svém webu Férová nemocnice

Ženy-Matky-Telá – publikace o právech žen při porodu na Slovensku

Máte nás rádi?

Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc! Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz